ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

052-8693401

בקשה לרישום מקרקעין ירושה

על מנת להגיש בקשה לרישום מקרקעין ירושה יש צורך לקבל תחילה צו ירושה מהרשם לענייני צוואות וירושות. יש הבדל בין אופן ניהול ההליך כאשר יש צוואה וכאשר אין צוואה. כאשר אין צוואה יש צורך לקבל צו ירושה על מנת להמשיך לרישום הזכויות. כאשר יש צוואה יש צורך לקבל מהרשם צו לקיום צוואה ורק לאחר מכן ניתן יהיה לרשום את המקרקעין.

בקשה לרישום מקרקעין ירושה - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

רישום לאחר חתימה על הסכם חלוקת עיזבון

לאחר שניתן צו ירושה בהעדר של צוואה תקפה הרי שכל מקרקעין יחולק בהתאם לסדר החלוקה הטבעי בדין. כלומר הדירה שבבעלותו של הנפטר תחולק מחציתה לבן או בת הזוג ומחצית שווה בשווה בין ילדיו. היורשים השונים רשאים לחלק את המקרקעין כמו גם את שאר הרכוש ביניהם במסגרת הסכם חלוקת עיזבון.

מסמכים נדרשים לצורך בקשה לרישום מקרקעין ירושה

טרם שניתן להגיש בקשה לרישום מקרקעין ירושה יש צורך לוודא כי הנפטר הוא אכן בעל הזכות במקרקעין. יש לעשות זאת באמצעות הפקת נסח הטאבו בלשכת רישום המקרקעין. בנוסף יש להגיש טופס בקשה לרישום מקרקעין החתום על ידי לכל הפחות אחד מהיורשים ולהחתים את הטופס על ידי הרשם או עורך הדין.

במידה  והתמנה מנהל לעיזבון יש צורך שטופס הבקשה יהיה חתום ומאומת על ידו. כאשר רישום ההורשה המבוקש הינו לנכסי מקרקעין שונים אשר רשומים לטובת המנוח ומנוהלים באותה הלשכה יש לפרט בבקשה את כלל הנכסים הרלוונטיים. בנוסך יש לצרף לבקשה צו ירושה מקורי לאחר שזה אושר על ידי הרשות המוסמכת.

ניתן להגיש העתק נאמן למקור במידה והוא אושר על ידי אותה הרשות אשר אישרה את הצו. לחילופין, ניתן להגיש העתק מאושר של הצו שבוצע על ידי נוטריון.

תשלום אגרה

לשם הגשת בקשה לרישום מקרקעין ירושה יש לשלם את האגרה. ניתן לשלם את האגרה בעמדות התשלום המצויות בלשכות המקרקעין או באתר התשלומים הממשלתי אונליין. ניתן גם לשלם את האגרה בדואר תוך שימוש בשובר התשלום אותו ניתן לקבל בלשכות השונות.

אופן הגשת הבקשה והמסמכים

ישנם מספר דרכים בהם ניתן לבצע את הרישום של הירושה בטאבו. ניתן לעשות זאת בדואר או באמצעות הפקדת התיק בלשכות המקרקעין באופן פיזי בשעות קבלת קהל. כדאי לשם כך להזמין תור מראש אונליין על מנת לחסוך זמן יקר בלשכה. ניתן לאתר מראש את הלשכה הרלוונטית שבה נכסי המקרקעין רשומים בהתאם למספר הגוש או היישוב.

הטיפול בבקשה ואיסוף התיק

לאחר קבלת בקשה לרישום מקרקעין ירושה בלשכת רישום המקרקעין זו תיפתח תיק פעולה. בכל סיום של שלב טיפולי בהליך יישלח עדכון באמצעות הדואר האלקטרוני או מסרון למגיש הבקשה. המסמכים ייבחנו על ידי הלשכה ובמידה וזו תימצא כשרה לרישום, הפעולה אכן תירשם ויישלח למבקש אישור ביצוע פעולה לכתובת המייל אותה הוא ציין בבקשה.

אם ימצאו ליקויים בבקשה או במסמכים שהוגשו ללשכה, התיק יידחה וישלח מכתב דחייה למגיש הבקשה לכתובת המייל אותה ציין בבקשה. התיק ישמר באופן פיזי בלשכת המקרקעין למשך שבוע שבמהלכו ניתן יהיה לאסוף את התיק עצמאית. במידה והתיק לא ייאסף לאחר תקופה זו הוא יישלח בדואר לכתובת הרשומה של מגיש הבקשה.

סוגי רישום במקרקעין ירושה

בקשה לרישום מקרקעין ירושה למעשה כוללות שתי צורות שונות של בקשה זו. הצורה הראשונה בה עסקנו עד כה עוסקת ברישום זכויות היורשים על מקרקעין בטאבו. הצורה השנייה היא רישום של זכויות היורשים בפנקס של רשות מקרקעי ישראל. רישום הורשה ברשות מקרקעי ישראל נעשה באמצעות הגשת בקשה לרישום של זכויות החכירה של היורש על נכס של המנוח.

את הבקשה יש להגיש בהתבסס על הוראות צו קיום צוואה או צו לקיום הירושה לאחר שאלו ניתנו לאחר פטירת המנוח. זכויות חכירה ברשות מקרקעי ישראל הן זכויות לשכירות ארוכת טווח במקרקעין השייך לרשות מקרקעי ישראל במידה וזכויות אלו רשומות על שמו של הנפטר בפנקס הרשות.

מטרת שינוי רישום ההורשה ברשות מקרקעי ישראל היא להביא לכך שבמקום שמו של המנוח שהיה מחזיק הזכויות יירשם שמו של היורש. לשם שינוי הרישום יש צורך להגיש את הבקשה באתר הרשות. מילוי הבקשה עשוי להיות מורכב ומומלץ לעשות זאת בליווי של עורך דין המתמחה בתחום.

המסמכים שאינם נדרשים לשם שינוי הרישום:

  • אישורי מיסים מהרשות המקומית
  • תצהיר להעדר חריגות בניה
  • אישורי מס רכישה ושבח מקרקעין
  • צו ירושה או צו לקיום צוואה במידה והצווים הוצאו דיגיטלית

הגשת בקשה לרישום מקרקעין ירושה לרשות מקרקעי ישראל כיום היא הליך מהיר ופשוט יחסית וללא הבירוקרטיה הסבוכה שנלוותה לכך בעבר. עם זאת, במידה וצו קיום הצוואה או צו הירושה הונפקו שלא באופן מקוון יהיה צורך יש להגיש העתקים מאומתים שלהם על ידי נוטריון, רשם הירושות או בית המשפט.

רישום הערת אזהרה בטאבו

במקרים רבים לאחר פטירת של אדם יש צורך להעביר רישום של הערת אזהרה בטאבו על שמו של יורש. כאשר בהוראות הצוואה נכלל תנאי של יורש אחר יורש יש צורך לרשום הערת אזהרה על הנכס המועבר ליורש הראשון על מנת שזה לא יוכל למכור את הנכס בניגוד להוראות הצוואה.  גם כאשר יש הסכם חלוקת עיזבון בין היורשים, המונע ממי מהיורשים לערוך עסקה בחלקו יש צורך  לרשום הערת אזהרה.

שינוי רשום זכויות בחשבון בנק

עד כה עסקנו ברישום מקרקעין לאחר פטירת אדם. נעסוק כעת בקצרה גם בזכויות היורשים בחשבון הבנק של הנפטר. לרוב אין צורך לשנות את הרישום מכיוון שלאחר מתן צו קיום צוואה או לחילופין צו ירושה הבנק יעביר את  הכספים בחשבון הנפטר לחשבון הבנק של היורש המוגדר בצו. רישום זכויות כיורש בחשבון בנק נדרש בעיקר כאשר ישנו רק יורש אחד והוא מעוניין להיות הבעלים של חשבון הנפטר.

מצב נוסף בו יש צורך לשנות רישום זכויות בחשבון בנק הוא כאשר בחשבון קיימת שותפות ומי מהשותפים נפטר והוריש את חלקו בחשבון לידי השותף האחר. במקרים אלו יש להעביר לבנק את צו הירושה או הצו לקיום הצוואה והבקשה תועבר לייעוץ המשפטי של הבנק לצורך בחינת הזכאות להעברת רישום הזכויות בחשבון.

סיכום בקשה לרישום מקרקעין ירושה

לסיכום הנושא, את רישום זכויות היורשים הן בטאבו והן ברשות מקרקעי ישראל יש להגיש תוך התבססות על צו ירושה או צו לקיום צוואה. רישום מחדש על המקרקעין הינו בלתי נמנע ויש חובה לבצעו לאחר שברור מי הבעלים החוקי על הנכס או לאחר הגעה להסכמות בהסכם חלוקת עיזבון. אין להגיש בקשה לרישום הורשה כאשר מדובר בנכס שניתן במתנה עוד בחייו של המנוח.

ליווי משפטי מקצועי

במידה ואתם זקוקים לסיוע במימוש צוואה או במימוש הירושה בהעדר צוואה פנו למשרד עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי ושות' המתמחה בתחום. המקצועיות והניסון בליווי יורשים בהתאם לדיני צוואות וירושות חיוני על מנת להשלים את העברת הזכויות במהירות הרצויה. ליווי מקצועי יכול לקצר את ההליכים ולמנוע הגשת בקשה שאינה כוללת את כלל המסמכים הדרושים.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.
קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת המסמכים המשפטיים ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן