ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

072-3945777

דיני ירושה – סקירה מקוצרת

דיני ירושה קובעים כי כאשר אדם לא כתב צוואה עיזבונו יחולק בהתאם למה שמכונה סדר הירושה הטבעי. בחלוקה זו מחצית מהעיזבון עוברת לבן או בת הזוג ומחצית לילדיו שווה בשווה.

דיני ירושה – סקירה מקוצרת - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

כאשר אדם הותיר צוואה תקפה, החלוקה הטבעית אינה מתקיימת ועיזבונו מחולק בהתאם לכתוב בצוואתו. ישנם מספר סוגי צוואות ולגביהם נרחיב בהמשך המאמר.

ירושה רק לאחר מות המוריש

עיקרון יסוד העומד בבסיס דיני ירושה הוא כי מעשה ההורשה יתרחש רק לאחר פטירתו של האדם ולא ניתן לרשת אדם עוד בחייו, אם כי כל אדם יכול לתת מתנות לקרוביו בכל עת, אך אלו גם אם נעשו לקראת מותו אינם מוגדרים כירושה ולא חלים עליהם דיני ירושה בכל הנוגע לחובות המס ושאר הדינים הנוגעים בדבר.

סוגי צו ירושה

על מנת לממש את הירושה יש צורך בקבלת צו שיפוטי מיוחד שמעמדו כפסק דין של בית משפט. צו זה שונה בהתאם לשאלה אם ישנה צוואה או לא.

בהעדר צוואה יינתן צו ירושה הקובע כי העיזבון יתחלק בין היורשים על פי כללי הירושה על פי הדין. כאשר קיימת צוואה יינתן צו לקיום צוואה וחלוקת עיזבונו של המנוח תיעשה בהתאם להוראות צוואתו כל עוד ההוראות חוקיות.

סדר הירושה על פי דין

ירושה על פי דין היא כאמור סדר הירושה בהעדר צוואה תקפה. בהתאם להוראות דיני ירושה קיימים 3 שכבות של יורשים בהתאם לסדר קירבתם לנפטר. בשכבה הראשונה מצויים צאצאיו ובן הזוג של הנפטר. בשכבה השנייה של היורשים מצויים הורי המנוח והורי הוריו ובשכבה השלישית אחיו ואחיותיו של הנפטר וצאצאיהם.

סוגי צוואה

ישנם מספר סוגי צוואות שיכולות להיות תקפות בהתאם לדיני הירושה. הסוג הראשון הוא צוואה בכתב יד. סוג צוואה זה צריך להיכתב כולו בכתב ידו של המצווה ויש לחתום בכל עמוד כמו גם לחתום בכל מקום בו יש שינוי, מחיקה, תיקון או תוספת. הסוג השני של צוואה תקפה לפי דיני ירושה הוא של צוואה בעל פה. צוואה מסוג זה מועברת במצב שבו המוריש מצוי על ערש דווי.

צוואה הניתנת בפני רשות

הסוג השלישי של צוואות תקפות הוא של צוואה בפני רשות. ניתן למסור צוואה זו בפני נוטריון, שופט, רשם לענייני ירושות וחבר בבית דין הרבני. סוג צוואה זו נכתב בכתב ידו של המוריש ואין צורך בנוכחותם של עדים מלבד הגורם המוסמך.

המצווה נדרש להגיש את הצוואה בכתב או לחילופין לומר את הוראותיו בעל פה והגורם המוסמך חוזר על ההוראות ולאחר שהמוריש מאשר זו נחתמת ונכנסת לתקוף.

צוואה הנחתמת בפני עדים

צוואה בעדים היא צורת הצוואה הנפוצה ביותר והיא נותנת את המענה הראוי על מנת להתחקות אחר רצונו של המוריש. צוואה זו נכתבת ונערכת לרוב על ידי עורך דין צוואות וירושות ויכולה להיות גם מופקדת אצל רשם הירושות למשמורת.

על צוואה יש צורך לציין על גביה את התאריך ולהיחתם בכתב ידו של המצווה בנוכחות של שני העדים.
בהתאם לדיני ירושה העדים אינם נדרשים לבדוק אם המצווה מצוי בדעה צלולה אך הם נדרשים להבין את מהות הצוואה ואת תוכנה.

דיני ירושה וסוג החלוקה

בהתאם להוראות דיני ירושה בעת עריכת צוואות ניתן לכלול בה את כלל העיזבון או רק את חלקו כאשר שאר העיזבון במקרה שכזה יחולק בהתאם לסדר בדין.

ישנם שני סוגי הוראה שניתן להורות בצוואה והם הוראה לגבי מנות והוראה לגבי חלקים. ניתן להורות כי יורש מסוים יקבל אחוז מסוים מעיזבון או לחילופין לחלק לפי מנת כלומר יורש מסוים יקבל לדוגמא את העסק ויורש אחר את הבית.

מצבים ייחודיים בהם נדרשת צוואה

כאשר המוריש הינו ערירִיִ כלומר ללא יורשים בהתאם לסדר הטבעי, במידה והוא לא יכתוב צוואה בהתאם לדיני ירושה עיזבונו יועבר לידי המדינה.

במקרה שכזה וככל ויש ברצונו להוריש את עיזבונו לאדם או לגוף מסוים עליו לעשות זאת באמצעות כתיבת צוואה מפורטת. מצב נוסף בו חשוב לכתוב צוואה הוא כאשר אדם מצוי ביחסים זוגיים שלא קיבלו הכרה רשמית כגון ידועים בציבור.

התנגדות לצוואה

בהתאם לדיני ירושה ניתן להגיש התנגדות לצוואה רק לאחר שהוגש בעבורה צו לקיום צואה וההתנגדות יכולה להיות מוגשת על ידי כל מי שרואה את עצמו נפגע מקיומה. את בקשת ההתנגדות לצוואה ניתן להגיש תוך התבססות על אחת או יותר מהעילות שצוינו בדני ירושה. את ההתנגדות ניתן להגיש עד-14 ימים מהמועד שבקשת צו הקיום פורסמה.

סיבות להתנגדות לצוואה

ניתן להתנגד לצוואה עקב נפילת פגמים צורניים או פגמים מהותיים שנפלו בה. פגמים מהותיים נוגעים בעיקר לחוסר כשירות לצוות או למעורבות פסולה של מי מהמוטבים המוזכרים בה בעריכתה. חוסר כשירות נוגע למקרים בהם המוריש לא היה במצב המאפשר לו להבחין בטיב צוואתו והוא לא הבין את המשמעויות הנגזרות מההוראות בצוואתו.

ניתן להתנגד לצוואה גם בשל פגמים צורניים שנפלו בה. חשוב לדעת כי בהתאם לסעיף 25 לדיני הירושה בית המשפט עשוי להכשיר צוואה או הוראות בה גם אם נפלו בה פגמים טכניים במידה ומדובר בפגם שאינו במרכיבי היסוד שנקבעו לכל צוואה בסדרי הדין. הדבר נכון רק במידה ובית המשפט יסבור שהצוואה, למרות הפגמים הצורניים שנפלו בה אכן משקפת את רצונו הכנה של המוריש.

הדיון המשפטי

בית המשפט בבואו לדון בעילת התנגדות של השפעה בלתי הוגנת בוחן את מידת קיומן של נסיבות שהביאו להשפעה לגיטימית על המוריש לבין נסיבות בהן התקיימה השפעה פסולה שיש בה בהתאם לדיני ירושה להביא לפסילתה של הצוואה. לגיטימי שאדם יבחר להעניק מירושתו חלק מרכזי למי שטיפל בו למשל בשנות חיוו האחרונות אך עריכת הצוואה צריכה להיעשות ללא מעורבות הנהנים ממנה.

מה קורה כאשר הצוואה נפסלת

לאחר שמוגשת התנגדות לצו לקיום צוואה בעילות המוזכרות בחוק הרשם יעביר את התיק לבית המשפט לענייני משפחה במידה ובית המשפט מוצא כי עילת ההתנגדות מוצדקת בהתאם לדיני הירושה הוא עשוי לבטל את הצוואה כולה או הוראה מסוימת בה בהתאם לטענות שהועלו. במידה וצוואה נפסלת בית המשפט יוציא צו להורשה על פי הדין ולחילופין במידה וקיימת צוואה קודמת לגביה אין טענות, צו לקיום הצוואה הקודמת.

סיכום דיני ירושה

לסיכום, במאמר זה עסקנו בקצרה בנושא של דיני צוואה. כפי שציינו ישנם ארבעה סוגי צוואה כשהנפוצה שבהם היא צוואה בפני עדים הנערכת על ידי עורך דין צוואות וירושות. במאמר דנו גם בהתנגדות לצוואה, בעילות שבגינן ניתן לבטל צוואה ובדין במקרה והצוואה נפסלת. בכל מקרה חשוב מאוד לערוך צוואה בפני עורך דין מנוסה על מנת להגביר את הסיכוי שרצונו של המוריש יבוא לידי ביטוי לאחר פטירתו.

עורכי דין המתמחים בתחום

במידה ואתם זקוקים לליווי משפטי הן לכתיבת צוואה והן להתנגדות לצוואה כדאי לכם להכיר את משרד עורכי דין עקראוי מזרחי המתמחה בדיני ירושות וצוואות. המשרד שם דגש על מתן שירותי אישי ללקוחותיו וצבר ניסיון רב בטיפול בצוואות וירושות. הניסיון של המשרד וכן היערכות נכונה לקראת התנגדות לצוואה וגיבוש פתרונות יצירתיים על ידי צוות המשרד יכול לתת לכם את המענה המשפטי הדרוש לכם.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו עוסק זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.

קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת צוואות ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

מעבר לעריכת צוואות, למשרדנו ניסיון עשיר ורב בייצוג לקוחות בהליכי התנגדות והגנה על צוואה.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן