ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

052-8693401

ייפוי כוח מתמשך בגיל השלישי

רבים מבני הגי השלישי כבר חושבים על עריכת ייפוי כוח מתמשך. במקרים רבים הם אינם מודעים לגמרי לזכויותיהם, אינם מבינים מה המשמעות של ייפוי כוח מתמשך ומה הם מאפשרים לקרובים, ואינם יודעים איך להתנהל בכל ההליך. מה זה אומר ייפוי כוח מתמשך בכלל? איך מפעילים אותו? למה צריך עורך דין לטובת ההליך? כל הפרטים במאמר שלפניכם.

ייפוי כוח מתמשך בגיל השלישי - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

ייפוי כוח מתמשך

ניתן להבין משמו, שמדובר בייפוי כוח המאפשר למי שייפו את כוחו לקבל החלטות, וגם לבצע כל מיני פעולות, עבור אדם אחר.

כשמדובר בייפוי כוח מתמשך הכוונה היא שאין מדובר בייפוי כוח לפעולה מסוימת לזמן קצוב, אלא ייפוי כוח לתקופה ארוכה שכדי להפסיקו יש לבצע פעולות עליהן נ]רט בהמשך. ישנן מספר רמות "שליטה" של מיופה הכוח במייפה, וזה תלוי בשאלה מה הוגדר בייפוי הכוח. אם זה ייפוי כוח לעניינים רכושיים, ואם זה דווקא לעניינים רפואיים. גם בתוך התחומים הללו, זה יכול להיות ייפוי כוח לכלל ההליכים הרפואיים של האדם, או כלל הרכוש שלו, ויכול להיות לגבי הליך רפואי ספציפי או רכוש ספציפי. במשרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות', יתאימו לכם את ייפוי הכוח המתאים לסיטואציה בה אתם נמצאים. שימו לב שייפוי כוח ניתן בדרך כלל עבור מצב שהאדם יאבד את כשירותו הקוגניטיבית, והוא מאפשר לאדם אחר לדאוג לענייניו, הרכושיים והרפואיים.

המקור החוקי

המקור בחוק לכלל הליך ייפוי הכוח המתמשך נמצא בחוק הכשרות והאפוטרופסות, בסעיף 32ב:

"(א) אדם בגיר שהוא בעל כשירות רשאי, בייפוי כוח מתמשך שנתן לפי הוראות פרק זה (בפרק זה – ייפוי כוח מתמשך), למנות אדם אחר, אחד או יותר, שיהיה מוסמך לפעול בשמו בעניינים כאמור בסעיף קטן (ב) ולייצגו בקשר לעניינים אלה (בפרק זה – מיופה כוח), והכול כפי שיפרט הממנה בייפוי הכוח המתמשך ובהתאם להוראות לפי פרק זה. (ב) ייפוי כוח מתמשך יכול שיהיה בענייניו האישיים של הממנה, כולם או חלקם, או בענייני רכושו, כולם או חלקם, ורשאי הממנה למנות את אותו אדם למיופה כוח לעניינים אישיים ולמיופה כוח לענייני רכוש". מה זה אומר? כפי שכתבתנו לעיל, מינוי של אדם בגיר בעל כשירות, לקבל החלטות עבור אדם אחר. וזה יכול להיות בכל ענייניו האישיים של הממנה, או רק הרפואיים. במשרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות', ידעו להסביר בדיוק את סעיפי החוק הקשורים לביצוע החוק, ואלו שבעיקר רלוונטיים לכם.

ייפוי כוח מתמשך לגיל השלישי

אחד היתרונות המשמעותיים במשרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות', הוא היכולת לסייע בכל ההליך לקבלת או מינוי ייפוי כוח מתמשך. מה זה אומר? הליך החתימה על ייפוי כוח רלוונטי מאוד לגיל השלישי משום שהם מתקרבים לתקופת החיים בה בדרך כלל אנשים רבים מאבדים את כשירותם הרפואית או הקוגניטיבית, בעיקר בשל הזדקנות.

ההבדל בין אפוטרופוס לייפוי כוח מתמשך

מן הסתם, בשלב זה, תשאלו למה לא למנות אפוטרופוס, הרי מי שאינו בעל יכולת תפקוד מינימלי, או אדם שאיבד את כשירותו הקוגניטיבית, ממנים לא אפוטרופוס. בשביל מה אם כך צריך ייפוי כוח מתמשך? התשובה היא שמינוי אפוטרופוס מתרחש רק לאחר מעשה, כלומר רק לאחר שבית המשפט החליט שהקשיש כבר לא ברמת הבנה קוגניטיבית, ודעה צלולה, שמאפשרת לו להבין מה קורה סביבו.

בשלב זה, הקשיש לא יוכל להתערב בהחלטת בית המשפט ובהחלטות האפוטרופוס. לעומת זאת, ייפוי כוח מתמשך, כפי שגם יבהירו לכם במשרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות', מתרחש לפני שהקשיש מאבד את יכולותיו הקוגניטיביות.

החוק אף הוא מדבר על שלב זה של הקשיש שהוא "בעל כשירות המסוגל להבין בדבר מסוים ולקבל החלטות מושכלות בקשר אליו". ייפוי הכוח המתמשך מאפשר דבר חשוב מאוד. הוא מאפשר את ההגנה על זכויותיו השונות של הקשיש, ובראשן, זכותו לקבל החלטות באופן עצמאי ולשלוט בחייו. בייפוי הכוח הוא יכול לקבוע מי יהיה מיופה הכוח, וגם אילו פעולות הוא יוכל לבצע.

התחומים שמסדיר ייפוי הכוח המתמשך

ייפוי כוח מתמשך, שעליו הקשיש חותם, וזאת רק על בסיס רצונו כמובן, כולל שני תחומים עיקריים: התחום האישי, כלומר, כלל ענייניו האישיים של האדם, כולל כל צרכיו, הבקשות שלו, וגם עניינים של צרכים ביום יום. בנוסף, מקום מגוריו, מצב בריאותו הנפשית והפיזית, מהווים אף הם חלק מהתחום האישי. בנוסף, ישנו תחום נוסף, תחום הרכוש, שם נקבעות כל הפעולות לניהול הרכוש, הנכסים הקיימים והכספים שיש ל ובחשבון.

ההליך לגיל השלישי – החתימה

החתימה על ייפוי כוח היא לא עניין של מה בכך. מדובר בהסמכת מישהו אחר לקבל החלטות עבור בן אדם אחר, כשאחת הזכויות הבסיסיות שלנו היא היכולת לקבל החלטות על עצמנו. משרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות', יפקחו על הליך החתימה ויסבירו לשני הצדדים מה המשמעויות של החתימה, ומה ההשלכות של המסמך. בנוסף, הם יוודאו שאכן כל הצדדים כשירים משפטית, והחתימה היא מרצונם החופשי. כמובן שהאדם שחותם, הקשיש, כאמור, יכול להכניס תנאים ופעולות מסוימות בתוך מסמך ייפוי הכוח.

העברה לאפוטרופוס הכללי

כמובן שלאחר חתימת המייפה והמיופה על טופס ייפוי הכוח, ולאחר שנחתם על ידי עורך דין, הטופס נסרק ומועבר למשרד האפוטרופוס הכללי. רק אחרי שהאפוטרופוס הכללי מאשר את המסמך, הוא מוגדר כחוקי, ואז במידת הצורך, בבוא היום, יופעל. כותב ייפוי הכוח, הממנה, יכול לבטל אותו, או לשנות אותו, ואפילו לקבוע שיישאר בתוקף גם בעתיד, במקרה שתהיה בקשה לבטלו כהכנה לזמן שהממנה לא לגמרי יבין מה קורה סביבו. בהקשר הזה כן יש להגיד שתתאפשר פנייה לבית המשפט בעניין זה.

מי רשאי למנות מיופה כוח מתמשך?

אם מדברים על תנאים בהם צריך לעמוד הממנה, משרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות' ידעו להגיד לכם אם אתם עומדים בתנאים. בכל מקרה, הממנה צריך להיות תושב ישראל, בגיר, כלומר מעל גיל 18. בנוסף, הממנה צריך להבין מה זה אומר ייפוי כוח מתמשך.

אז מי רשאי להתמנות?

חייב להיות אדם, ולא תאגיד. מעל גיל 18. בנוסף, אדם לא יכול להתמנות למיופה כוח עבור יותר משלושה אנשים. כשאם הם בני משפחתו זה חריג ומותר. מי שיש לו מיופה כוח בעצמו עבורו, או מי שיש לו אפוטרופוס, ובעצם כל אחד שמישהו מקבל החלטות עבורו, לא יכול להיות בעצמו מיופה כוח. לענייני רכוש, מי שהוגדר כפושט רגל, או נקבע כבר על ידי הבנק, בנק ישראל, כלקוח מוגבל חמור, לא יכול להיות מיופה כוח.

למה צריך עורך דין?

בסוף, מדובר בהליך מורכב שנובע מהרבה סעיפי חוק. ההליך הזה לא רק מורכב אלא מאוד עקרוני ודרמטי. לקחת לאדם את היכולת לקבל החלטות עבור עצמו זה החלטה דרמטית שדורשת התייעצות עם עורך דין.

איך בוחרים עורך דין מתאים?

משרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות', ידעו לעשות עבורכם את כל העבודה, וייעצו לכם לגבי ההליך כולו. בסוף, אתם צריכים משרד עם המלצות וניסיון מקצועי בתחום. תשאלו חברים, שכנים ובני משפחה, אולי הם ידעו להגיד לכם. בכל מקרה מוזמנים לפנות למשרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות'.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.
קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת המסמכים המשפטיים ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן