ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

052-8693401

מיסוי ירושה

מיסוי ירושה קיים במדינות רבות בעולם אך לא בישראל מאז שנת 1981. מיסי ירושה הם מיסים המוטלים על רכוש, כספים ונכסים שהועברו בירושה בין אם לאחר כתיבת צוואה בין אם בירושה ללא צוואה. לרוב מיסי ירושה נקבעים כאחוז מסיים מתוך העיזבון או על נכסים מסוימים בו. למרות שבישראל אין מס ירושה יש היבטי מיסוי שכדאי לתת עליהם את הדעת.

מיסוי ירושה - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

הסיבות לביטול מיסוי ירושה

בשנת 1981 בוטל בישראל מס הירושה. הרציונל מאחורי ביטול המס הוא שמדובר על נכסים וכספים  שכבר מוסו בעת שהמוריש היה חי ואין היגיון לכפל מיסוי. קיים ויכוח כיום לגבי החזרת המס ורבים טוענים כי מדובר בדרך לצמצום פערים בחברה והקטנת הפער בן עשירים לעניים. המתנגדים מציינים בין היתר כי הטלת המס פשוט תעביר את תהליך ההורשה לחייו של המוריש ולדבר השפעות שליליות רבות.

הבדל בין מקרקעין לשאר העיזבון

הורשת נכסים בישראל אינה כרוכה בתשלומי מס ישירים אך עשויים לחול חיובי מס בעיקר על מקרקעין כתוצאה מאופן מימוש הצוואה או צו הירושה. קיים הבדל בין הורשת מטלטליו וכסף, לבין מקרקעין מכיוון שעל מיטלטלין וכסף אין כל מיסוי ירושה בעת פטירת מוריש ואילו על מקרקעין עשויה לחול חובת מיסוי ועל כך נרחיב כעת.

מיסוי ירושה במקרקעין

בהתאם לסעיף 4 לחוק מיסוי מקרקעין הורשה של מקרקעין אינה מוגדרת כעסקת מקרקעין החייבת במס אך כך הם פני הדברים רק כאשר העברת הנכס נעשית מיד עם מימוש הצוואה או הירושה.

ישנם מצבים בהם היורשים רוצים לחלק את העיזבון הכולל מקרקעין באופן שונה מזה המצוין בצוואה ואז עשוי לחול חבות מס.  למשל כאשר שני יורשים קיבלו בירושה שתי דירות שלא חולקו כמנות שונות בצוואה תקפה על פי הדין כל אחד מהם מקבל מחצית מכל דירה.

במידה והם יהיו מעוניינים שכל אחד מהם יקבל את מלוא הזכויות על דירה אחת מהשניים תוך ביצוע תשלומי איזון ביניהם על ההעברות הללו אמור לחול מס. לא מדובר במקרה זה על מיסוי ירושה קלאסי אלא על  מס רכישה ומס שבח. חובת מס שבח עשויה לחול גם במקרה בו היורשים רוצים למכור נכס מקרקעין שנכלל בירושה.

הימנעות מתשלומי מיסוי ירושה

על מנת  להימנע ממיסוי ירושה מומלץ לבצע תכנון מס עוד בשלב עריכת הצואה על ידי המוריש ולכל הפחות על ידי היורשים במידה והדבר לא נעשה בטרם מימוש צו לקיום הצוואה או צו ירושה. תכנון ירושה יכול למנוע חיובי מיסוי ירושה מיותרים לאחר חלוקת העיזבון בין היורשים השונים. חשוב לדעת שכאשר מדובר על מיסוי מקרקעין חבות המס עשויה להגיע לאחוזים משמעותיים.

הסכם בין יורשים

במידה והיורשים מעוניינים בחלוקה שונה של העיזבון ביניהם באופן שלא על פי מה שנכתב בצוואה או שלא בחלוקה היחסית על פי הירושה הטבעית הם צריכים לערוך מה שמכונה הסכם בין יורשים. הסכם זה מעוגן בחוק והוא נחשב לחלק מתהליך ההורשה ובאמצעותו לעיתים ניתן להימנע מתשלומי מיסוי ירושה על מקרקעין.

אופציה נוספת להימנע מחבויות מס היא באמצעות הסתלקות של מי מהיורשים מהירושה לטובת אחרים כמו גם באמצעות פירוק שיתוף במקרקעין.

מכירת דירה בירושה

כאשר היורשים רוצים למכור דירה שנתקבלה בירושה החוק הגדיר מספר תנאים על מנת שהמכירה תהיה פטורה ממיסוי. על מוכר הדירה להיות בן זוגו של הנפטר, ילדו או בן זוגו של ילדו. הדירה הנמכרת הייתה הדירה היחידה של הנפטר ומוגדרת כדירת מגורים יחידה לו היה המוריש מוכר את הנכס עוד בחייו.

על מנת שההדירה תהיה פטורה ממס שבח עליה להיחשב כדירת מגורים מזכה והיא שימשה למגורים במשך שמונים אחוז לכל הפחות מהתקופה שבשלה מחושב השבח או בארבעת השנים טרם המכירה. כאשר כל ארבעת התנאים שציינו מתקיימים היורש עשוי להיות זכאי לפטור ממס שבח במכירת דירת המגורים.

היבטי המיסוי בחלוקה בחיים

חשוב להבין כי חלוקת עיזבון עוד בחיי המוריש אינה הורשה למעשה כיוון שזו יכולה להיעשות עוד בחיים. עם זאת כל אדם רשאי להעביר לשאריו מתנות אך כאשר מדובר במקרקעין מדובר במתנה החייבת במס בהתאם לסוג הנכס, מספר הנכסים שבבעלות נותן המתנה והעסקאות האחרות שנותן המתנה ביצע.

כאשר אדם מעניק דירה במתנה לקרוב משפחה מקרבה ראשונה הוא עשוי במקרים מסוימים להיות פטור ממס, אך במקרים רבים מקבל המתנה עשוי להידרש לשלם מס רכישה גם אם הוא מופחת. על מקבל המתנה גם יחולו הגבלות נוספות ובמידה וזוהי דירתו היחידה, הוא יידרש להמתין גם מספר שנים על מנת למכור את הדירה מבלי לשלם מס.

חישוב מס שבח

מס שבח הוא למעשה מס על הרווח שהניב הנכס למוכר במהלך התקופה שהוא היה בבעלותו. כאשר אין פטורים והטבות מיוחדות גובה המס עשויי להגיע ל- 25% מהשבח, כלומר על הפער בין מחיר הקנייה של הנכס ומחיר המכירה שלו כאשר מדובר על דירה שהועברה בירושה החישוב של הרווח לשם חישוב מס השבח אינו ממועד הפטירה של המוריש ועד המכירה אלא מהמועד שבו המוריש רכש את הדירה ועד למועד שבו היורשים מוכרים את הדירה בפועל.

סוגי היורשים לחבות המס

כאשר לנפטר הייתה יותר מדירה אחת בהתאם לחוק יהיה חובת תשלום מס שבח על מכירת הדירה תוך חישוב מס מיוחד שנקבע בחוק. מכיוון שהחוק הגדיר לצורכי חבות המס רק יורשים מקרבה ראשונה חישוב זה יחול גם כאשר למוריש דירה אחת בלבד אבל  היורשים הם לדוגמא אחיו ולא צאצאיו. הדבר נכון הן כאשר לא היו מוריש צאצאים והן כאשר הצאצאים ביקשו להסתלק מהירושה.

מיסוי ירושה בחוץ לארץ

כפי שציינו, במדינת ישראל אין מס על העיזבון אך במדינות רבות בעולם קיים מס כזה וכאשר ישראלי יורש עיזבון שמקורו בחוץ לארץ במקרים רבים הוא יידרש לשלם את המס המקומי. מיסוי ירושה קיים בין היתר בארה"ב, צרפת, בריטניה ומדינות רבות נוספות. חובת המיסוי במדינות אלו תלויה גם בשאלה אם היורש מחזיק באזרחות מקומית או לא.

במיסוי ירושה בחוץ לארץ לרוב היורשים יהיו כפופים לדיני הירושה של המדינה בה נמצא הרכוש ולצד מס ירושה עשויים לחול גם  היטלי מס  נוספים. חשוב מאוד בירושה מחוץ לארץ על כן, לבצע תכנון מס ולהפחית את חבות המס ככל שניתן.

סיכום מיסוי ירושה

לסיכום, במאמר זה עסקנו בנושא של מיסוי ירושה בהרחבה. כפי שציינו, בישראל אין מס ירושה כבר שלושים שנה אך ישנם היבטים של מיסוי מקרקעין וחשוב לבצע תכנון מס בעת עריכת הצוואה כמו גם טרם בקשת צו לקים צוואה או צו לקיום ירושה. ניתן לחסוך סכומים משמעותיים ליורשים בכל הנוגע למיסוי מקרקעין באמצעות תכנון המס.

ליווי משפטי בתחום מיסוי ירושה

במידה ואתם זקוקים לייעוץ וליווי משפטי בכל הנוגע לנושא של מיסוי מקרקעין הגעתם למקום הנכון. עורך דין ונוטריון ערן עקראוי הינו בעל ניסיון רב שנים בעריכת צוואות מורכבות הכוללות נכסים רבים ובתכנוני מס בהתאם לדין. גם במידה ויקירכם נפטר ואת רוצים לדעת כיצד לחלק את העיזבון תוך תשלום מס מינימלי יש לנו את כל הפתרונות עבורכם.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.
קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת המסמכים המשפטיים ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן