ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

052-8693401

10 סיבות לחתימה על ייפוי כוח מתמשך

כל מחשבה על שינויים ברמה המנטלית ו/או הבריאות של יקירינו או שלנו עצמנו – גורמת לנו לרתיעה. אולם, מחשבה על העתיד עשויה פעמים רבות לבטח את רצון הפרט ולשמור על עצמאותו גם כשיאבד את כשירותו לפעול בשיקול דעת. חתימה על ייפוי כוח מתמשך הינה גישה מהפכנית בתחום האפוטרופסות המאפשרת קבלת החלטות של האדם כלפי עתידו. קראו על הסיבות לחתימה על ייפוי כוח מתמשך.

10 סיבות לחתימה על ייפוי כוח מתמשך - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

מהו ייפוי כוח מתמשך?

עריכת ייפוי כוח מתמשך מאפשרת לכל אדם בגיר להגדיר בצורה מדויקת מי יהיו הגורמים שיקבלו עבורו החלטות בכל מצב בו לא יוכל הממנה לעשות זאת בעצמו. ייפוי כוח מתמשך ניתן לקביעה כך שיהיה תקף בכל מקרה בו אדם מאבד כשרות משפטית כך שייפוי כוח מתמשך מחליף מינוי אפוטרופוס. נציין כי נוסח ייפוי הכוח המתמשך עשוי לכלול הנחיות ספציפיות לגבי קבלת החלטות לאחר שהממנה לא יהיה כשיר להחליט או העברת סמכות קבלת ההחלטות לממונה מטעמו.

 

מהם התחומים המאפשרים הענקת ייפוי כוח?

הליכי מינוי אפוטרופוס שוללים מעם האדם את רוב היכולת לשוט על גופו ועל רכושו. חתימה על ייפוי כוח מתמשך מאפשרת את האצלת הסמכויות כפי החלטת הממנה באופן המאפשר לו לשלוט על שיתרחש עמו בעתיד גם בזמן בו לא יוכל לקבל את החלטותיו בעצמו.

ניתן לקבוע כי סמכויות הממונה מטעם ייפוי הכוח יהיו בענייניו האישים, עניינים בריאותיים, מקום מגורים, וכן כל עניין הקשור בגוף, נפש חברה ורווחת האדם.

במידה והממנה מעוניין, ניתן להגביל את סמכות הממונה לענייני בריאות בלבד. עבור כך חשוב לבחור בממונה בגיר בעל הבנה והשגה במהות תפקידו ובמשמעות של אחריות קבלת ההחלטות לגבי הממנה. יש שיבחרו למנות לצורך כך גורם רפואי מוסמך עליו הם סומכים.

תספרו עד 10: עשר סיבות לבחירה בייפוי כוח מתמשך

להלן 10 הסיבות מדוע שבגללם כדאי לבחור בייפוי כוח מתמשך.

1. החיים אינם צפויים ועלולים לגרום למצבי חוסר כשירות

לא מעטים האנשים שהיו בריאים, חזקים וחכמים אך ביום אחד איבדו הכל בתאונה, שבץ מוחי, אירוע לבבי או מתוך סיבוך רפואי אף של הליך פשוט. איננו יכולים לצפות מצבים אלו ואף אחד מאיתנו אינו מבוטח מפניהם. חתימה על ייפוי כוח מתמשך מאפשרת לאדם שלא להימסר לידי האפוטרופסות בצורה שלא תאפשר לו לשלוט על חייו. באמצעות ייפוי כוח מתמשך הוא יכול להגדיר הנחיות מדויקות לממונים מטעמו כך שיבצעו את רצונותיו גם לאחר אי כשירות מנטלית או בריאותית.

2. אין אדם שיכול לומר: "לי זה לא יקרה"

כישראלים, אנו נוהגים להתבסס על שיטת ה"סמוך" מבלי לתכנן את צעדינו בצורה מחושבת מאוד. אולם, כאן ייתכן ועדיף להתייחס למצב ברצינות שכן כל אדם עלול להיקלע למצב של חוסר כשירות. חשיבה על העתיד עשויה לאפשר קבלת החלטות מוקדמת לשמירה על רצונות הממנה.

3. אפשרות לשליטה בקבלת ההחלטות

אין ספק כי אחד מצרכיו הבסיסיים של האדם הוא הצורך לשלוט בגופו וברכוש. אולם מה בנוגע למצבים בו האדם הופך לסיעודי או לבלתי כשיר מבחינה מנטלית לקבלת החלטות בנושאים אלו? מינוי בעלי סמכות לטיפול בענייניו באמצעות ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם לדאוג לאינטרסים שלו מבעוד מועד וכן לאופן בו תתקבלנה החלטות הקשורות אליו ולחייו.

4. ייפוי כוח מתמשך – תחליף למינוי אפוטרופוס

בכל מקרה בו אדם לא דאג מראש לחתימה על ייפוי כוח מתמשך, בכל מצב בו הוא מאבד את כשירותו, ימונה עליו אפוטרופוס שלעיתים רבות עשוי להחליט עבורו החלטות המנוגדות לרצונותיו.

5. מינוי מחליף לממונה ייפוי כוח או מספר ממונים

בכוחו של הממנה לבחור מיופה כוח מחליף בכל מקרה בו הממונה מטעמו אינו יכול עוד להמשיך בתפקידו. בנוסף, יכול האדם לקבוע מספר מיופי כוח שידאגו לענייניו (ניתן לחלק את תחומי קבלת ההחלטות ולהעביר את הסמכות לטיפול בכל עניין לאנשי מקצוע מתאימים) וכן לבחור ממונה מטעמו שיהיה אחראי להכרעה בכל מצב בו מתעוררת מחלוקת בין הממונים השונים.

6. שחרור ממתן דיווח לאפוטרופוס הכללי

בניגוד למינוי אפוטרופוס הדורש פיקוח ודיווח לאפוטרופוס הכללי, מיופה הכוח של ייפוי כוח מתמשך אינו נדרש לכך והוא משוחרר מכל דיווח לאפוטרופוס הכללי מה שמאפשר קבלת החלטות לפי רצונו המדויק של הממנה.

7. זמינות גבוהה וכניסה מהירה לתוקף

באמצעות ייפוי כוח מתמשך יכול כל אדם ליצור סוג של ביטוח לימים סגריריים בהם לא יוכל עוד לדאוג לעצמו. חתימה על ייפוי כוח מתמשך הינה הליך זמין מאוד הכנס לתוקפו במהירות ללא הליכים בירוקרטיים מתישים. ייפוי כוח נשאר תקף לכל החיים ואינו זקוק לכל חידוש מה שמונע הוצאות נוספות בעתיד.

8. ללא תשלום אגרה

בניגוד להליכים משפטיים אחרים, הליך חתימה על ייפוי כוח מתמשך אינו מחייב את הממנה בתשלום אגרה למדינת ישראל.

9. פחות הגבלות, יותר חופש פעולה

אפיק משפטי זה מהווה את האפשרות הפתוחה ביותר לשמירה באופן חוקי על פרטיות האדם, רצונותיו, עצמאותו וכבודו וכן ליישום מטרותיו, באופן הכי פחות מגביל מכל אופציה אחרת.

10. חובתו של מיופה הכוח לדאוג לקיום רצון הממנה

על מיופה הכוח מבחינה חוקית לדאוג לרווחת האדם וכן לפעול לפי אמונת האדם וערכיו התרבותיים זאת לצד סיוע מרבי להשתתפות בחיי קהילה, חברה, פעילויות שיקום, תרבות ותעסוקה.

מה לגבי השקעת כספי האדם במסגרת מינוי מיופה כוח?

במידה והממנה לא קבע אופן להשקעת כספיו במסגרת ייפוי כוח מתמשך ואין חקיקה מפורשת בעניין זה, רשאי הממונה להשקיע את כספי הממנה תוך עמידה בתקנות האפוטרופסות והכשרות המשפטית.

במידה וההשקעה נעשית על פי הנחיות הממנה בייפוי כוח מתמשך או שההשקעה נעשית בהתאם לתקנות, אין צורך לקבל אישור בית משפט על השקעת כספים בסכום הנמוך ממיליון ש"ח.

לגבי סוגי השקעות מסוגים אותם נמנה בזאת, קיימת הוראת האפוטרופוס הכללי לפנייה לקבלת אישור בית משפט:

  • השקעה שאינה עולה בקנה אחד עם הנחיות הממנה המקדימות.
  • השקעה שלא נקבעו עבורה הנחיות של הממנה וכן שאינה עומדת בתקנות ההשקעה.
  • אף אם ניתנו הנחיות מקדימות מטעם הממנה, בכל השקעה של למעלה ממיליון ש"ח יש לפנות לבית המשפט לקבלת הוראות ואישור.

מי רשאי לחתום על ייפוי כוח מתמשך ואיך עושים זאת?

מינוי מיופה כוח מתמשך ייעשה על ידי בני 18 ומעלה המבינים את משמעות הדברים. לצורך ביצוע הליך זה יש למלא טופס רלוונטי שהוגדר במסגרת תקנות האפוטרופסות והכשרות המשפטית.

ייפוי כוח מתמשך על ידי עו"ד עקראוי את מזרחי ושות'

משרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות' מתמחה בתחום הצוואות והירושות לרבות ייפוי כוח מתמשך. צוות המשרד בעל ניסיון רב בטיפול בהצלחה בתיקם הנוגעים במגוון התחומים הקשורים בצוואות וירושות: ייפוי כוח מתמשך, עריכת צוואות, הגנה על צוואה, התנגדות לצוואה וסכסוכי ירושה. עורכי הדין במשרד בעלי ניסיון עשיר ואבחנה דקה בטיפול בתיקים הנוגעים בירושות וצוואות. עורכי דין במשרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות' מעניקים ללקוחותיהם שירות בלתי מתפשר בדגש על מקצועיות רבה וסטנדרטים משפטיים גבוהים. מעוניינים לחתום על ייפוי כוח מתמשך? עו"ד עקראוי את מזרחי ושות' מציעים לכם ליווי משפטי מקצועי לאורך כל התהליך לשמירה על זכויותיכם בכל מצב.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.
קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת המסמכים המשפטיים ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן