ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

052-8693401

המדריך לכתיבת צוואה

צוואה היא מסמך משפטי מחייב וככזו, היא חייבת לעמוד בהוראות החוק כדי להיחשב תקפה. כדי להבטיח שתערכו את הצוואה שלכם בקלות ובמסגרת הדרישות המשפטיות הרלוונטיות, יצרנו עבורכם את המדריך לכתיבת צוואה שבו נספק לכם את כל ההנחיות החשובות שיש לנקוט בהן בעת ​​יצירת צוואות.

המדריך לכתיבת צוואה - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

האתגר: כתיבת צוואה תקפה משפטית שתעמוד במבחן הזמן

כתיבת צוואה היא צעד מכריע בהבטחת חלוקת הנכסים והרכוש שלכם בהתאם לרצונכם לאחר פטירתכם. יחד עם זאת, למרות חשיבותו הברורה של מסמך זה, אנשים רבים מתמהמהים עם יצירת צוואה או נמנעים מכך לחלוטין.

זאת בשל המורכבות והמשקל הרגשי הרב הנלווים לתהליך. זהו קושי שכיח, לגיטימי ומובן מאוד, ומכאן חשיבות הפנייה לסיוע משפטי אישי, מעורך דין לענייני צוואות וירושות שיוכל לעזור לכם לנווט בתהליך הרגיש והחשוב הזה בביטחון ושקט נפשי.

הצעד הראשון לכתיבת צוואה – בחירת סוג הצוואה שרוצים לערוך

לפני שמתחילים בכתיבת צוואה, חשוב להיות מודעים לכך שישנם ארבעה סוגים שונים של צוואות שהחוק בישראל מכיר בהן. לכל אחד מהם מאפיינים ייחודיים משלו שכדאי להכיר.

סוגי הצוואות הנפוצים בישראל הם: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה. בשורות הבאות נדגיש את ההבדלים בין סוגי הצוואות השונים ונבין מה חשוב לקחת בחשבון בעת ​​עריכת צוואה מכל אחד מן הסוגים הללו.

כתיבת צוואה בכתב יד

צוואה בכתב יד היא שיטה נפוצה ליצירת צוואות ויש לה דרישות כתיבה ספציפיות. כתיבת צוואה ידנית היא ככלל תהליך פשוט שבו המצווה מעלה בכתב ידו את הנחיותיו באשר לאופן חלוקת ממונו ונכסיו עם פטירתו, תוך ציון זהותם של יורשיו, מניין נכסיו בעיזבון וציון אופן חלוקת הירושה בין היורשים שציין במסמך.

עם זאת, ישנם כללים ספציפיים לכתיבת צוואה בכתב יד על מנת להבטיח כי היא תוכר כמסמך משפטי מחייב.

צוואה בכתב יד חייבת להיכתב במלואה בכתב ידו של המוריש עצמו. יש לכלול את תאריך היצירה של המסמך יחד עם חתימה בכתב ידו של המוריש.

חשוב לציין שצוואה בכתב יד שנכתבה על ידי מישהו אחר או מודפסת, כולה או חלקה, לא תיחשב כמסמך בעל תוקף משפטי מחייב.

בקצרה, אמנם כתיבת צוואה ידנית עשויה להיראות כשיטה פשוטה, אך היא חשופה יותר להתנגדות בהשוואה לצורות אחרות של מסמכי צוואה מאחר והיא חסרה חתימות של עדים שיכולים לאמת את כוונות המוריש במידת הצורך.

כתיבת צוואה בעדים

עריכת צוואה בפני עדים היא שיטה מקובלת בתחום הצוואות והירושות בישראל. גישה זו כרוכה בחתימה על הצוואה של שני אנשים נוספים, המאשרים שהמסמך משקף את כוונותיו האמיתיות של המוריש.

כתיבת צוואה בפני עדים מצריכה שחתימת המוריש תופיע בכל עמוד בצוואה, בניגוד לשאר סוגי הצוואות המחייבות את החתימה רק בעמוד האחרון.

בעת כתיבת צוואה בפני עדים, העדים שיחתמו על מסמך הצוואה חייבים להיות עדים בגירים שאינם פסולי דין. חתימתם של עדים קטינים או פסולי דין תיחשב כפגם חמור בצוואה, ההופך את המסמך והוראותיו לבטלות.

כתיבת צוואה בפני עדים יכולה לכלול גם חוות דעת רפואית מיום עריכת הצוואה – חוות דעת רפואית שיכולה לחזק את הטענה לכשירותו המשפטית של המוריש בעת כתיבת הצוואה.

תיעוד מוקלט של כתיבת הצוואה יכול לשמש גם כן כראיה מוצקה לכוונת המוריש כפי שבאה לידי ביטוי במסמך הצוואה. יחד, שתי הראיות הללו יכולות לשמש יורשים אם וכאשר מתעורר הצורך להדוף התנגדויות לקיום הצוואה כלשונה.

כתיבת צוואה מול רשות

צוואה בפני רשות היא מסמך צוואה שנערך מול סמכות משפטית רשמית, כגון נוטריון, שופט בבית משפט אזרחי או דתי או רשם בית משפט או הרשם לענייני צוואות וירושות במשרד המשפטים.

כתיבת צוואה בפני נוטריון היא שיטה נפוצה בהשוואה לכתיבתה בפני שופט או רשם, שהיא נדירה יותר. תהליך עריכת הצוואה בפני רשות כרוך בדרך כלל בהצהרת המוריש בעל פה אודות רצונותיו בנוכחות הגורם המשפטי המורשה שבחר, כאשר לאחר מכן דברי המוריש מתועדים בכתב על ידי אותו גורם. אולם ניתן גם למסור צוואה כתובה לגורם הרשותי ולקבל לגביה את אישורו.

לאחר השלמת כתיבת המסמך, הנוטריון, השופט או הרשם מקריאים למצווה את הוראותיו, מאמתים עמו את הבנתו והסכמתו למסירתן של הוראות אלו ולבסוף – מוסיפים את חותמת בית המשפט על הצוואה כדי לאמת אותה.

אם נוטריון מעורב בתהליך הניסוח, ייתכן שהוא יידרש למלא אחר הנחיות משפטיות נוספות, כגון צירוף חוות דעת רפואית לצוואה, מטעם רופא מומחה, החיונית להוכחת כשירות המצווה במקרים בהם הוא רתוק למיטתו, מאושפז בגלל מצבו הגופני, מוגבל בהתניידות אל מחוץ לביתו או קשיש.

עריכת צוואה בעל פה

צוואה בעל פה כפי שמרמז שמה, אינה נכתבת באופן שבו מתבצעת כתיבת סוגי הצוואות האחרים, אלא מטופלת בצורה שונה. חשוב לציין שצוואה בעל פה תקפה רק לאנשים המתמודדים עם מחלה קשה, יציאה למלחמה או כל תרחיש אחר שעלול להוביל למותם בטרם עת.

כדי להיות תקפה משפטית, צוואה בעל פה חייבת להיערך עם שני עדים בשלב הניסוח. העדים חייבים להקשיב כאשר המוריש מפרט את רצונו באוזניהם, ביחד או לחוד. לאחר שמיעת צוואתו של המוריש, על שני העדים לרשום את הנחיותיו וליצור מסמך בשם זכרון דברים. לאחר מכן על העדים להפקיד רישום זה אצל רשם הירושה בהקדם האפשרי.

אילו הנחיות חייבות להיכלל בכתיבת צוואה?

כל סוגי הצוואות חייבות להכיל הנחיות ספציפיות וחד משמעיות לחלוקת העיזבון של המצווה אחרי פטירתו, לרבות כל נכס, כספים, מיטלטלין ורכוש מסוגים אחריו שבידי המוריש.

מעבר לכך, יש לכלול בה את מלוא פרטיהם של המוטבים, לצד אופן החלוקה הרצוי ביניהם. הצוואה צריכה לבטא בצורה ברורה ומקיפה את כוונות המוריש שנדרשות לבוא לידי ביטוי באמצעות הוראות המפורטות במסמך.

המדריך לכתיבת צוואה – סיכום

המדריך לכתיבת צוואה שהוצג כאן, נועד לכסות את הנושאים העיקריים שחשוב לקחת בחשבון כאשר עורכים צוואה ובהם: בחירת סוג הצוואה הרלוונטי למצווה, כללי בסיס לכתיבת צוואה מכל אחד מן הסוגים הנ"ל, והפרטים שיש לכלול בכל סוגי הצוואות גם יחד.

יחד עם זאת, בשל רוחב היריעה של תחום הירושות והצוואות, ישנן עוד נקודות רבות שלא הצלחנו להתייחס אליהן בסקירה קצרה זו. לפיכך, כדי להבטיח שצוואתכם תהיה מקיפה, ברורה ומחייבת משפטית, מומלץ להיעזר בעורך דין המתמחה בדיני צוואות וירושה.

עורך דין המתמחה בתחום זה מכיר את החוקים והתקנות המסדירים את אופן הטיפול בצוואות וירושות, העשויים להשתנות מעת לעת. לכן, קבלת הכוונה משפטית לאורך תהליך עריכת הצוואה היא הדרך היחידה להבטיח שהמסמך הסופי יהיה תקף משפטית וישקף במדויק את רצונותיכם.

משרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות' מלווה מזה שנים רבות אנשים בתהליך לעריכת צוואות מפורטות, מדויקות וברות תוקף משפטי מחייב ובר אכיפה. צוות עורכי הדין המנוסים במשרדנו ישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה נוספת בנוגע לכתיבת צוואות ומימושן. פנו אלינו עוד היום ותאמו התייעצות עם עורך דין צוואות וירושות מנוסה שיסייע לכם בכל נושא משפטי הנוגע לתחום הצוואות והירושות.

לתיאום שיחת ייעוץ מול עורך דין לענייני צוואות – חייגו עכשיו: 052-8693401.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.
קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת המסמכים המשפטיים ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן