ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

052-8693401

השפעה בלתי הוגנת, אונס ואיום

צוואה שנכתבה תחת השפעה בלתי הוגנת, אונס או איומים, הינה פסולה. עם זאת, אם גם לאחר שההשפעה האסורה חלפה המצווה לא ביטל את צוואתו, ניתן בהחלט לקיימה. זאת, כמובן, בתנאי שהמצווה מודע לכך שההשפעה האסורה, האונס או האיום כבר לא מתקיים. איך יודעים אם צוואה נכתבה תחת השפעה בלתי הוגנת? מה גורם להפסקת ההשפעה האסורה? כל זאת ועוד בהמשך המאמר.

השפעה בלתי הוגנת - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

החופש לצוות

חוק הירושה – 1965, קובע כי אדם יוכל לצוות על חלוקת רכושו כרצונו. החוק קובע אמנם כללים לירושה בהיעדר צוואה, מי יירש ראשון, מה יהא חלקו של כל רוכש וכן הלאה, אולם במידה שאדם הותיר אחריו צוואה, חלוקת רכושו תתבצע על פי הצוואה ולא לפי ההוראות הכלליות בחוק הירושה.

החוק ממעט מאוד להתערב בתוכן הצוואה. למעשה, אין כל חובה אופרטיבית החלה על המוריש. הוא לא מחויב לכתוב כל הוראה שהיא בצוואתו והחוק מותיר את ניסוח ההוראות ותוכנן לשיקול דעתו הכמעט – בלעדי של המצווה. עם זאת, החוק כן מטיל מספר מגבלות על ניסוח הצוואות. נציין תחילה את המגבלות המוטלות על ניסוח צוואות ולאחר מכן נתעמק במושא עניינינו, סעיפים 30 ו-31 לחוק, העוסקים בהשפעה בלתי הוגנת, אונס ואיום על המצווה.

איסור על קיום בלתי חוקי

נניח שאדם צורך, באישור, קנאביס רפואי. עם השנים, הצטברו אצלו כמויות לא מבוטלות של קנאביס ששוות לא מעט כסף. האדם מבין כי הוא גוסס ומנסח צוואה עבור יורשיו. לנכדו, הנוהג לעשן קנאביס שלא כחוק, בחר הסב ברוב טובו להוריש את הקנאביס הרפואי שלו.

האם להוראה שכזו בצוואה יש תוקף משפטי מחייב? כמובן, הורשת הקנאביס לנכד הינה עבירה על החוק. המשמעות היא שקיום הצוואה הינו בלתי חוקי. מכיוון שכך, חוק הירושה קובע שהוראה זו בטלה. למעשה, לפי חוק הירושה, כל אימת שקיומה של הוראה בצוואה יוביל לתוצאה בלתי חוקית, הרי שהוראת הצוואה בטלה.

חשוב להבין שהוראות אשר קיומן אינו חוקי הן נפוצות ולא נדירות כמו בדוגמת הקנאביס. לא מעט ירושות וצוואות יכולות להיתפס כתכנון מס אסור, למשל. קיום הוראת צוואה שיוביל לתכנון מס אסור הוא עבירה על החוק וממילא ההוראה בצוואה בטלה.

אם כן, חוק הירושות אוסר למעשה על ניסוח הוראות בצוואה שביצוען בלתי חוקי. אם הוראות שכאלו נכתבו, הרי שהן בטלות.

איסור על הוראות בניגוד לחוק הירושה

חוק הירושה אוסר על המצווה להוריש דבר כלשהו מרכושו לעדים החותמים על הצוואה. אם המצווה בחר, בכל זאת, לרשום הוראה שכזו, הרי שההוראה בטלה. מדובר בהגבלה נוספת שמוטלת בחוק על חופש הצוואות, הגבלה על היכולת להוריש דבר מה לעדי הקיום של הצוואה.

כמו כן, החוק אוסר על ניסוח הוראות המגבילות את יכולתו של המנוח לשנות את צוואתו. הוראה לפיה האמור בצוואה זו הינו סופי ובלתי ניתן לשינוי, או ששינויו כבול לפרוצדורות שונות שאינן מחויבות על פי חוק, בטלה.

לבסוף, חוק הירושה מונע ממצווים להאציל את הסמכות לחלק את רכושם. כלומר, מצווה לא יוכל להורות בצוואתו כי אדם פלוני הוא זה שיחליט כיצד יחולק רכושו. החוק מתיר, אמנם, למנות אדם שיבחר למי להעביר נכס או רכוש של המצווה, מבין קבוצת אנשים מוגדרת. אולם הוראה לפיה אדם אחר אחראי על הקצאת רכושו של המצווה לאחר מותו באופן כללי, הינה בטלה.

כל אלו הן הגבלות על החופש לצוות המצויות בחוק הירושה. עם זאת, מדובר במגבלות קלות יחסית ועקרון החופש לצוות נשמר בקנאות. אולם כפי שנראה מיד, הצוואה צריכה לנבוע מרצונו החופשי של המצווה. אם לא רצונו החופשי של המצווה הוא זה שהשפיע על ניסוח הצוואה אלא לחץ חיצוני פסול, הרי שהצוואה בטלה.

השפעה בלתי הוגנת, אונס ואיום על המצווה

סעיף 30 (א) לחוק הירושה קובע בזו הלשון:

"הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה"

לפי החוק, הוראות בצוואה שנכתבו בעקבות לחצים אסורים שהופעלו על המצווה, הינן בטלות. הדברים הגיוניים וברורים כאשר מדובר באונס ואיום. חשבו, לדוגמה, על התרחיש הבא. פלוני מעוניין להוריש את רכושו לבניו. אחיו מגיע אליו באישון לילה ובאיומי אקדח כופה עליו לנסח צוואה המעבירה אליו את כל רכושו. ברור שלצוואה כזו אין כל תוקף.

השפעה בלתי הוגנת

לעומת המונחים "אונס" ו-"איום", המונח "השפעה בלתי הוגנת" הינו עמום יותר. האיסור על השפעה בלתי הוגנת על המצווה, מלמד מאליו כי השפעה הוגנת על המצווה היא מותרת. כך אף קבע בית המשפט העליון בשורת פסקי דין בנושא, בהם נבחן האם ההשפעה על המצווה הייתה השפעה סבירה או שמא מדובר בהשפעה בלתי הוגנת.

בית המשפט בחר, במודע, להותיר את הגדרת ההשפעה הבלתי הוגנת עמומה. זאת, כדי לא לקבוע במסמרות מה ייחשב להשפעה בלתי הוגנת על מצווה ומה לא, קביעה שיכולה להכשיל תיקים עתידיים שראוי כי יתקבלו.

עם זאת, ניתן להצביע על מבחן אחד מהותי שכן נעשה בו שימוש רציף בפסיקה לבחינת טיבה של השפעה על מצווה. בבואו של בית המשפט לבחון האם השפעה היא בלתי הוגנת, עליו לשאול את עצמו האם סביר שהמצווה היה כותב הוראה דומה בצוואתו גם ללא ההשפעה. ככל שהתשובה לשאלה שלילית, ייתכן בהחלט שמדובר בהשפעה בלתי הוגנת.

דוגמאות להשפעה בלתי הוגנת

הגענו למסקנה כי ההגדרה של "השפעה בלתי הוגנת" הינה עמומה ולא חד משמעית. לכן, רצוי להציג מספר דוגמאות, המבוססות על פסקי דין, שיבהירו במה מדובר כאשר עוסקים בהשפעה בלתי הוגנת. השמות בדוגמאות שונו כמובן מהשמות בפסקי הדין השונים.

ניצול האמון

הניחו את המקרה הבא. שולמית הינה אישה מבוגרת בת 89. ביתה, אורנה, גרה בסמוך אליה. יתר בניה מתגוררים בערים אחרות בארץ. לפני מספר חודשים, שולמית החלה להתגורר בבית אבות. אורנה ביתה מגיעה לבקר אותה לעיתים תכופות ומסייעת לה בתשלום חשבונות, הוראות קבע לקופות החולים ובכל ענייני הפיקדון שהיא משלמת לבית האבות.

באחד מן הימים, אורנה הציעה לאימה לכתוב צוואה. בין היתר, היא אמרה לה "אמא, את יודעת שאני דואגת לך לכל העניינים של הכספים. לכן, כדאי שאני אקבל את הרכוש שלך בצוואה כדי להמשיך לדאוג לו". שולמית לא בדיוק הבינה מה כוונתה של ביתה, אך מתוך כך שהיא סומכת על אורנה היא נענתה להצעתה וכתבה בצוואה כי אורנה תקבל את כל רכושה ותמשיך לנהל אותו.

במקרה מעין זה, נפסק שהשפעתה של אורנה על שלומית הייתה השפעה בלתי הוגנת. אמנם הגיוני שקרבתה של אורנה לאימה תשפיע על הצוואה, אך הדברים שאמרה לאימה, שהם כמובן דברים מטעים ולא רציונליים, נחשבים להשפעה בלתי הוגנת.

במקרה אחר, מנוח בשם אוריאל הוריש את מיטב רכושו למוסד לימוד תורני. למפרע, התברר שנציג המוסד היה מגיע למיטתו של אוריאל בבית החולים מידי יום, בחודשים שלפני מותו. מטרת הביקורים הייתה לשכנע את אוריאל להוריש להם מהונו. גם כאן הוכרע כי השפעתו של נציג המוסד הייתה השפעה בלתי הוגנת.

מנגד, במקרה בו רחל סעדה את אימה פנינה בשנים שלפני מותה, נפסק שהשפעתה של פנינה על אימה הייתה השפעה כשרה. זאת, למרות שפנינה הורישה לרחל חלק כפול מזה שהורישה לאחיה.

איך יודעים אם התרחשה השפעה בלתי הוגנת? התשובה היא שקשה מאוד לדעת מראש. נדרשת היכרות מעמיקה עם הפסיקה ועם מקרים רבים בהם נפסק שהייתה השפעה בלתי הוגנת. לכן, מומלץ להתייעץ עם עורכי הדין שלנו ממשרד עקראוי את מזרחי ושות' לקבלת ייעוץ בנושא.

השפעה בלתי הוגנת, אונס ואיום – הליך ההתנגדות

לאחר מותו של אדם שהותיר צוואה, על היורשים להגיש בקשה לצו קיום צוואה אל הרשם לענייני ירושות. הרשם יפרסם את הבקשה לצו בעיתונות וברשומות. בזמן זה, בעלי עניין בירושה יוכלו להגיש התנגדות לצו הקיום.

ככל שאתם סבורים כי הצוואה נכתבה תחת השפעה בלתי הוגנת, אונס או איום, הגישו את התנגדותכם לצו הקיום. הרשם יעיין בהתנגדות ויתנהל הליך משפטי בנושא. במידה שהצוואה תיפסל ולא תימצא צוואה כשרה תחתיה, הרכוש יתחלק לפי חוק הירושה. הגשת ההתנגדות תיעשה על ידי עורך הדין שלכם.

כדי לשפר את סיכויי הצלחת ההתנגדות, יש להגיש אותה על ידי עורך דין מקצועי המתמחה בתחום, דוגמת עורכי הדין שלנו במשרד עקראוי את מזרחי ושות'.

משרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות'

מעוניינים להתנגד לצו לקיום צוואה? סבורים שצוואה נכתבה תחת השפעה בלתי הוגנת, איומים או אונס? פנו אלינו למשרד עו"ד עקראוי את מזרחי וושת' לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי מקיף בנושא. המשרד מתמחה בתחום הירושות והצוואות ויעשה כל מה שנדרש כדי להוכיח את ההשפעה הבלתי – הוגנת שפגעה בזכויותיכם החוקיות, או את היעדר ההשפעה ואת תקפותה המשפטית של הצוואה.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.
קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת המסמכים המשפטיים ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן