ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

052-8693401

הוראות נאמנות במסגרת צוואה

הוראות נאמנות במסגרת צוואה נדרשות במקרים בהם המצווה מעוניין כי עיזבונו, כולו או מקצתו יהיה שמור ומונח בידיו של נאמן על מנת שזה ישמור עליו עד שיורשים יגיעו לגיל בגרות, יתחילו בלימודים, יתחתנו וכן הלאה. לבחירת הנאמן השלכות גורליות על עתיד היורשים והירושה ואין להקל ראש במציאת הנאמן הנכון. הכללת הוראות נאמנות בצוואה גם מצריכה מומחיות מקצועית.

הוראות נאמנות במסגרת צוואה - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

הוראות חוק הנאמנות

בהתאם לחוק הנאמנות כל אדם רשאי למסור את ממונו ואת נכסיו לידי נאמן כלכלי. מוסר הנאמנות בהתאם לחוק  יכול לקבוע הנחיות והוראות מדויקות עבור הנכסים והממון שהוא הפקיד בידי הנאמן והנאמן מחויב לפעול בהתאם להוראותיו של מוסר הוראות הנאמנות. הוראות נאמנות בצוואה נדרשות משום שהנמען או הנמענים של העיזבון אינם מסוגלים לרוב לנהל את הכסף כראוי בשלב זה.

היורשים יהפכו לנהנים בנאמנות

כאשר המצווה הינו בעל ממון והוא אינו סומך על יכולתם של יורשיו להתמודד בשלב זה עם הירושה מפאת גילם או מכל סיבה אחרת, עולה צורך בקביעתו של נאמן על הרכוש והממון בצוואה. במקרה שכזה המצווה יקבע בהוראות הצוואה כי יורשיו יהיו רשומים בתור הנהנים בנאמנות והנאמן שבו בחר המצווה יירשם בצוואה בתור הממונה על הירושה.

ניתן לקבוע כי הנאמן יהיה בתפקידו ללא הגבלת זמן למשל כאשר מי מהיורשים אינו כשיר תפקודית לנהל ממון בעצמו ואז הנאמן יישאר בשליטה מלאה על העיזבון וידאג לרווחתו של הנהנה באופן קבוע. לחילופין וכפי שקורה במרבית המקרים, המצווה יכול להחליט כי הממון והרכוש יהיו בידיו של הנאמן רק לזמן מסוים והיורש או היורשים יקבלו את השליטה מידיו של הנאמן בהתאם לתנאים שקבע המצווה בצוואתו.

תנאים נפוצים שמוכנסים לצוואות לשם שחרור הנאמנות:

  • הגעת היורשים לגיל מוגדר
  • נישואין ובניית משפחה
  • הולדת ילד והמשך השושלת המשפחתית
  • השלמת לימודים אקדמיים

מתן תגמול לנאמן

שכרו של הנאמן לרוב מגיע מתוך העיזבון כדמי ניהול מוגדרים מראש בצוואה. במקרים רבים עורך הדין שעורך את הצוואה מסדיר יחד עם המצווה עוד בחייו את המנגנון של הנאמנות כאשר המשרד המלווה עשוי להיות גם מי שיחזיק בנאמנות או להעביר זאת לאיש מקצוע אחר שהמצווה סומך עליו. יש צורך להגדיר אילו מהנכסים יכללו בפיקוחו של הנאמן ואילו נכסים יגיעו עם פטירת המצווה ליורשים ללא תלות בנאמנות.

היבטי מיסוי

במדינית ישראל אין מס על ירושה. בהתאם לחוק גם העברת רכוש ונכסים לנאמן כמו גם, העברתם מהנאמן ליורשים אינם מוגדרים כאירוע מס ולא תהיה חובת תשלומי מיסים בשום שלב. עם זאת כאשר מדובר על נכסים מניבים הן בתחום נכסי הון והן בתחום המקרקעין יהיה צורך לשלם מיסים כמו על כל הכנסה חייבת אחרת במדינת ישראל.

מיסוי מקרקעין

העברת נכסים בהורשה אינה מוגדרת כעסקת מקרקעין וחשוב לפרט בהוראות נאמנות במסגרת צוואה הוראות שיפיקו את המיטב באמצעות תכנון מס מקדים. ללא פירוט של הנכסים הספציפיים בצוואה בהתאם להוראת סעיף 6 לחוק הירושה לא ניתן להסתלק מנכס מסוים שהינו בגדר מנה מהעיזבון.

לדוגמא, כאשר העיזבון כולו לרבות דירת מגורים מצווה לבנו של הנפטר והוא מעוניין להעביר את דירת המגורים לאחותו של המנוח למרות שזו אינה כלולה בצוואה ללא פירוט של הנכסים, הבן לא יוכל להסתלק מהדירה לטובת דודתו והעברת הנכס תוגדר בתור אירוע מס מחייב. במסגרת של הוראת נאמנות ניתן להעביר את הנכסים ליורש שיהיה נאמן עבור האחרים.

חוק הנאמנות וחוק הירושה

חשוב מאוד להסדיר את כל הוראות הצוואה בליווי של עורך דין המתמחה בתחום על מנת שלא יעלו סתירות בצוואה בין הוראות חוק הנאמנות והוראות חוק הירושה. דבר שכזה עלול לפגוע במימוש רצונו של המצווה בצוואתו ולהביא לפסילה של הצוואה או של חלקים ממנה. בעת עריכת הוראות נאמנות במסגרת צוואה יש חשיבות להקפדה על הוראות חד משמעיות וברורות שלא יעמידו מכשול בפני הוצאה מהכוח אל הפועל של רצונותיו של המצווה.

בהתאם לחוק ולפסיקה כאשר קיימת סתירה בין חוק הנאמנות וחוק הירושה חוק הנאמנות גובר על פני חוק הירושה מכיוון שמדובר בחוק מאוחר יותר ומפורט יותר. חשוב לקחת זאת בחשבון בעת בניית המנגנון ובמהלך קביעת הוראות נאמנות במסגרת צוואה.

העברת הציווי לאחר ויצירת הקדש

חוק הירושה אינו מאפשר להעביר את זכות ההורשה לאחר ולא ניתן לכתוב בצוואה הוראה המעבירה את ההחלטה לגבי עצם אופן חלוקת העיזבון לאחר. לכן לא ניתן גם על פי חוק הנאמנות לקבוע בצוואה כי הנאמן הוא שיחליט למי מהיורשים יחולק העיזבון. עם זאת המצווה יכול לקבוע כי הוא מעוניין ביצירת הקדש כלומר לקבוע כי חלק מהעיזבון יוקדש למטרות מוגדרות והנאמן יוציא זאת אל הפועל בהתאם לחוק הנאמנות.

הקדש במובן המהותי ולא הטכני

כאשר אדם מנסח הוראות נאמנות במסגרת צוואה שעניינן יצירת הקדש מומלץ גם כן לפרט בצורה מוגדרת וברורה את המנגנון ואת המטרות. עם זאת חשוב לדעת כי בפסיקות עבר נקבע כי בהתאם לחוק הנאמנות די בכך שהמצווה יביע את רצונו ליצירת הקדש מבחינה מהותית על מנת שלהוראותיו יהיה תוקף חוקי ואין צורך שיפרט את כל ההיבטים הטכניים והפורמליים בצוואה.

יורש אחר יורש או נאמנות

ללא הכללת הוראות נאמנות במסגרת צוואה החוק מגביל את שליטתו של המוריש בזהות יורשיו רק ליורשים החיים במועד פטירת המצווה. יתרה מזו ניתן להגדיר בצוואה יורש אחר יורש, כלומר מי יירש לאחר היורש הראשון אך רק לשני דורות קדימה. לעומת זאת באמצעות הוראות נאמנות במסגרת צוואה ניתן לקבוע מי יהיו הנהנים של הנאמנות בצורה רחבה בהרבה.

בפסיקות עבר נקבע כי אין פסול או מניעה בעריכת נאמנות אשר תעקוף בפועל את הוראות סעיף 42 בחוק הירושה.

ביקורת שיפוטית על ניהול הנאמנת

בתקנות הירושה נקבעו הגבלות שכר על ניהול העיזבון ובית המשפט עשוי לקבוע כי במסגרת יצירת נאמנות מנהל הקרן שבמקרים רבים הוא גם  העורך דין המסייע למצווה לערוך את הוראות הנאמנות במסגרת הצוואה עשה שימוש לרעה בכוחו על מנת להגדיל את שכרו כמנהל הקרן. חשוב להסדיר במסגרת ההוראות את שכר הניהול באופן שקוף כלפי הנהנים.

סיכום הוראות נאמנות במסגרת צוואה

לסיכום הנושא, הוראות נאמנות במסגרת צוואה מאפשרות לדאוג ליורשים צעירים ולקבוע תנאים לקבלת העיזבון. נאמנות מאפשרת גם תכנון היבטי מיסוי והעברת הירושה בתוך המשפחה גם לדורות קדימה.

בתכנון הוראת נאמנות בצוואה ניתן לשלב נאמנויות אשר המוריש הקים עוד בחייו וחובתו של העורך דין לוודא כי לא תהיינה “התנגשויות” בין הוראות חוק הנאמנות וחוק הירושה גם בהקשר זה.

ליווי משפטי מקצועי

במידה ואתם זקוקים למידע נוסף לגבי הכללת הוראות נאמנות בצוואה צרו קשר עם משרד עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי ושות' המנוסה בתחום. המשרד מתמחה באופן מעמיק ומקיף בחוק הירושה ובחוק הנאמנות על כל רבידיהם ובכלל העניינים השונים הנובעים מהם. בין אם אתם זקוקים ללויי בכתיבת צוואה רגילה או ביצירת נאמנות שתאפשר לכם לשלוט בעיזבון בצורה משמעותיות יותר יש למשרד את כל הכלים, הפתרונות והידע הדרושים לכם לכך.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.
קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת המסמכים המשפטיים ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן