ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

072-3945777

מה גובר הסכם ממון או צוואה

ברית הנישואין נראית לכולם דבר מקסים, לפחות כך זה נראה בתחילת הדרך אולם, הניסיון של עורכי הדין, העוסקים בדיני משפחה מראה שהדברים עלולים להסתבך ולהיות כל דבר חוץ ממקסים. אחד הכלים המשפטיים שעשויים להקל על הזוגות שמגיעים לפרידה והפרת ברית הנישואין מבחירה, הוא הסכם ממון, עליו חותמים, על פי רוב, לפני החתונה.

מה גובר הסכם ממון או צוואה - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

הסכם ממון מגדיר את ההון האישי שכל אחד מבני הזוג מביא עמו למערכת היחסים, ומותיר אותו, בהסכמה, כהונו הפרטי של בן הזוג, כך שבמצב פרידה, הון זה יישאר של בעליו ורק שלו בהתאם להסכם הממון עליו חתמו בני הזוג. ההסכם מגדיר גם את ההון המשותף שייצברו בני הזוג במהלך שנות חייהם המשותפות אולם, מה קורה במצב בו אחד מבני הזוג הולך לעולמו?

מהו מסמך הצוואה

צוואה הנה מסמך משפטי המגדיר באופן המפורט ביותר את הונו של אדם, נכסים, כספים נזילים בחשבונות בנק, תוכניות חסכון, קרנות פנסיה, ביטוחים למיניהם, רכבים וכו'.

בנוסף, מסמך הצוואה כולל בתוכו הוראות מפורשות של האדם החתום עליו, מה יש לעשות עם מכלול נכסיו לאחר מותו, מי אמור לקבל את תכולת עיזבונו, ומה כל יורש יקבל. הצוואה מציינת באופן מפורש את השמות המלאים של כל אחד מהיורשים להם מבקש האדם להוריש את הונו הנצבר.

חוק יחסי ממון בין בני זוג

סעיף 5 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג 1973 עוסק בזכות של בן הזוג להליך איזון משאבים כלומר, חלוקה של כלל הרכוש המשותף שצברו יחדיו שני בני זוג במהלך חייהם המשותפים. הנ"ל מתייחס באופן מובהק גם לבני זוג שאינם נשואים אך נחשבים ידועים בציבור.

החוק היבש קובע שלאחר פטירתו של אחד מבני הזוג, בן הזוג השני יהיה זכאי למחצית מהונו של בן הזוג שהלך לעולמו. החוק מסייג נכסים שהיו לבן הזוג בטרם נכנס בברית הנישואין עם בן/בת הזוג לרבות, נכסים שקיבל בירושה. החוק גם מזכיר את האופציה שניתן לסייג נכסים עליהם הוסכם מראש, בין בני הזוג, שהם אינם מחולקים בניהם שווה בשווה.

אי לכך, הדרך היחידה בה ניתן להגדיר חלוקה שונה ממה שקובע החוק היא באמצעות עריכת הסכם ממון קדם נישואין.

במקרים מסוימים, בוחרים בני הזוג להגדיר אף את הנכסים שיקבלו בן/בת הזוג במקרה של פטירה, ולא רק של פרידה. אולם, החיים הם דינמיים ועשויים להפתיע אותנו ואז עלול להיווצר מצב בו, ההוראות המצוינות בהסכם הממון סותרות לחלוטין את ההוראות שמצוינות בצוואה שהכין מבעוד מועד בן הזוג המנוח.

התנגשות קטלנית

הבעיות מתחילות כשהסכם הממון עוסק גם בנושאים שלאחר הפטירה של אחד מבני הזוג. ישנם לא מעט מקרים בהם בחרו בני הזוג לרשום בהסכם הממון, שכל עוד הם נשואים, הנכס בו הם גרים שייך להם במידה שווה כלומר, כל אחד מחזיק בשווי מחציתו של הנכס.

בנוסף, הם בוחרים לציין שבמידה ואחד מהם ילך לעולמו, הוא מותיר את החצי השייך לו בנכס לבן הזוג, לשארית ימי חייו. סעיף כזה עלול להוות בעיה עתידית עקב צוואה שנערכה וקבעה דבר אחר.

דוגמא נוספת להוראה הקיימת בהסכם ממון ועלולה לייצר בעיה בעתיד אל מול מסמך צוואה גורסת, שכל זמן ששני בני הזוג חיים יחד, כל אחד מחזיק באופן פרטי ואישי בזכויות שנצברות על שמו ועל שמו בלבד, בקרן פנסיה ובקרן השתלמות, וזה יהיה המצב גם במצב של פרידה וגירושין, ולא יתבצע בעניין זה איזון משאבים. אולם, במידה ומשהו מבני הזוג ילך לעולמו בזמן שהם נשואים וחיים יחדיו, יקבל בן הזוג השני את הזכויות בקרנות הפנסיה וההשתלמות של בן הזוג המנוח.

הבעיה בהוראות המתייחסות לפטירה בהסכם ממון בין בני זוג

הדבר המקשר בין ההוראות שהובאו כדוגמאות בפסקה הקודמת הוא, שהן מבטאות הוראות הסכם ממון בין בני זוג, למצבים שלאחר פטירה, בהם, על פי רוב, המסמך המשפטי הקובע הוא צוואה. למעשה, הסכם ממון בו מתוארות הוראות למקרים של לאחר מוות, לוקח אחריות על הוראות שאמורות להופיע אך ורק בצוואה של אדם וזה כשלעצמו מהווה בעיה.

העניינים מסתבכים יותר, כאשר נודע שבן הזוג שערך את הסכם הממון, ערך, בשלב כלשהו של חייו מסמך צוואה, הסותר את הוראות הסכם הממון בנושאים שלאחר פטירה. כלומר, בהסכם הממון הוא מוריש זכויות לבן/בת הזוג ובצוואה, בחר להוריש זכויות לילדיו ולא לבן/בת הזוג.

 

במקרים כגון המקרים שתוארו כאן מתעוררות מספר סוגיות הדורשות התייחסות מקצועית, השאלה הראשונה עליה יש לענות היא, האם הסכם ממון גובר על מסמך הצוואה, או שמא להיפך הוא הנכון? האם הסכם ממון יכול להוות תחליף לצוואה? האם ההוראות המופיעות בהסכם הממון אודות מצבים שלאחר פטירה בעלות תוקף משפטי? האם קיימת חשיבות לתאריך שבו נערך המסמך כלומר, האם המסמך שנערך ונחתם אחרון הוא זה שקובע?

מה גובר על מה הסכם ממון או מסמך צוואה?

לאורך השנים ניתן היה לקרא פסיקות של בית המשפט העליון בסוגיית השאלה, איזה מסמך משפטי גובר על איזה מסמך משפטי, הסכם ממון או צוואה. המסקנה המתבקשת לאור הפסיקות השונות שנתנו במקרים אלו הנה, שבית המשפט העליון רואה בבקשתו האחרונה של האדם, בנוגע למה ייעשה עם רכושו לאחר שילך לבית עולמו, כהוראה המחייבת ביותר.

אדם צריך להיות יכול לקבל החלטות אלה מתוך הבנה מלאה של בחירותיו, מתוך חופש בחירה מלא, והוא יכול לשנות את צוואתו מספר פעמים לפני שילך לעולמו. הצוואה האחרונה שנערכה ונחתמה על ידי המנוח, היא זו שתקבל תוקף מידי. אי לכך, ניתן להבין שהסכם ממון אינו גובר על מסמך הצוואה.

 

פסיקות בית המשפט העליון הישראלי, במקרים מהסוג הנדון, במסגרתו התבררה מחלוקת עקב הוראות סותרות שהופיעו בהסכם ממון מצד אחד, ובמסמך צוואה מהצד השני, מראות שברוב מוחלט של המקרים, נפסק שהצוואה גוברת על הסכם הממון.

זאת ועוד, נאמר שהכללתן של הוראות צוואתיות בהסכם ממון הן בניגוד לסעיף 8א' לחוק הירושה. משמעות הדברים היא שבבואכם לערוך הסכם ממון, עליכם לוודא שעורך הדין שלכם מכיר את הפסיקות ומודע לכך, שאין לכלול בהסכם ממון הוראות צוואתיות כלשהן. במידה והסכם הממון בכל זאת יכלול הוראות צוואתיות דעו, ברגע האמת לא יהיה להן תוקף משפטי.

כיצד נכון להתנהל

הדרך הבטוחה ביותר להתנהלות אל מול סוגיות מורכבות אלה היא, לשכור את שירותיו של עורך דין המתמחה בנושאי הסכמי ממון, ירושות וצוואות. עורך דין כזה ידאג לערוך עבורכם שני מסמכים נפרדים האחד, הסכם ממון המפרט את ההוראות הקשורות לרכוש הפרטי של כל אחד מכם בנפרד, הוראות אודות הרכוש המשותף שתצברו יחדיו במהלך חייכם המשותפים, לרגע שאולי תחליטו להיפרד.

השני, מסמך צוואה ובו הוראות הקשורות אך ורק למצב של פטירת אחד מכם ומי הייתם רוצים שיקבל את רכושכם. חשוב מאוד לשים לב שקיים קשר הגיוני בין הוראות הסכם הממון, לבין ההוראות המובאות במסמך הצוואה.

סינכרוניזציה טובה בין שני המסמכים המשפטיים הללו, תביא לכך שבבוא העת, הדברים יתנהלו בוודאות גדולה מבחינה משפטית, דבר שיוביל לתהליכים רגועים, מסודרים ויעילים, ללא וויכוחים מיותרים המייצרים הוצאת אנרגיות רעות וקשיים, ברגעים שגם כך אינם פשוטים, לאחר פטירתו של אדם קרוב.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו עוסק זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.

קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת צוואות ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

מעבר לעריכת צוואות, למשרדנו ניסיון עשיר ורב בייצוג לקוחות בהליכי התנגדות והגנה על צוואה.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן