ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

052-8693401

יתרונות בולטים לייפוי כוח מתמשך על פני מינוי אפוטרופוס

אנשים רבים, כשהם מגיעים לגילאים הרלוונטיים, מתחילים לחשוב על השאלה האם כדאי להם לערוך ייפוי כוח מתמשך, למקרה שלא יוכלו לנהל את ענייניהם, או שעדיף דווקא לחכות שימונה להם אפוטרופוס. מה היתרונות של ייפוי כוח מתמשך? מה זה אומר בכלל אפוטרופוס? למה צריך עורך דין לשם ההליך? כל הפרטים במאמר שלפניכם.

יתרונות בולטים לייפוי כוח מתמשך על פני מינוי אפוטרופוס - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך, בעצם מאפשר למי שייפו את כוחו לקבל החלטות, עבור אדם אחר. זה כמובן יכול להיות החלטות, אבל יכול להיות גם סוגי פעולות שקשורות באותו אתם. כשמדברים על ייפוי כוח מתמשך דווקא, הכוונה היא שזה לא לזמן קצוב, אלא לאורך תקופה ארוכה יותר. כדי להפסיק כזה ייפוי כול, יש מספר פעולות אותן יש לבצע.

גם בתוך החלוקה של יפוי הכוח, ישנה חלוקה נוספת, לגבי רמת ה"שליטה" של מיופה הכוח במייפה, שאלה זו קשורה כמובן לשאלה מה הוגדר באופן מפורש בייפוי הכוח. האפשרויות הן של ייפוי כוח רפואי, וייפוי כוח לענייני רכוש.

כאשר גם שם, בין שני התחומים, ישנה חלוקה נוספת, ייפוי כוח לכלל ההליכים הרפואיים של האדם, או כלל הרכוש שלו. ייפוי לעניין הליך רפואי ספציפי או ייפוי כוח לעניין רכוש ספציפי. אם תתייעצו עם משרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות', הם ידעו להתאים לכם ייפוי הכוח שמתאים דווקא לסיטואציה שלכם. בסוף, יש לציין, ייפוי כוח ניתן בדרך כלל עבור מצב שהאדם יאבד את כשירותו הקוגניטיבית, ההסמכה על ידי ייפוי הכוח מאפשרת למיופה הכוח לדאוג לענייניו הרכושיים והרפואיים של האדם.

מה החוק אומר לעניין ייפוי כוח מתמשך?

אם אתם מחפשים את סעיפי החוק הרלוונטיים, עליכם להתמקד בחוק הכשרות והאפוטרופסות, בסעיף 32ב:

"(א) אדם בגיר שהוא בעל כשירות רשאי, בייפוי כוח מתמשך שנתן לפי הוראות פרק זה (בפרק זה – ייפוי כוח מתמשך), למנות אדם אחר, אחד או יותר, שיהיה מוסמך לפעול בשמו בעניינים כאמור בסעיף קטן (ב) ולייצגו בקשר לעניינים אלה (בפרק זה – מיופה כוח), והכול כפי שיפרט הממנה בייפוי הכוח המתמשך ובהתאם להוראות לפי פרק זה. (ב) ייפוי כוח מתמשך יכול שיהיה בענייניו האישיים של הממנה, כולם או חלקם, או בענייני רכושו, כולם או חלקם, ורשאי הממנה למנות את אותו אדם למיופה כוח לעניינים אישיים ולמיופה כוח לענייני רכוש".

 

ההסבר לחוק

החוק בעצם מסביר שמדובר במינוי של אדם, שנדרש שיהיה בגיר בעל כשירות, והוא ממונה לקבל את ההחלטות עבור האדם כלפיו נערך ייפוי הכוח, ביחס לענייניו הרפואיים והרכושיים.

סעיפי החוק רבים, ולא תמיד הכי מובנים, במשרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות', ידעו להכווין אתכם לסעיפי החוק הרלוונטיים אליכם, גם באופן כללי, וגם כל מקרה לגופו.

אפוטרופוס – מה זה אומר?

כשמדברים על מינוי אפוטרופוס, מדברים על דמות, אדם, שיכול להיות גם גוף כלשהו, שדואג לענייניו של מישהו מסוים, שלא יכול לדאוג לעצמו.

הגוף שמבצע את המינוי, ומוסמך בכלל להחליט אם יש בו צורך, הוא בית המשפט. בית המשפו הוא גם הסמכות להחליט האם האפוטרופוס הוא לגוף או לרכוש, או לשניהם.

כלומר האם הוא מקבל את ההחלטות הרפואיות וההחלטות הנוגעות לעניין הרכוש שלו, או רק החלטות שנוגעות לעניין הגוף אבל לא לעניין הרכוש. יש לציין שכל ילד, עד גיל 18, נמצא בחזקת הוריו והם האפוטרופוסים שלו.

מינוי אפוטרופוס לפי חוק

חוק הכשרות והאפוטרופסות, ובעקבותיו תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, ותקנות בית המשפט לענייני משפחה, מסדירים את כל נושא מינוי האפוטרופוס, וקובעים את המקרים הבאים בהם ימונה אפוטרופוס:

  • פסול דין – אם הוכרז על ידי בית המשפט, בין אם זה בגלל מחלת נפש או ליקוי שכלי. בכל מקרה, בית המשפט החליט שלא יכול לנהל את ענייניו, וזאת לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.
  • קטין ללא הורים – בדרך כלל מדובר על קטין קטין שהוריו נפטרו , או אינם יכולים למלא את חובתם כהורים, מקבל אפוטרופוס שיהיה אחראי עליו עד הגיעו לגיל 18.
  • בוגר עם צרכים מיוחדים – אדם בוגר שהוגדר כאדם עם צרכים מיוחדים שלא יכול לנהל את ענייניו, גם זה על פי חוק, מקבל אפוטרופוס מומחה לעניין זה.
  • קשיש שלא יכול לנהל את ענייניו – אם יש חשש שמגיע למצב דמנטי או מצב הגורם לו לאי יכולת לנהל את ענייניו כראוי, מקבל לפי החוק אפוטרופוס, זה יכול להיות לצורך ענייניו הרפואיים, ויכול להיות לענייניו הרכושיים.
  • החלטה לגבי מאושפז בבית חולים – במקרה שלא מסוגל להביע את דעתו. אם ישנה דרישה לקבלת החלטה לגבי הליך רפואי כלשהו, במקרה שלמטופל אין יכולת להחליט, ממונה אפוטרופוס בעזרת עובדת סוציאלית, וגורמים משפטיים, הם אלו שיקבלו את ההחלטה עבורו.

יתרונות ייפוי כוח מתמשך לעומת אפוטרופוס

היתרון העיקרי של ייפוי כוח מתמשך לעומת מינוי אפוטרופוס, הוא העובדה שמינוי אפוטרופוס מתרחש רק לאחר מעשה, כלומר רק לאחר שבית המשפט החליט שהקשיש כבר לא ברמת הבנה קוגניטיבית, ודעה צלולה, שמאפשרת לו להבין מה קורה סביבו. באותו רגע, ומעכשיו, הקשיש לא יוכל לקבל את ההחלטות, בוודאי לא החלטות לגבי יכולותיו, או בעיותיו הקונגטיביות. ומה קורה בייפוי כוח מתמשך במשרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות' יסבירו לכם, שייפוי כוח מתמשך קורה לפני שהקשיש מאבד את יכולותיו הקוגניטיביות. החוק אף הוא מדבר על שלב זה של הקשיש שהוא "בעל כשירות המסוגל להבין בדבר מסוים ולקבל החלטות מושכלות בקשר אליו".

איזה עוד יתרונמה המשמעות של זה?

ייפוי הכוח המתמשך גורם לתוצאה מהותית שונה, בכך שבעצם מאפשר את ההגנה על זכויותיו השונות של הקשיש, ובראשן, זכותו לקבל החלטות באופן עצמאי ולשלוט בחייו. במסגרת עריכת ייפוי  הכוח המייפה יכול לקבוע מי יהיה מיופה הכוח, וגם אילו פעולות הוא יוכל לבצע.

איזה עוד יתרונות יש לייפוי כוח?

צריך לדעת, כך יגידו לכם גם במשרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות' שייפוי כוח מתמשך יותר זול, הוא גם גמיש יותר, מבחינת היכולת לערוך אותו, ואין צורך לשלם עבור אגרה, כפי שמקובלת בתשלום עבור אפוטרופוס. בנוסף, עריכת ייפוי כוח, חוסכת מהמשפחה את הצורך, בזמנים קשים כאלה, לפנות לבית המשפט, לשלם לו, וכל זאת עבור אפוטרופוס.

מה לגבי חובת דיווח?

אחד הדברים שמאוד מעיקים על האפוטרופסיים, הוא חובת הדיווח המתמדת לאפוטרופוס הכללי, בייפוי כוח מתמשך החובה הזו פשוט לא קיימת. מלבד זאת, חלוקת הסמכויות במסגרת ייפוי כוח מתמשך, נוחה יותר, ללא פנייה לבית משפט. בעיקר נוכח חוסר הוודאות לגבי זהות האפוטרופוס.

למה צריך עורך דין? ואיך בוחרים?

משרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות' ידעו להגיד לכם, כפי שכבר נאמר, שמדובר בהליך מורכב ומסובך, ושאתם צריכים לקבל ייעוץ מקצועי ממשרד בעל ניסיון בתחום, ניסיון של שנים. כדאי לכם לפנות לקרובי משפחה, לחברים, ולברר איתם לגבי המחירים, התעריפים, ואיכות האנשים. וזכרו שמשרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות', באמת יכול לעזור, רק פנו אליו לאחר הריאיון.

משרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות'

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.
קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת המסמכים המשפטיים ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן