ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

052-8693401

התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה הוא הליך משפטי הנועד להביא לפסילת צוואה מטעמים כאלה ואחרים עליהם נעמוד בהמשך המאמר.

כל אדם עלול למצוא עצמו עומד באחד משני צדי המתרס כאשר אם מדובר בהתנגדות לקיום צוואה המוגשת על ידיו הרי שהוא זה שיהיה מגיש ההתנגדות וכאשר מדובר בהתנגדות שהוגשה כלפי צוואה לטבתו יהיה הצד שמתגונן מפניה.

התנגדות לצוואה - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

להתנגדות לצוואה יכולות להיות סיבות שונות ולעיתים במקרים מסוימים משרדנו אף ממליץ לפתוח בהליך התנגדות לקיום צוואה על מנת שניתן יהיה במסגרת דיון משפטי לעמוד על רצונו האמיתי של המוריש ולחשוף מזימות כאלה ואחרות של היורש לכאורה ליטול לעצמו נכסים ורכוש שלא כדין.

במאמר זה נסקור ונראה כיצד התנגדות לצוואה מתקיימת, מהן העילות להגשת התנגדות לקיום צוואה וכן איך ניתן לעשות זאת או לחילופין להתמודד נגד ההתנגדות.

מהן העילות להגשת התנגדות לצוואה

היות ומאמר זה אינו עוסק בפירוט העילות להגשת התנגדות לצוואה אנו נסקור בקצרה את עיקרי העילות להגשת התנגדות לקיום צוואה.

את ההנתגדות לקיום הצוואה יש להגיש לרשם לענייני ירושות במסגרת הזמנים הקבועה בחוק. אם כן, בין העילות השונות הקיימות להגשת התנגדות לקיום צוואה ניתן למנות את הדברים הבאים:

  • המוריש לא היה כשיר לערוך צוואה – במקרה זה כשירותו של המוריש יכולה אף להיבחן בהתאם למצבו הגופני או הנפשי במעמד עריכת הצוואה. ככל ויתברר כי המוריש לקה במחלה כלשהי העלולה להשפיע על כשירותו לקבל החלטות באופן צלול הרי שבית המשפט עלול להתערב בצוואה ולבטלה.
  • הצוואה נחתמה על ידי המוריש תוך ניצול מצבו – ניצול מצבו של המוריש במקרה זה מתייחס לתלות אשר פיתח ביורש שגרמה לניצול המצב ועריכת הצוואה לטובתו הבלעדית תוך נישול יורשים אחרים.
  • הוראות המריש בצוואה אינן ברורות – אמנם נערכה צוואה על ידי המוריש אך לא ניתן להבין ממנה באופן ברור מי היורשים וכן איך מתבצעת חלוקת העיזבון. במקרה זה כאשר עולות וקמות שאלות באשר להוראות הצוואה ניתן להגיש התנגדות לקיומה.
  • הצוואה ניתנה לטובת העדים – כאשר העדים החתומים על הצוואה הם גם אלו היורשים המופעים בה ניתן להבין כי מדובר בצוואה אשר נעשתה באופן מגמתי לטובת העדים ולכן יש בה פסול.
  • כפיה או אונס של המוריש – כאשר מתברר כי הופעל לחץ כלשהו על המוריש בעת עריכת הצוואה עולה החשש שמה ניתנה שלא כדין ליורשים. במקרה זה מומלץ להגיש התנגדות לקיום צוואה ולפרט באוזני בית המשפט את הנימוקים לכך.

יש לזכור כי את ההתנגדות לקיום צוואה יש להגיש לרשם הירושות במסגרת הזמנים הקבועה בחוק והוא יעבירה לבית המשפט על מנת שניתן יהיה לדון בה לגופו של עניין ולקבוע האם יש מקום לקבל את ההתנגדות או לדחותה.

מי רשאי להגיש התנגדות לקיום צוואה

בהתאם לפסיקה הרווחת, כל אדם שיש לו עניין בצוואה רשאי להגיש התנגדות לקיום הצוואה. במילים פשוטות, עניין בצוואה הוא עניין כלכלי או טובת הנאה אחרת הצומחת למתנגד.

לדוגמה, יורש בהתאם לדין כגון בנו או אחיו של המוריש אשר נושל מהצוואה רשאי להגיש התנגדות לבית המשפט בעניין הצוואה ויחשב כבעל עניין בה.

סדר הפעולות בהליך התנגדות לקיום צוואה על קצה המזלג

התנגדות לקיום צוואה תוגש לרשם לענייני ירושה לאחר שהונחה בפניו בקשה מטעם היורשים לקיום צוואה. לאחר הגשת ההתנגדות יעביר הרשם את הבקשה וההתנגדות לבית משפט לענייני משפחה אשר ידון בהתנגדות בשלב מאוחר יותר ויקבע אם יש מקום להיעתר לה או לדחותה.

לאחר הגשת ההתנגדות לבית המשפט, על מגיש הבקשה לקיום צוואה להגיש את תגובתו לבית המשפט בעניין ההתנגדות.

בית המשפט יקבע מועד דיון במסגרתו יברר את סלע המחלוקת וינסה לסיים את ההליך במסגרת דיון זה.

ככל ולא ניתן יהיה לסיים את הדיון, יקבע בית המשפט מועד נוסף לשמיעת העדים השונים. עם שמיעת העדים ובירור מצבה המשפטי של הצוואה, ייתן בית המשפט פסק דין ויקבע אם יש מקום לקבל את ההתנגדות או להותיר את הצוואה על כנה מבלי להתערב בתוכנה והוראותיה.

יש לזכור כי הליך התנגדות לקיום צוואה הינו הליך משפטי לכל דבר ועניין ויש לעורכו ולהתייצב בבית המשפט עם עורך דין המתמחה בדיני צוואות וירושות. התנגדות לצוואה דורשת בקיאות משפטית וניסיון בליטיגציה וחקירת עדים.

מהו המועד להגשת התנגדות לקיום צוואה

את ההתנגדות לקיום צוואה יש להגיש לרשם לענייני ירושה בתוך 72 שעות ממועד פרסום הצוואה בעיתונות. ככל ולא תוגש התנגדות במועד זה רשאי הרשם ליתן לבקשה לקיום צוואה תוקף של פסק דין.

כל עוד לא ניתן פסק דין על ידי הרשם לענייני ירושה אך חלפו 72 שעות ממועד פרסום הצוואה, ניתן להגיש לרשם בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות שכן אין זכות זו מוקנת למתנגד באופן אוטומטי.

היה וניתן פסק דין בעניין קיום הצוואה הרי שיש לפנות לרשם בבקשה לביטול הצו שניתן ולנמק מדוע לא פעל המתנגד להגשת התנגדותו במסגרת הזמנים הקבועה בחוק. במקרה וניתן כבר פסק דין בעניין הבקשה לקיום צוואה, אין למתנגד זכות מוקנית להגיש התנגדות לקיום צוואה.

מתי ניתן לדעת כי ישנו צורך להגיש התנגדות לקיום צוואה

פעמים רבות ישנה תחושה חזקה כי הצוואה המוצגת לכאורה אינה צוואת אמת אך לא יודעים על מה בדיוק להניח את מלוא כובד המשקל וכן באיזה אופן לפעול.

משרדנו נתקל לא אחת במקרים שרק לאחר בירור מעמיק ומקיף התגלו כשלים רבים בצוואה ודרך המלך הייתה להגיש התנגדות לקיום צוואה ולתקוף את כשירותה המשפטית בבית משפט לענייני משפחה.

אם למשל נושלתם באופן מחשיד מהצוואה או נדמה לכם כי התוכן הרשום בה אינו משקף את רצון המנוח, מומלץ לכם לבדוק האם יש לכם עילה להגשת התנגדות לקיום הצוואה.

יש לזכור כי ההתנגדות חייבת להיות נתמכת באסמכתאות וראיות שונות ולכן כאשר עולה החשד לעריכת הצוואה באופן מוטעה ושאינו נכון יש להיוועץ מיד עם עורך דין המתמחה בתחום על מנת שניתן יהיה לפתוח במסע איסוף ראיות והגשת ההתנגדות לקיום הצוואה.

מעבר לעילות אשר ציינו לעייל בעניין התנגדות לקיום צוואה הרי שישנן לא מעט סיבות נוספות אשר לאחר בחינת המצב לאשורו על ידי עורך דין יומלץ לכם אם לפנות לאפיק של התנגדות לביצוע הצוואה או שמה להשלים עם הגורל ולהסיר ידכם מההליך.

תוצאות התנגדות לקיום צוואה

כאשר מוגשת התנגדות לקיום צוואה יש לזכור כי בהעדר נימוקים משכנעים ומבוססים בית המשפט עלול לדחות את ההתנגדות ולהותיר את הצוואה על כנה. ככל וישנם נימוקים בעלי משקל ומשכנעים נגד קיומה של הצוואה, יש להעלותם בפני בית המשפט ולתמוך אותם בראיות שונות הקיימות בידי מגיש ההתנגדות.

ככל וההתנגדות תעשה בטעם ובגיבוי המסמכים הנדרשים, כך יגבר הסיכוי לקבלתה וביטול הצוואה אשר אינה משקפת את רצונו האמיתי של המוריש. יש לזכור כי התנגדות לצוואה מטרתה להביא לביטול הצוואה ושינוי הכללים המופיעים בה.

על מנת שניתן יהיה לעשות זאת באופן נכון ומוצלח יש לבחור עורך דין צוואות וירושות מוביל אשר יסייע לכם להציג את מסכת הטיעונים שלכם בבית המשפט וכן יוביל את האירוע המשפטי לתוצאה מכריע ומנצחת.

שאלות תשובות התנגדות לצוואה

אם הנך סבור כי עולה חשש לצוואה שאינה כשירה מבחינה משפטית, זה הזמן לפנות לעורך דין המתמחה בתחום ולשקול הגשת התנגדות לצוואה.

ההתננגדות תוגש לרשם לענייני ירושה אשר יעביר את ההתנגדות והבקשה לבית משפט לענייני משפחה הנמצא במחוז מגוריו של המוריש המנוח.

במקרה בו ההתנגדות הוגשה שלא במועד הקבוע בחוק וכן טרם ניתן פסק דין לגביה, יש להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות ולפרט את הסיבות לאי הגשת ההתנגדות במועד.

כל אדם אשר הינו צד להתנגדות וטוען נגדה מחויב יהיה להופיע בבית משפט ככל ויתקיים דיון הוכחות. נחיצות הופעתו של מגיש ההתנגדות חשובה לצורך הגעה לחקר האמת ובדיקת כשירותה המשפטית של הצוואה.

במסגרת ההתנגדות לקיום צוואה יש לפרט את כל הטענות התומכות בבקשה לביטול הצוואה. לדוגמה, ככל ונטען כי הצוואה נערכה לטובת העדים יש להצביע ולהראות כי העדים לצוואה הם אלו הנהנים ממנה.

כאשר מעוניינים להגיש התנגדות לצוואה יש לפנות לעורך דין המתמחה בדיני צוואות על מנת שיכוון אתכם בביצוע הפעולות המשפטיות השונות וכן ייצג אתכם בבית משפט. להתנגדות לצוואה יש לא מעט פעולות משפטיות אשר יש לבצע וכלל לא מומלץ להקל בכך ראש.

לבית המשפט הסמכות לדחות את ההתנגדות ככל ויתרשם כי אין בה טענות של ממש. מסיבה זו, כאשר מגישים התנגדות לקיום צוואה לבית המשפט יש לוודא כי כל הטענות המועלות במסגרת ההתנגדות נתמכות בראיות ואסמכתאות אחרות המחזקות את טענותיכם.

התנגדות לקיום צוואה רק באמצעות עורך דין מנוסה

בין אם אתם הצד המתנגד לקיום הצוואה ובין אם אתם אלו המתגוננים מפניה חשוב לזכור כי התנגדות לקיום צוואה דורשת הגשת מסמכים וביצוע פעולות שונות אל מול בית המשפט ועורך דינו של הצד שכנגד.

כמו כן, במסגרת ההתנגדות חשוב לגלות יצירתיות וכושר שכנוע עצום על מנת שניתן יהיה להביא בסופו של דבר לתוצאה הרצויה.

התנגדות אשר תוגש לבית המשפט כאשר היא אינה מגובה במסמכים הרלוונטיים והראיות הנדרשות כנראה לא תחזיק מעמד ועלולה לקרוס תוך הותרת הצד המתנגד שבור ללא יכולת להתנגד לכך.

טרם הגשת ההתנגדות לרשם לענייני ירושה חשוב לערוך בדיקה יסודית ומקיפה אודות שלל הראיות הקיימות לכם ורק לאחר מכן לפנות באופן מסודר לרשויות.

הנחיצות של עורך דין לענייני ירושות וצוואות במקרה של הגשת התנגדות לצוואה באה לידי ביטוי במובנים רבים ביניהם בין היתר סידור המסמכים והראיות אשר יוגשו לבית המשפט, ניסוח כתב התביעה או ההתנגדות וכן ייצוג המבקש בפני כל ערכאה שיפוטית נדרשת.

ניתן לומר כי באמצעות עורך דין המתמחה בדיני צוואות סיכויי ההתנגדות לקיום הצוואה גדולים ובעזרת הלקוח יפעל עורך הדין לקבלת התוצאה הרצויה. הנכם מעוניינים להגיש התנגדות לקיום צוואה?

אתם סבורים כי נעשה לכם עוול ועל הצוואה המוצגת לעמוד למבחן בית המשפט? זה הזמן להשאיר לנו הודעה ואנו נדאג לשוב אליכם בהקדם האפשרי תוך פריסת כל האפשרויות המשפטיות העומדות בפניכם.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.
קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת המסמכים המשפטיים ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן