ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

052-8693401

כפיפות להוראות הצוואה

אנשים רבים מודעים לחשיבות הגדולה שבעריכת מסמכי צוואה מבעוד מועד. כאשר אדם עורך וחותם צוואה מראש, הוא עושה זאת במטרה לעגן באופן משפטי, את רצונו, בכל הקשור לחלוקת עיזבונו לאחר מותו, בשימת דגש על מי יהיו יורשיו ומה כל אחד מהם יקבל.

כפיפות להוראות הצוואה - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

חשוב לדעת, במידה ולא עורכים מבעוד מועד צוואה, מה שיקבע לאחר מותו של אדם הן הוראות חוק הירושה הישראלי. סעיף 53 לחוק הירושה עוסק בנושא של כפיפות להוראות הצוואה והוא מציין, "הוראות סעיפים 41 עד 52 למעט, סעיף 42 ד', חלות במידה שאין בצוואה הוראות אחרות". אז מהן המשמעויות של כפיפות להוראות הצוואה?

הצוואה

צוואה הנה מסמך משפטי אותו עורך ומכין אדם, בעזרת עורך דינו, במהלך חייו. מטרת הצוואה היא להורות כיצד יחולקו נכסיו וממונו של האדם ולמי, לאחר שילך לבית עולמו. במידה ואדם לא ערך וחתם צוואה, גורל עיזבונו יקבע בהתאם להוראות חוק הירושה הישראלי. מצב כזה עלול לייצר אי אילו וויכוחים ואי הסכמות בין היורשים שייקבעו בהתאם להימצאותם במעגל המשפחתי.

סעיף 53 לחוק הירושה

סעיף 53 לחוק הירושה הוא זה שמגדיר את המונח כפיפות להוראות הצוואה. סעיף זה מתייחס לכל הסעיפים המופיעים בחוק, מסעיף 41 ועד סעיף 52, המפרטים את הוראות החוק והדרך לממש צוואה. סעיף 53 קובע שההוראות המצוינות בסעיפים 41 – 52, הן ההוראות שיחולו בזמן שהירושה תחולק בין היורשים הרשומים. סעיף זה יהיה תקף במידה ולא צוינו בצוואת המנוח הוראות אחרות, ברורות וחד משמעיות.

מהן למעשה הוראות אחרות ככתוב בסעיף 53 לחוק הירושה?

הזכרת המונח "הוראות אחרות" בסעיף 53 לחוק הירושה עוסקת בהוראות אותן ציין המנוח במסגרת צוואתו, והן אינן תואמות את הוראות החוק. חשוב לציין, כאשר אדם מציין במפורש הוראות אחרות ממה שכתוב בחוק הירושה, יש להתייחס להוראות אלה, לראות בהן את רצונו המפורש של המנוח ולכן, הוראות אלו תגברנה על הוראות החוק.

כיצד יש לפעול כאשר הוראות המנוח אינן חד משמעיות?

במצב בו ההוראות האחרות בצוואה אינן מנוסחות בצורה ברורה וחד משמעית, הדברים הולכים ומסתבכים מכיוון שמצד אחד, המנוח ביקש לקבוע הוראות מדויקות משלו, שאינן תואמות את לשון חוק הירושה ומצד שני, הן מנוסחות בצורה שפתוחה לפרשנות ואיננה חד משמעית ולכן, קשה לתת להן תוקף משפטי. מקרים מסוג זה נבחנים לגופו של עניין, ויידרש, על ידי עורך הדין של המנוח או, על ידי בית המשפט, או על ידי מי ממקורביו של המנוח, לנסות ולהבהיר, מעבר לכל ספק, את ההוראות המובאות בצוואה.

מה בין כפיפות להוראות הצוואה לבין פרוש הצוואה

חוק הירושה כולל כאמור את סעיף 53 העוסק בכפיפות להוראות הצוואה אולם, קיים גם סעיף 54 לחוק, העוסק בפרוש הצוואה. שני הסעיפים הללו קשורים בקשר גורדי האחד עם השני. לסעיף 54 ישנם 3 תתי סעיף שמומלץ להתעכב עליהם לרגע –

  • 54 א' – "פרוש הצוואה יתבצע על פי אומד הדעת של המצווה (נקודת המבט הסובייקטיבית של המצווה), כפי שהוא משתמע מתוך הצוואה, ובמידה שאינו משתמע מתוכה, כפי שהוא משתמע מתוך הנסיבות".
  • 54 ב' – "צוואה הניתנת למגוון פרושים שונים, הפרוש המקיים אותה – יהא עדיף על פרוש שלפיו היא בטלה".
  • 54 ג' – "צוואה יכול שתנוסח בלשון מתנה, מחילה או הודאה או בכל לשון אחרת".

ניתן להבין שסעיף 54 על תתי סעיפיו, מצביע על הדרך לפרש את הצוואה, הנקבעת באמצעות נקודת המבט הסובייקטיבית של המצווה. וכיצד ניתן לקבוע באופן חד משמעי מהי נקודת המבט הסובייקטיבית של המצווה? מדובר בניסיון להבין מה היה רצונו האמיתי של המצווה וכוונתו, כפי שבאה לידי ביטוי מלכתחילה. סעיף 54 א' הוא הסעיף שמציין את נקודת המבט הסובייקטיבית של המצווה, בתור הבסיס לפרשנות הצוואה. פרשנות זו עשויה להפוך את התכלית האובייקטיבית למשנית או חסרת משמעות לחלוטין. השערות וספקולציות הקשורות עם אומד הדעת של המצווה אינן יכולות להוות בסיס איתן במטרה להוכיח את נקודת המבט הסובייקטיבית של המצווה, והן לא תוכלנה להיות רלוונטיות לטובת פרוש הצוואה.

פנייה לנסיבות חיצוניות

הפנייה לנסיבות חיצוניות מתבצעת במקרים בהם לשון הצוואה איננה מספיק ברורה. כלומר, קיים הצורך לחפש הבהרות ופרשנויות בהתאם לאומד הדעת של המצווה, על פי הדרך בה היא משתמעת מהנסיבות החיצוניות. באופן עקרוני, כשלשון הצוואה איננה ברורה מספיק פונים אל הנסיבות החיצוניות והן אלה שאולי ישפכו אור אודות אומד הדעת של המצווה, לטובת פרוש הצוואה וכוונת המצווה כהלכה.

על מנת למנוע מצבים מורכבים שכאלה, חשוב מאוד לשים לב מבעוד מועד, שהצוואה אותה מנסח עבורכם עורך דין מומחה לנושא, ברורה באופן חד משמעי, ולא תדרוש התכנסות מוחות, במטרה להבינה ולפרשה. הפנייה לבדיקת הנסיבות החיצוניות תתבצע אך ורק כאשר לשון הצוואה איננה מספיק ברורה, רק במקרה כזה מותרת הפנייה לנסיבות חיצוניות.

מהן הנסיבות החיצוניות עליהן ניתן להתבסס?

כאשר נתקלים בצורך לפנות לנסיבות חיצוניות, פונים אל נסיבות חייו של המצווה, הקשרים האישיים שהיו לו, וכל מידע נוסף שעשוי לסייע בהבנת רצונו האמיתי, וכוונתו החופשית של המצווה. תהליך זה מתבצע בתקווה שישפוך אור אודות כוונותיו העמוקות של המצווה, למרות שאיננה מובאת באופן חד משמעי בנוסח הצוואה. הנסיבות החיצוניות עשויות להפוך לגורם מכריע בכל הקשור להוראות הכתובות בצוואת המנוח.

בהיעדר הוראות אחרות

ישנן צוואות שאינן מכילות הוראות אחרות מכל סוג שהוא ולכן, בהתאם לחוק הירושה, צוואה שאינה מכילה הוראות אחרות, ניתן לממש בהתאם למושג – כפיפות להוראות הצוואה, מבלי לנבור בפרשנויות שונות ולשער השערות. צוואה מסוג זה מנוסחת מראש על פי לשון החוק, בצורה ברורה וחד משמעית.

צוואות בהליכים משפטיים

למרות שבדרך כלל אנשים עושים ככל שביכולתם בכדי להימנע מהליכה לבתי משפט, ישנם מקרים בהם הדבר פשוט בלתי נמנע. לא פעם היורשים המוזכרים בצוואה מוצאים את עצמם מנהלים וויכוחים נוקבים מול היורשים האחרים.

הוויכוחים, על פי רוב, נסובים סביב הצורך לפרש את לשון הצוואה, ואת כוונותיו של המצווה. הדבר קורה בעקבות הגשת התנגדות לקיום צו צוואה, המוביל, מה לעשות, להליכים משפטיים, במטרה לנסות ולפתור את התסבוכת שנוצרה. מטרת ההליך המשפטי היא, לנסות להגיע לפתרון שיהיה מוסכם על כל היורשים המוזכרים בצוואה וגם על כאלה שאינם מוזכרים בה, ודורשים להיכלל בה, מסיבה זו או אחרת.

הליך משפטי שכזה דורש את צירופו של עורך דין המתמחה בדיני ירושה, צוואות והסכמי ממון.

עורך דין מומחה לדיני ירושה, לצוואות והסכמי ממון

 

הרגע בו אנשים נדרשים לעסוק בענייני צוואות וירושות מלווה ברגשות שונים, שילוב של עצב ושמחה, עצב בשל מותו של אדם קרוב ושמחה לנוכח הנכסים שהם עומדים לקבל. מדובר ברגעים רגישים, כואבים, המצריכים לא מעט התמודדויות עם דברים שונים.

בדיוק לשם כך, חשוב שילווה אתכם בתהליך עורך דין המומחה בתחום הצוואות, הירושות והסכמי הממון. עורך הדין ינסה לייצר עבורכם מעט שקט נפשי לנוכח האירועים המתרחשים מסביב, וידאג שתרגישו שישנו מי שדואג לאינטרסים שלכם בצורה טובה ומכובדת, כשהוא רואה לנגד עיניו את הצורך בשמירה, ככל שניתן, על יחסים תקינים בין כל היורשים ומניעת הסלמה של המצב.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.
קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת המסמכים המשפטיים ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן