ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

052-8693401

חלוקת ירושה בין יורשים

עזבונו של מנוח עובר ליורשיו או בהתאם לצוואתו או בהתאם לירושה על פי הדין. חוק הירושה מאפשר חלוקת ירושה בין יורשים תוך סטייה מהסדר הירושה שחל בחוק והוא מאפשר ליורשים לקבוע בהסכמה ביניהם חלוקה שונה של העיזבון. פעולה זו יכולה להתבצע הן על מנת למנוע סכסוך בין היורשים לגבי אופן מימוש הנכסים והן על מנת לחסוך בחבויות המס.

חלוקת ירושה בין יורשים - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

הסכם ירושה או הסתלקות

ישנם שתי דרכים לשנות את אופן חלוקת הירושה בין היורשים, הסכם חלוקת עיזבון או הסתלקות של מי מהיורשים מהירושה. ההסתלקות יכולה להיות כללית ולהשאיר את החלק של אותו יורש לכל שאר היורשים או ספציפית ולהיות מופנית כלפי קרוב משפחה מוגדר.

האופציה האחרת של שינוי חלוקת ירושה בין יורשים היא באמצעות חתימה על הסכם חלוקת עיזבון. במסגרת הסכם שכזה היורשים מגיעים להסדר הכולל חלוקה שונה של העיזבון.

החשיבות של מועד ביצוע הפעולה

את ההסתלקות או החתימה על הסכם חלוקת עיזבון, היורשים יכולים לבצע הן לפני והן אחרי קבלת הצו לקיום הצוואה או קבלת צו הירושה. חשוב מאוד לבצע את ההליכים הללו עוד בטרם שהעיזבון מחולק מכיוון שהעברת הנכסים בעת חלוקת ירושה בין יורשים הינה פטורה ממס. לאחר שהיורשים חילקו את העיזבון ביניהם החוק רואה בכל חלוקה נוספת העברה רגילה החייבת במיסוי.

לדבר יכולה להיות משמעות כלכלית עצומה במיוחד בכל הנוגע לעיזבון הכולל נכסי מקרקעין. כאשר העסקה אינה משויכת לירושה היא עשויה להיות חייבת במיסוי שיכול להגיע גם לעשרות אחוזים.

תשלומי איזון בהסכם חלוקת עיזבון

ליורשי נפטר חופש רב בקביעת אופן חלוקת העיזבון של המנוח ביניהם תחת המגבלות של הוראות הצוואה. הם רשאים להחליט כי יורש מסוים יקבל נכס מקרקעין ואילו אחרים בתמורה יקבלו כסף במזומן. החוק מאפשר ליורשים לבצע מה שמכונה תשלומי איזון על מנת שיהיה בידם הסכום הדרוש על מנת לאזן את נכסי המקרקעין במנות אחרון מתוך העיזבון.

חשוב לדעת כי כספי האיזון יכולים להיות רק מתוך העיזבון ובמסגרת הליך זה  לא ניתן להכניס כספים אישיים לחלוקה.

הסכם חלוקת עיזבון

הסכם חלוקת עיזבון הוסדר במסגרת סעיף 110 לחוק הירושה. מטרתו של הסכם זה היא לשנות את אופן חלוקת העיזבון ולאפשר לכל יורש אשר הינו צד להסכם לקבל חלק שונה מזה אשר יועד לו מנכסי העיזבון. ניתן להביא את ההסכם לאישורו של בית המשפט לענייני משפחה אך הדבר אינו מחויב על מנת להכניסו לתוקף.

כאשר הצדדים מגיעים להסכמות על חלוקת ירושה בין יורשים שלא בהתאם להוראות הצוואה הם רשאים לקבוע שהצוואה לא תקוים ויינתן צו ירושה שלאחריו יחולקו כלל הנכסים בין היורשים בהתאם לרצונם  לחילופין הם יכולים לקבוע כי הצוואה תקוים באופן חלקי ויינתן צו לקיום צוואה רק לאותו חלק אשר גורם לאי השוויון והחלוקה תתבצע בהתאם להסכם.

היבטים במיסוי מקרקעין

הסכם חלוקת ירושה בין יורשים רלוונטי במיוחד כאשר בין הנכסים יש נכס מקרקעין וההסכם מאפשר שהיורשים לא יחויבו במס בעת העברת הזכויות בלשכת רישום מקרקעין. הדבר נוגע הן  למס רכישה והן למס שבח ובשונה מעסקת מכר מקרקעין רגילה בעברת הזכויות לאחר הסכם חלוקת עיזבון אין צורך בדיווח לרשויות המס.

הסכמות עם בן הזוג שנותר בחיים

הסכם חלוקת ירושה בין יורשים עשוי להתנגש עם זכויותיו של בן הזוג שנותר בחיים ויש צורך להגיע עמו להסכמות במידה וכך הם פני הדברים. במקרים אלו גם יש לקחת בחשבון את ההשפעות של הסכם ממון במידה וישנו כזה במיוחד כאשר מדובר בצוואה הדדית שמגנה על האינטרסים של בן או בת הזוג. ניתן לחתום על הסכם חלוקת עיזבון בין היורשים עוד בחייו של המצווה ויהיה להסכם תוקף מחייב גם לאחריו.

הסכם עוד בחיי המוריש

לא ניתן לערוך הסכם חלוקת ירושה בין יורשים טרם פטירת המוריש במידה ומטרתו של ההסכם היא להביא לנישולו של מי היורשים. הסכם בין יורשים לחלוקת העיזבון העתידית עשוי להיות הסכם חוזי מחייב אך הוא אינו הסכם בין יורשים בהתאם למשמעותו על פי סעיף 110 בחוק הירושה מכיוון שכל עוד המוריש עוד בחיים אין כלל ירושה ואין הבטחה כי ניתן יהיה לאכוף את ההסכם בעתיד.

הסתלקות מהעיזבון והסכם מתנה

כאמור, כל אחד מהיורשים רשאי להסתלק מהעיזבון ואין צורך להציג בפני הרשויות כי כל יורש קיבל  את חלקו השווה בנכסי העיזבון. במסגרת זו ניתן לבצעה הענקה במסגרת הסכם מתנה בין היורשים השונים ללא שתהיה חבות מס על המתנה. אין חובה כי כל היורשים יסכימו להסדר כל עוד הדבר אינו מקפח את זכותם היחסית בעיזבון בהתאם לצוואה או לירושה על פי הדין.

מה אינו אפשרי בהסכם בין יורשים

בהסכם חלוקת ירושה בין יורשים, לא יכולים להיות מעורבים צדדים שאינן היורשים ולאחר שיורש הסתלק מהירושה הוא כבר אינו יכול להיות חלק מההסכם מכיוון שלאחר ההסתלקות מעמדו הוא כשל מי שמעולם לא ירש. בהתאם לדין גם לא ניתן להכליל נכסים נוספים בהסכם ועל נושא ההסכם לעסוק אך ורק בנכסי העיזבון או בחלקים ממנו.

ניתן לבצע בהסכם רתימה של הפירות העתידיים של נכסי העיזבון בתור חלק מתשלומי האיזון וכך לעקוף את הקושי בהשגת איזון ללא הכללת נכסים חיצוניים.

מתי יש צורך לקבל אישור להסכם מבית המשפט

קיימת חובה לאשר הסכם חלוקת ירושה בין יורשים בבית המשפט כאשר מי מהצדדים לו מוגדר כחסוי או ששמונה לו ממונה במסגרת ייפוי כוח מתמשך או אפוטרופוס כמו גם, כאשר הוא פסול דין. במקרים מעין אלה יש צורך שההסכם יהיה בכתב ויהיה צורך גם לצרף אותו לצו לקיום הצוואה או צו הירושה.

לאחר הגשת ההסכם לבית המשפט הוא יועבר לבדיקה של בא כוחו של היועץ המשפטי לממשלה. הבדיקה יכולה לארוך חודשים וגם פגם מינורי בהסכם יכול להביא לדחייתו. כאשר אחד מהצדדים להסכם חלוקת ירושה בין יורשים הינו פסול דין או חסוי בית המשפט עשוי למנות לשם ההליך גם אפוטרופוס לדין שיוודא כי זכויותיו של הקטין או החסוי נשמרים בהליך.

סיכום חלוקת ירושה בין יורשים

לסיכום הנושא, במאמר זה עסקנו בחלוקת הירושה בין היורשים בהסכם או באמצעות הסתלקות של מי מהיורשים. הסיבות שבגינן יורשים מעוניינים להסתלק או להגיע להסכמות על חלוקה שונה נובעת לעיתים מחוסר הסכמה עם אופן החלוקה שהורה המצווה או רצון להימנע משותפות בנכסים עם בני משפחה אחרים כמו גם,  מרצון להימנע מעיכוב בהליכי חלוקת העיזבון.

ההליכים המשפטיים סביב צוואות וירושות עשויים להימשך זמן רב והליך פסילה של צוואה או הוכחת תקפותה עשוי לארוך תקופה ממושכת ולערב הוצאות משפטיות משמעותיות שרבים מעדיפים להימנע מכך.

ליווי משפטי בחלוקת הירושה

הליך חלוקת הירושה עשוי להיות מורכב ולכלול מטען רגשי גדול לכל הצדדים המעורבים בדבר. בכל מקרה שכזה מומלץ לקבל ייעוץ משפטי מקצועי כגון זה של משרד עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי ושות' המתמחה בתחום. המשרד ילווה אתכם לכל אורך התהליך תוך הנגשת  הידע המשפטי הרלוונטי בצורה פשוטה ונהירה עד להגשת הסכם המתאים לכלל המעורבים.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.
קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת המסמכים המשפטיים ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן