ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

052-8693401

הפקדת צוואה

הפקדת צוואה אצל רשם הירושות אינה חובה חוקית והיא אינה לכשעצמה ערובה לתקפות הצוואה אך היא כן מבטיחה שהמסמך יישמר וכי לאחר פטירת המצווה ייעשה ניסיון למימושה. הפקדת צוואה אצל הרשם אינה האפשרות היחידה לשמירה על הצוואה וניתן מבחינה חוקית גם להסתפק בשמירה אצל העורך דין שערך את הצוואה או בכל מקום אחר אך יש לדבר יתרונות רבים כפי שנרחיב בהמשך.

הפקדת צוואה - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

הפקדת צוואה אצל רשם הירושות

חשוב להבין שהפקדת הצוואה אצל רשם הירושות אינה חלק מהותי בהליך עריכת הצוואה ואינה רלוונטית לתוכן הצוואה מבחינת ההוראות המצוינות בה.

הפקדת הצוואה גם אינה מבטיחה כי לא נפלו פגמים צורניים או מהותיים שיכולים לערער על תוקף הצוואה וכשרותה. הפקדת צוואה אינה גם דבר סופי מכיוון שהמצווה רשאי כל עוד הוא כשיר לשנות את צוואתו.

עשיית צוואה מאוחרת יותר גם במידה וזו החדשה לא הופקדה וגם אם המצווה לא ביקש למשוך את צוואתו המופקדת עדיין תביא לביטול הצוואה שהופקדה אך הדבר עלול לעורר בעיות משפטיות רבות ומומלץ לאחר כתיבת צוואה חדשה למשוך את הקודמת ולהפקיד את החדשה מהר ככל שניתן.

יתרונות להפקדת צוואה אצל הרשם

הפקדת הצוואה מבטיחה כי תישמר ללא מגבלת זמן ומבטיחה שהצוואה לא תלך לאיבוד או תיעלם במרוצת השנים. הדבר גם מבטיח כי הרשם בבואו להוציא צו ירושה ימצא את הצוואה ויסרב להוציא צו ירושה מבלי לדון בה קודם.

קיומה של צוואה מופקדת מבטיחה כי כל ערכאה שתדון בתיק ויהא זה הרשם, בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לא יוציאו צווי ירושה או קיום צוואה מבלי לדון גם בצוואה שהופקדה.

הפקדה בדיסקרטיות

ניתן להפקיד צוואה אצל הרשם באופן דיסקרטי ואין צורך ששאריו של המצווה או כל אדם אחר יידע על כך. רק המצווה רשאי להפקיד את צוואתו והפקדת צוואה היא פעולה אישית שעל פי הדין אינה יכול להתבצע על ידי שליח, עורך דין מייצג או  מיופה כוח. את הצוואה יש להפקיד באופן אישי וההליך כולל זיהוי של המצווה בתור עורך הצוואה ולאחר ההפקדה יינתן למפקיד אישור רשמי הכולל את מספר התיק.

העלות של הפקדת צוואה אצל הרשם עומדת  נכון לשנת 2023 עומדת על  115 ₪. ולאחר תשלום האגרה הצוואה תישמר ללא תלות במשך הזמן שיידרש ללא דרישה נוספת לתשלום מלבד במקרה של ביטול ההפקדה והפקדת צוואה חדשה.

הפקדת צוואה הדדית

צוואה הדדית היא צוואה מיוחדת בה למעשה כותבים בני זוג צוואות המסתמכות זו על זו. יכולת הביטול של צוואה הדדית הינה מוגבלת יותר מאשר של צוואה רגילה. כאשר שני בני זוג בחיים ומי מהם לשנות את הוראות הצוואה הוא נדרש להודיע על כך בכתב לבן זוגו על מנת שיהיה לבצע את השינויים ושאלו יקבלו תוקף מחייב.

כאשר יש שני מצווים שערכו צוואה הדדית במסמך אחד הם נדרשים להתייצב יחדיו אצל רשם הירושות לשם ביצוע ההפקדה. הצוואה ההדדית תצולם ועותק מקורי של המסמך יוכנס למעטפה על שמו של אחד מבני הזוג ולמעטפה על שמו של השני יוכנס העותק המצולם, תוך ציון כי המקור מצוי בתיק האחר לרבות מספר התיק.

מיקום הפקדת צוואה

כל צוואה בין אם היא הדדית ובין אם היא רגילה יש להפקיד בלשכת הרשם במחוז הרלוונטי בהתאם לכתובת המגורים הרשמית של המפקיד. במידה והמפקיד אינו מתגורר בתחומי המדינה הוא נדרש להפקיד את הצוואה בלשכת הרשם האזורית בהתאם למיקום נכסיו ורכושו בהתאם לתוכן הצוואה שהופקדה.

חשוב לדעת כי קיים רישום ארצי ממוחשב הכולל את  כל הפרטים של שם המפקיד, תאריך ההפקדה וכן הלאה על מנת שלשכת הרשם תדע על כל הפקדת צוואה שבוצעה גם אם זו התרחשה שלא באותו המחוז.

החלפת צוואה קיימת

כל מי שמעוניין למשוך את צוואתו רשאי לעשות זאת ומשיכת הצוואה תוך השמדת המסמך ללא כתיבת צוואה נוספת תוביל לכל שבמידה והמוריש נפטר עיזבונו יחולק בהתאם לסדר הירושה הטבעי כאילו מעולם לא כתב צוואה. בעת הפקדה של צוואה חדש המפקיד מחויב לקחת את צוואתו הקודמת והדבר מהווה תנאי מקדים לשם הפקדת צוואה חדשה.

ניתן להפקיד צוואה חדשה במקביל לזו הקודמת רק כאשר זו החדשה אינה סותרת את ההוראות של זו הקודמת ומתייחסת אך ורק לרכיבי נכסים ורכוש שלא קיבלו התייחסות בצוואה הראשונה.

תהליך ההפקדה

את תהליך ההפקדה יש לבצע אצל הרשם לאחר קביעת מועד וקבלת זימון רשמי. יש להגיש את הצוואה במעטפה תהיה סגורה וחתומה עם שעווה או כל אמצעי דומה וזו תחתם בחותמתו של הרשם.

על המעטפה יצוין זהות וכתובתו של המפקיד לצד תאריך ההפקדה. במידה והצוואה נערכה בפני עורך דין יצוינו גם פרטיו על גבי המעטפה. על הפרטים  הללו יחתמו הן רשם הירושה והן המפקיד.

הפקדת צוואה אצל רשם הירושות מהווה ראיה לכאורה לכך שהמצווה התכוון לכל האמור בה ולכך שהוראות הצוואה אכן משקפות את רצונו בעת  חתימתו עליה.

הפקדת צוואה בעל פה

בהתאם לסעיף 23 בחוק הירושה ניתן למסור לרשם צוואה בעל פה והפקדתה מהווה תנאי לתקפותה בניגוד לשאר סוגי הצוואות. הפקדת צוואה בפני רשות תכלול את דברי המצווה, את התאריך שבו המעשה נעשה כמו גם, את הנסיבות לכך. ההליך יתועד בזיכרון דברים אשר ייחתם על ידי עדים כשרים. זיכרון הדברים יופקד אצל הרשם בסמוך למועד הציווי ככל שניתן.

מסירת צוואה לאחר הפטירה

בהתאם לסעיף 75 בחוק הירושה מי שמחזיק ברשותו צוואה של אדם שהלך לעולמו מחויב למסור אותה מיד אחרי שנודע לו כל כך שהמצווה נפטר. בהתאם לחוק המפר הוראה זו עשוי להיות מוענש בקנס כספי או במאסר של עד  3 חודשים.

בעת מסירת צוואה לרשם יש לציין את פרטי המוסר לרבות שם וכתובת. יש לפרט גם את פרטי המנוח ולקבל אישור מסירה. לאחר המסירה יבוצע תיעוד של הדבר במרשם הארצי.

סיכום הפקדת צוואה

לסיכום הנושא, במסגרת הליך הפקדת צוואה  הרשם אינו בודק אם הצוואה תקפה. ההליך אינו ערובה להיעדר פגמים בצוואה אך בהתאם לחוק הירושה ההפקדה מספקת ראיה לכאורה לכך שמפקיד הצואה כתב צוואה ושזו אכן נחתמה טרם למועד ההפקדה. ניתן להפקיד אצל הרשם  הן צוואה בכתב-יד והן צוואה בעדים כמו גם  צוואה נוטריונית וצוואה הדדית.

הפקדת הצוואה בידי הרשם מסייעת להבטיח כי הצוואה תגיע לידי היורשים המוגדרים בה לאחר שהמוריש ילך לעולמו.  כפי שציינו, ההפקדה אינה חובה, אלא זכות של המצווים במידה והם מעוניינים להבטיח כי הצוואה תישמר במקום מוגן וכי היא תטופל במועדה.

ליווי משפטי בכתיבה והפקדת צואה

במידה ואתם זקוקים לליווי משפטי מקצועי בכל הנוגע לעריכת צוואה והפקדתה הגעתם למקום הנכון. עורך דין ונוטריון ערן עקראוי מנוסה מזה שנים ארוכות בעריכת צוואות והגנה על תקפותם. אנו יכולים  לסייע לך להבטיח כי צוואתך תהיה ברורה וכתובה בהתאם להוראות החוק על מנת שרצונך יכובד לאחר 120 .

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.
קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת המסמכים המשפטיים ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן