ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

052-8693401

זכות הירושה של בן זוג

זכות הירושה של בן זוג מתייחסת לזכאות החוקית של בן זוג לקבל חלק מעיזבונו של הנפטר לאחר פטירתו. סעיף 11 לחוק הירושה מתווה את הפרטים הספציפיים של אופן חלוקת ירושה זו בין בן הזוג ליתר יורשי המנוח.

הכרת זכויותיכם בנושא זה היא חיונית להבטחת מימושן המיטבי, ולכן במאמר זה נבחן היטב את סעיף 11 לחוק הירושה, שיכול לספק הבנה מעמיקה יותר של זכויות הירושה של בני זוג.

זכות הירושה של בן זוג - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

מהי זכות הירושה של בן זוג על פי חוק הירושה בישראל?

חוק הירושה הישראלי, מקנה עדיפות ליורשים מסוימים בעזבונו של אדם שהלך לעולמו מבלי שהשאיר אחריו צוואה, כאשר בן הזוג והילדים של הנפטר, הם הראשונים בתור לקבלת נתח מרכושו.

בן הזוג של המנוח זכאי לקבל מחצית מהעיזבון וכן כל מטלטלין שנחשבחפ כחלק ממשק הבית המשותף, כאשר מחצית העזבון הנותרת מתחלקת שווה בשווה בין הילדים.

התנאים המנויים בחוק הירושה לעניין זכות הירושה של בן זוג

כדי להבין טוב יותר את זכויות הירושה של בן זוג, עלינו להכיר תחילה את סעיף 11 לחוק הירושה. סעיף זה כולל שלושה תתי סעיפים, שהם כדלקמן:

סעיף 11א

לפי סעיף זה, בן הזוג של המנוח יירש נכסי מיטלטלין, לרבות רכב, הנחשבים כשייכים למשק הבית המשותף.

בן הזוג גם זכאי לקבל את החלק הבא בעיזבון:

  • אם היו למוריש ילדים, נכדים או הורים, בן הזוג יקבל מחצית מהעיזבון.
  • אם היו למוריש אחים, צאצאים או הורים, ובן הזוג היה נשוי למוריש שלוש שנים או יותר והתגורר עמו בדירה הכלולה בירושה, יקבל בן הזוג את מלוא חלקו של המוריש בדירה הנ"ל ושני שלישים מיתר העזבון.

סעיף 11ב

לא הותיר המנוח קרובים כמפורט בסעיף קטן א', יירש בן הזוג את כל העיזבון.

סעיף 11ג

סעיף זה מתייחס לנקודות הבאות:

  • כל הסכומים המגיעים לבן הזוג על בסיס זוגיותו עם המנוח, לרבות כל רכוש שניתן לאישה על בסיס הכתובה, ינוכו מחלק העיזבון של בת או בן הזוג. אולם הוראה זו אינה חלה על סכומים המגיעים לבן זוג לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג משנת 1973 או הסכם ממון בין הצדדים.
  • אין בהוראה זו כדי לפגוע בזכותו של בן זוג לקבל מהעיזבון כל רכוש שקיבל המוריש לכבוד הנישואין, בתנאי שיוחזר במקרה של פקיעתם.

מי נחשב כבן זוג מבחינת חוק הירושה?

על פי חוק הירושה, בן זוג מוגדר כמי שהמנוח היה נשוי לו, או מי שעמו ניהל המנוח קשר זוגי המוכר על פי החוק (מעמד "ידועים בציבור" וכיוצא בזאת).

 

על חשיבותה של זכות הירושה של בני זוג

המטרה העיקרית של זכות הירושה של בן זוג היא להבטיח שבני זוג של אנשים שהלכו לעולמם, יוכלו לשמור על רמת החיים שהורגלו בה לאחר מותו של בן זוגם.

על ידי הורשת מטלטלין כמו רהיטים או רכבים, יכול בן הזוג שנותר בחיים להמשיך ולהשתמש בחפצים שהיו חיוניים לחיי היום יום שלו עם בן הזוג. זה עוזר לשמור על תחושת נורמליות והמשכיות בחייהם של בני הזוג הנותרים. יחד עם זאת, חשוב לציין כי לא כל המיטלטלין מיועדים אוטומטית לירושת בן הזוג.

כברירת מחדל לא נכללים חפצים כתכשיטים או פריטים אחרים לשימוש אישי, שבני הזוג לא אמורים היו לחלוק בהם.

האם בני זוג זכאים בהכרח למחצית מעזבונו של המנוח?

לפעמים חלוקת העיזבון לא מתבצעת בתצורה של חצי לבן הזוג וחצי ליורשים האחרים. במצבים מסוימים, בן הזוג עשוי להיות זכאי לרשת שני שליש מהעיזבון, בעוד שהשליש הנותר יחולק בין קרובי משפחה אחרים.

למשל, אם למוריש לא היו ילדים, נכדים או הורים, אלא רק קרובי משפחה כסבים וסבתות, אחיינים או אחים, בן הזוג יירש שני שליש מהעיזבון, והשאר יתחלקו בין היורשים האחרים הללו. לדוגמא, אם אדם נפטר והותיר אחריו בן זוג, אח וסב, בן הזוג יהיה זכאי לקבל את כל המיטלטלין ושני שלישים מהעיזבון, בעוד שהסב והאח ירשו את השליש הנותר ויחלקו אותו שווה בשווה ביניהם.

זכות הירושה של בן זוג בדירת מגורים משותפת

כשנפטר מותיר אחריו דירה משותפת בה התגורר עם בן זוגו שנותר בחיים, זכות הירושה של בן הזוג תהיה על מלוא חלקו של המנוח בדירה המשותפת.

המשמעות היא שבן הזוג שנותר בחיים יירש את הדירה כולה ולא יצטרך לחלק אותה עם יורשים אחרים כל עוד היה נשוי למוריש שלוש שנים לפחות והתגורר בדירה במועד מותו של המוריש.

עם זאת, אם בן הזוג לא התגורר בדירה במועד פטירתו של המוריש, או לא היה נשוי למוריש שלוש שנים לפחות, הוא או היא ירשו רק חלק משווי הדירה לפי הכללים המפורטים בסעיף 11 לחוק הירושה.

כמו כן, בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן, תגיע זכות הירושה של בן זוג לשני שליש משאר עזבונו של המנוח – בנוסף לירושת הדירה:

  • בן הזוג שנותר בחיים והמנוח/ה היו נשואים במשך שלוש שנים לפחות.
  • בן הזוג והמוריש התגוררו בדירה המשותפת, הנכללת בעיזבון בחלקה או כולה, במועד פטירתו של המוריש.
  • המוריש לא הותיר אחריו ילדים, נכדים או הורים, וקרוביו מוגבלים לאחים, אחיינים או סבים.

כיצד ניתן להבטיח את זכות הירושה של בן זוג?

הקפדה על מימוש זכות הירושה של בן זוג חיונית, במיוחד במקרים בהם המוריש לא הותיר אחריו צוואה תקפה. במקרים כאלה, חלוקת העיזבון תחול על פי חוק הירושה.

סעיף 11 לחוק הירושה הישראלי מתווה את זכות הירושה של בן הזוג, עליה יש לנהוג בעת חלוקת העיזבון.

להבטחת כיבוד מלא של זכות הירושה של בן הזוג, חיוני להקפיד על הוראות החוק ולנהוג לפי ההליכים המשפטיים הנדרשים לחלוקת העיזבון. אולם במידה והמוריש הותיר צוואה תקפה, חלוקת העיזבון תתבצע על פי הנחיות הצוואה, כל עוד היא עומדת בהוראות החוק.

מדוע נדרש סיוע משפטי איכותי במימוש זכויות הירושה של בן זוג?

כשאדם אהוב נפטר, זו יכולה להיות תקופה קשה עבור יקיריו. התמודדות עם הסוגיות המשפטיות סביב הירושה יכולה להוסיף ללחץ ולעומס של המצב.

כדי להבטיח מתן מענה ראוי לזכות הירושה של בן הזוג, רצוי להיעזר בעורך דין המתמחה בענייני צוואות וירושה. באמצעות פנייה לסיוע משפטי מקצועי, תוכלו להבטיח כי התהליך למימוש זכות הירושה של בני הזוג, יתנהל ביעילות ובמינימום לחץ בבוא העת.

לסיכום – הדרך הנכונה להסדיר את זכות הירושה של בן זוג

חוק הירושה הישראלי, מקנה לבני זוגם הנותרים של אנשים שהלכו לעולמם, זכויות ירושה מיוחדות ועדיפות על פני יורשיו האחרים של הנפטר.

יחד עם זאת, מומלץ מאוד שלא להסתמך על חוק הירושה, אלא לערוך צוואה מראש בעזרת עורך דין טוב לענייני צוואות וירושות, שיוכל לסייע לכם להסדיר מבעוד מועד את זכויותיהם של יקיריכם ברכושכם ולהגן עליהן.

משרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות' המתמחה בדיני צוואות וירושות, ישמח לסייע לכם בעניין חשוב זה.

למידע נוסף ותיאום שיחת ייעוץ עם עורך דין לענייני צוואות וירושות במשרדנו – פנו אלינו בהקדם: 052-8693401.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.
קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת המסמכים המשפטיים ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן