ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

052-8693401

ייפוי כוח מתמשך

למרבה הצער אין אדם חסין מפני מחלות או מצבים קשים אחרים לא עלינו אשר יכולים להשפיע על יכולת תיפקודו וכושרו לקבל החלטות שונות הנוגעות לענייניו האישיים לרבות נכסיו, רכושו ובריאותו. רצונו של אדם כבודו זהו אחד כללי הברזל החשובים ביותר במשפט הישראלי ולמעשה באנושות כולה.

כל אדם באשר הוא, היה רוצה לדעת כי במצב בו לא יוכל לקבל החלטות הנוגעות לענייניו האישיים יהיה הגורם אשר הסמיך מראש רשאי לבצע עבורו את הפעולות השונות בדיוק כפי שהוא היה רוצה.

ייפוי כוח מתמשך - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

ייפוי כוח מתמשך הוא למעשה מסמך כוונות המעלה על הכתב את רצונותיו של החותם, כיצד ובאיזה אופן יתנהלו ענייניו האישיים לאחר שלא יוכל לתפקד מסיבות כאלה ואחרות.

במסמך זה, יהיה רשאי החותם בכפוף לכל הוראה אחרת הקיימת בחוק, לקבוע כי פלוני אלמוני יפעל בשמו ובמקומו וכן יבצע פעולות שונות עבורו ובהסכמתו. כפי שנראה מיד, יפוי כוח מתמשך רלוונטי במיוחד עבור אוכלוסיות שונות אך לא מן הנמנע כי כל אדם המעוניין לוודא כי ענייניו המשפטיים יתנהלו כרצונו במקרה חלילה בו לא יוכל לתפקד יעשה זאת.

חשוב לזכור כי ייפוי כוח זה הינו מסמך משפטי לכל דבר ועניין ויש לעורכו באמצעות עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת לך והוסמך על ידי האפוטרופס הכללי ועבר הכשרה מקצועית. בין השירותים המשפטיים השונים אשר משרדנו מציע ללקוחותיו במסגרת דיני צוואות וירושות, אנו אף עורכים ייפוי כוח מתמשך ומוודאים כי התוכן הנרשם בו עונה בדיוק לצרכיו של הלקוח ומשקף באופן מלא ומושלם את רצונו.

מהו ייפוי כוח מתמשך ומה מטרתו

היות וקודם לכן ציינו את משמעותו של ייפוי כוח זה, נאמר בקצרה כי ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך המתעד את רצונו של האדם כיצד ובאיזה אופן יתנהלו ענייניו האישיים לאחר שלא יוכל לתפקד הן מבחינה בריאותית או מבחינה מנטלית, נפשית. במסמך זה ניתן לאפשר לפלוני אלמוני באופן גורף לבצע את כלל הפעולות של האדם עבורו ובשמו אך ניתן להחריג פעולה כזו או אחרת.

מייפה הכוח רשאי לקבוע הנחיות מקדימות כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו האישיים והוא רשאי לקבע כי מיופה הכוח ידווח על פעולותיו ליתר בני המשפחה או לחילופין לא ידווח להם על הנעשה. בייפוי כוח מתמשך, רשאי לקבוע בייפוי הכוח מייפה הכוח כל הוראה אשר ירצה ובלבד ואינה נוגדת הוראות חוק. חופש הפעולה שהותיר המחוקק בעניין זה לאדם לקבוע כיצד יראה עתידו הינו עצום.

מטרת הייפוי כוח המתמשך היא לוודא כי כל אדם ואדם יהיה רשאי לקבוע בעצמו ולהחליט כיצד ינהגו ברכושו ובנכסיו במקרה ולא יוכל לעשות זאת בעצמו. כמו כן, במסגרת ייפוי הכוח, ניתן לקבוע גם אילו החלטות יתקבלו בעניין מייפה הכוח עצמו כגון מקום מגוריו, עניינים חברתיים שונים, זהות מקום האשפוז במידת הצורך, חלקת קבורה וכו'. מייפה הכוח רשאי לבחור את הגורם אשר יקבל החלטות בשמו ובמקמו כראות עיניו ובלבד שיהיה בגיר וכשיר מבחינה משפטית.

עבור מי נועד ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך נועד עבור כל אדם בגיר המעוניין לוודא כי ענייניו האישיים יתנהלו באופן בו ירצה לאחר שלא יוכל לתפקד חלילה. יחד עם זאת, ישנם אנשים אשר ייפוי כוח מתמשך רלוונטי במיוחד עבורם לאור העובדה כי נמצאים הם בסיכון מוגבר ללקות במחלה חלילה או מצב נפשי אחר אשר לא יאפשר להם לקבל החלטות בעצמם.

 • אנשים הסובלים ממחלות שונות סופניות כגון ניוון שרירים, דימנציה ומחלות אחרות הגורמות לפגיעה בתפקוד הגופני ובמקרים אחרים לנכות אשר אינה מאפשר לאדם לתפקד באופן עצמאי.
 • אנשים הסובלים ממחלות העלולות לפגוע בכושר שיפוט ולגרום למחלות נפש שונות. במקרה זה ובטרם תפקוד המחלה את האדם, רצוי לערוך ייפוי כוח מתמשך על מנת שניתן יהיה להבטיח לו טיפול ראוי והולם בדיוק כפי שהיה רוצה.
 • אנשים הסובלים ממחלות גנטיות נדירות העלולות להשפיע על יכולת תפקודם בטווח הארוך. לאנשים כאלה מומלץ לערוך ייפוי כוח מתמשך בשלבים מוקדמים ובכך להבטיח טיפול נאות בעניינים האישיים.

מי רשאי להתמנות כמיופה כוח

כל אדם מעל גיל 18 רשאי למנות מיופה כוח אשר ידאג לענייניו הכלכלים והגופניים במקרה בו לא יוכל לתפקד. אין כל מניעה כי מייפה הכוח יהיה קרוב משפחה של מיופה הכוח אלא אם כן מיופה הכוח בעל עניין והשפעה על הרשום בייפוי הכוח. כאשר מיופה הכוח הוא קרוב של מייפה הכוח ועולה חשש שמה ביכולתו להשפיע ממניעים זרים על אופן קבלת ההחלטות, קיימת מניעה למנותו לתפקיד זה.

באפשרותו של הממנה להחליט על מיופה הכוח אלא אם כן מיופה הכוח אינו מעוניין לשמש כמיופה כוח שלו או כאשר עולה חשש לניגוד עניינים בין הצדדים. ממיופה הכוח נדרשת בעניין זה הירתמות למטרה ונקיטת פעולות אשר אין בהן חשש לניגוד עניינים והן נעודו אך ורק להיטיב עם הממנה ולסייע לו כאשר יגיע לשלב בו לא יוכל לפעול בכוחות עצמו.

באלו מקרים לא ניתן להסמיך אדם במסגרת ייפוי כוח מתמשך

בהמשך לפסקה הקודמת וזהות מיופה הכוח, ישנם מקרים בהם לא ניתן למנות אדם כמיופה כוח גם אם מייפה הכוח מעוניין בכך:

 • האדם אשר נבחר כמיופה כוח אינו בריא בנפשו ומונה לו אפוטרופוס. אדם אשר אינו בריא בנפשו אינו יכול לקבל החלטות עבור עצמו ובטח לא עבור אדם אחר.
 • עורך הדין אשר ערך את ייפוי הכוח אינו יכול אף הוא להתמנות כמיופה כוח. במקרה זה עולה חשש שמה לעורך הדין יש אינטרס בתוכן הרשום בייפוי הכוח והוא מצוי בניגוד עניינים.
 • מיופה הכוח החל בהליך של חדלות פירעון וטרם ניתן לגביו צו הפטר. גם במקרה זה בדומה לאדם אשר מונה לו אפוטרופוס אדם אשר נמצא בהליך חדלות פירעון ממונה לו נאמן האחראי על נכסיו ורכושו ומשכך אדם זה לא יכול להיות נאמן על עניינים אישיים של אדם אחר.

אלו דברים לא ניתן לכלול במסגרת ייפוי כוח מתמשך

הכלל הוא כי אדם רשאי במסגרת ייפוי כוח מתמשך להורות על אופן הפעולה בהקשר לענייניו המשפטיים ללא סייג או הגבלה. חופש הפעולה שהעניק המחוקק למייפה הכוח נובע מהמודעות לזכותו של האדם לקבוע ולהחליט כיצד יתנהלו ענייניו במקרה ולא יוכל לתפקד בעצמו ללא הגבלה כלשהי או סייג.

יחד עם זאת, חרף רצונו של המחוקק לאפשר לאדם לקבוע את גורלו לרבות זהות מיופה הכוח וניהול ענייניו המשפטיים, ישנם דברים אשר לא ניתן לכלול בייפוי הכוח ובמידה ובכל זאת יכללו טעון הדבר אישור בית המשפט. בין הדברים אשר לא ניתן לכלול במסגרת ייפו כוח מתמשך ניתן למצוא את הפעולות הבאות:

 1. כל פעולה הדורשת ביצוע אישי על ידי האדם כגון מתן גט לאישה, המרת דת, הצבעה בבחירות וכו'. פעולות אלו גם אם יוזכרו בייפוי הכוח לא ניתן ליתן להן תוקף משפטי.
 2. עריכת צוואה בשמו של מייפה הכוח במסגרתה יקבעו מוטבים שונים לקבלת כספים מקופות שונות כגון קרן פנסיה, ביטוח מנהלים ועוד.
 3. ביצוע עסקת מקרקעין. עסקת מקרקעין בשמו של מייפה הכוח דורשת את אישורו של בית המשפט חרף המצוין בייפוי הכוח.
 4. כל פעולה משפטית ששוויה עולה על חצי מיליון ₪ אם ניתנה לה הוראה מפורשת בייפוי הכוח ובמקרה ולא ניתנה הוראה בייפוי הכוח אם שוויה עולה על 100,000 ₪.

במסגרת ייפוי הכוח, רשאי לקבוע מייפה הכוח כי בייפוי הכוח המתמשך אדם אחד או יותר יהיו אחראים לבצע פעולות בנושאים המנויים בייפוי הכוח וכן הממנה רשאי לקבוע את סדר חלוקת התפקידים והאופן בו יפעלו מיופה הכוח שלו.

כניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף

שאלה העולה לא אחת כאשר קם ועולה נושא ייפוי כוח מתמשך היא מתי ייפוי כוח זה נכנס לתוקף ומיופה הכוח רשאי לפעול בשמו של מייפה הכוח. ובכן, חשוב לזכור כי ניתן לפעול במסגרת הוראות ייפוי הכוח אך ורק כאשר נכנס הוא לתוקפו ולא לפני כן. היות וייפוי כוח מתמשך נועד לסייע לאדם לאחר שהוא לא יוכל לנהל את ענייניו המשפטיים בכוחות עצמו, ייפוי הכוח יכנס לתוקף רק לאחר שמייפה הכוח הוכרז ככזה.

דוגמה מרכזית למצב בו ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף הוא אירוע רפואי אשר עבר מייפה הכוח כגון אירוע לבבי, אירוע קוגנטיבי וכו' המשפעים ישירות על צלילות דעתו ויכולתו לקבל החלטות באופן עצמאי.

תנאי סף לתוקפו של ייפוי כוח מתמשך הוא הפקדתו

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך תתאפשר אך ורק לאחר הפקדתו במשרד האפוטרופס הכללי ודיווח של עורך הדין על כלל פעולותיו לאפוטרופוס הכללי. ללא הפקדת ייפוי הכוח ואישורו על ידי האפוטרופוס הכללי, לא ניתן יהיה להתחיל במימוש הפעולות המופיעות בו.

לאחר הפקדת ייפוי הכוח במשרדי האופוטרופס הכללי וכניסתו לתוקף, יש לבצע מספר פעולות על מנת שניתן יהיה להתחיל לפעול בשם מייפה הכוח. כך למשל, יש להודיע לכל הגורמים הרלוונטיים אשר קבע מייפה הכוח שיהיה על מיופה הכוח לדווח להם על החלטות או על כל פעולה אחרת. לאחר מילוי התנאים הראשונים של מייפה הכוח ודיווח לגורמים הרלוונטיים, יש להעביר לאפוטרופוס הכללי הצהרה בדבר כניסת ייפוי הכוח לתוקף.

ככל ונקבעו מספר מיופי כוח, רשאים הם להחליט כי מיופה כוח אחד יוכל לחתום על מיופה הכוח אלא אם כן מיופה הכוח האחר מעוניין לעשות זאת בעצמו. ההצהרה תוגש למשרדי האפוטרופוס הכללי באופן מקוון דרך האזור האישי במערכת הזדהות ממשלתית או פיסית במשרדיו באמצעות הצגת תעודת זהות והטפסים הרלוונטיים.

ייפוי כוח מתמשך נערך אך ורק על ידי עו"ד אשר ביצע הסמכה מקצועית לכך

משמעותו של ייפוי הכוח המתמשך מטרותיו ותוצאותיו כפי שניתן להבין ממאמר זה חשובה ובעלת משמעות רגישה ביותר. היות ואין המדובר במסמך סתמי הנושא את כוונותיו של החותם, קבע המחוקק כי ייפוי כוח מתמשך ניתן לערוך אך ורק על ידי עורך דין אשר ביצע הכשרה המיועדת לכך והוסמך אצל האפוטרופוס הכללי.

יש לשים לב כי לא כל עו"ד רשאי לערוך ייפוי כוח כללי אלא רק עורכי הדין אשר כאמור עמדו בדרישות הקורסים השונים ובידיו ההסמכה המתאימה לכך.

האם ייפוי כוח מתמשך ניתן לביטול ואם כן באלו תנאים

הכלל הוא כי ייפוי כוח מתמשך ימשיך ויעמוד כל עוד התנאים והכללים המופיעם בו שרירים וקיימים. ייפוי כוח מתמשך יפוג כאשר לא עלינו מייפה הכוח או מיופה הכוח הלכו לעולמם. קיימים מצבים נוספים בהם ייפוי הכוח יפוג לדומגא כאשר מיופה הכוח הודיע בכתב למייפה הכוח כי אין הוא מעוניין להמשיך להיות מיופה כוחו.

ביטול ייפוי כוח מתמשך אפשרי גם בהתקיים המצבים הבאים:

 • כאשר מייפה הכוח החליט לבטל את ייפוי הכוח.
 • כאשר עולה חשש באשר ליכולת תיפקודו של מיופה הכוח וכשירותו לקבל החלטות נכונות וענייניות. במקרה זה בני משפחתו של מייפה הכוח יפנו לבית המשפט בבקשה להורות על ביטול ייפוי הכוח.
 • כאשר עולה החשש שמה ייפוי הכוח נחתם תחת לחץ או כפיה והוא אינו משקף נכונה את המצב.

יש לזכור כי ביטול ייפוי כוח מתמשך הוא אינו עניין שבשגרה וכי על מגיש הבקשה להצביע ולהראות כי אכן ביטול ייפוי הכוח הוא הדבר הנכון והמתאים בנסיבות העניין.

קחו יוזמה וודאו איך יראה העתיד שלכם

פעמים רבות קיים חשש מוצדק או קושי ממשי לערוך ייפוי כוח מתמשך בעיקר מהסיבה של חוסר כוחות נפשיים להתמודד עם מצבים מורכבים בעיקר מצבים בריאותיים העלולים להשליך על העתיד. חשש זה, מוצדק ככל שיהיה, דורש לשנס מותניים ולהתמודד עם כל קושי במטרה לוודא כי עתידכם ינוהל בדיוק כרצונכם ולא תהיינה קצוות פתוחות אשר לא קיבלו מענה ראוי והולם על ידכם.

משרדנו מאחל בריאות איתנה, אושר ועושר לכל תושבי מדינת ישראל באשר הם אך במצבים בהם קיים חשש לגבי יכולת תיפקודכם העתידית, אין לגרור רגליים ולהותיר את גורלכם בידי המזל. זה הזמן לפנות לעורכי דין המתמחים בדיני צוואות וירושות ולערוך ייפוי כוח מתמשך אשר יעסוק בעתידכם וניהול עניינכם האישיים.

רק כך, תוכלו להיות רגועים ובטוחים כי גם אם חלילה לא תוכלו לקבל החלטות שונות באשר למצבכם הרפואי או הכלכלי, הגורם אשר תפקידו בידיו את המפתח לניהול עניינכם האישיים יעשה זאת בדיוק כפי שרציתם וייחלתם.

משרדנו משרד עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי מתמחה בדיני צוואת וירושות לרבות ייפוי כוח מתמשך. אנו במשרדנו ערים לרגישות הכרוכה בעריכת ייפוי כוח מתמשך וערוכים ליתן מענה הולם ומדויק לכל לקוח ולקוח בהתאם לצרכיו וכלל נסיבות העניין. השאירו לנו הודעה ואנו נפעל לשוב אליכם בהקדם האפשרי.

שאלות ותשובות בנושא ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך זהו למעשה מסמך הוראות אשר מעניק מייפה הכוח למיופה הכוח לפעול בשמו ובמקומו כאשר לא יוכל הוא לעשות זאת בעצמו. במסגרת ייפוי כוח מתמשך, ניתן להאציל למיופה הכוח סמכויות רחבות הנוגעות לרכושו של מייפה הכוח, בריאותו וכו'.

המודעות לייפוי כוח מתמשך החלה בשנים האחרונות לצבור תאוצה ואזרחים רבים פונים לקבלת שירות משפטי זה. חשיבותו של ייפוי כוח מתמשך חיונית להמשך ניהול ענייניו האישיים של מייפה הכוח לאחר שלא יוכל להמשיך לפעול בצלילות הדעת. רק באמצעות ייפוי כוח מתמשך, יוכלו מיופיי הכוח לפעול בשם מייפה הכוח ולבצע את הפעולות השונות בשמו ובמקומו.

כל אדם רשאי לתת ייפוי כוח מתמשך ובלבד ויהיה בגיר מעל גיל 18.

כל אדם בגיר מעל גיל 18 יכול להיות מיופה כוח לרבות בני משפחתו של מייפה הכוח או כל אדם אחר הקרוב לו.

ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקפו אך ורק כאשר מאבד מייפה הכוח את כשירותו לקבל החלטות באופן עצמאי מתוך צלילות הדעת. כל עוד מתפקד מייפה הכוח באופן צלול ועצמאי, לא ניתן לעשות שימוש בייפוי הכוח.

ייפוי כוח מתמשך ימשיך ויעמוד בתוקפו החל מרגע בו מייפה הכוח איבד את כשירותו לקבל החלטות בעצמו ועד לקרות אחד מהמקרים הבאים:

 • מייפה הכוח הלך לעולמו.
 • מייפה הכוח קבע את מועד פקיעת ייפוי הכוח.
 • מיופה הכוח מסר למייפה הכוח הודעה כי אינו מעוניין להמשיך להיות מיופה כוחו.

למייפה הכוח זכות לבחור את מספר מיופיי הכוח שיטפלו בענייניו האישיים. אין הגבלה למינוי מיופיי כוח.

באופן עקרוני, על מייפה הכוח לקבוע את סדר מיופיי הכוח וחלוקת התפקידים ביניהם במסגרת ייפוי הכוח. ככל ומייפה הכוח לא קבע זאת ומיופיי הכוח אינם מסוגלים לעשות זאת בעצמם, יש לפנות לבית המשפט אשר יקבע באיזו אופן תתבצע חלוקת התפקידים. 

באופן עקרוני, על מייפה הכוח לקבוע את סדר מיופיי הכוח וחלוקת התפקידים ביניהם במסגרת ייפוי הכוח. ככל ומייפה הכוח לא קבע זאת ומיופיי הכוח אינם מסוגלים לעשות זאת בעצמם, יש לפנות לבית המשפט אשר יקבע באיזו אופן תתבצע חלוקת התפקידים. 

על מנת שייפוי כוח מתמשך יכנס לתוקף בשלב מאוחר יותר, יש להפקידו במשרדי האופוטרופס הכללי. הפקדת ייפוי הכוח היא תנאי למימושו.

לא. רק עורך דין אשר עבר הסמכה מיוחדת לערוך ייפוי כוח מתמשך רשאי לערוך ולחתום על ייפוי כוח זה.

ניתן להיכנס לאתר של לשכת עורכי הדין ולאתר עורך דין אשר הוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך.

טרם עריכת ייפוי כוח מתמשך, יש להבין אלו דברים מעוניין מייפה הכוח לצוות במסגרת ייפוי הכוח וכן מיהו הגורם אשר ברצונו למנות כמיופה כוחו.

פסיקה בנושא ייפוי כוח מתמשך

 • רמ"ש 214630119א 'ואח 'נגד היועמ"ש
 • תמ"ש ת"א 64320420פלוני -נאלמונית
 • תמ"ש ב"ש 81820218פלונים נגד אלמונים
 • א"פ 223180120פלוני נ .האפוטרופוס כללי ואח '
 • א"פ 56580620פלונית נ .האפוטרופוס הכללי ואח'

 

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.
קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת המסמכים המשפטיים ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן