ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

052-8693401

ירושה על פי צוואה

על פי החוק בישראל כאשר אדם נפטר בת זוגו וילדיו מתחלקים ברכוש שהותיר, אולם לכל אדם שמורה הזכות להותיר אחריו מסמך המנסח ירושה על פי צוואה שיכולה גם לסתור את חוק הירושה מאחר שרצונו האחרון של האדם הוא קודש בעיני החוק.

ירושה על פי צוואה הינה חלוקת רכושו באופן שהולם את רצונו ואת דאגתו לנותרים אחרי לכתו, הוא יכול לסייג את מתן הירושה בתנאים ויכול גם לקבוע תאריך יעד לזמן חלוקת הירושה.

ירושה על פי צוואה - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

כאשר הירושה כתובה היטב וכי יש מסמכים המאשרים כי האדם היה צלול בדעתו וכשיר בזמן כתיבת הצוואה, בית המשפט לרוב מאשר אותה למגינת קרובי משפחה שעלולים למצוא את עצמם מנושלים או כשחלקם מופחת מתוקף רצונו של בעל הירושה.

על חשיבותה של הירושה

מספרים על אדם עשיר אשר שכב על ערש דווי. בניו באו לשמוע את מילותיו האחרונות, והוא ביקש מהם רק דבר אחד, לקבור אותו עם גרביים. הבנים התפלאו לשם הבקשה המוזרה אבל כיבדו את רצונו.

הם פנו אל החברא קדישא וסיפרו להם על הבקשה האחרונה של האב. הסביר להם הרב כי על פי המסורת היהודית אסור לחצוץ בין האדם לבין האדמה, כי מעפר הגעת ולעפר תשוב, ולכן הוא מצטער אך עליו לדחות את הבקשה. הבנים התחננו, התרוצצו מרב לרב והקדישו ימים כלילות כדי למלא אחר הבקשה האחרונה של האב אך ללא הועיל, האב נקבר כדת וכדין ללא גרביו. לאחר שקמו מן השבעה הגיע שליח ומסר להם מכתב.

הבנים פתחו את המכתב ונדהמו לראות כי האב שלח להם מסר. כתב להם האב, כשאדם נפטר הוא אינו יכול לקחת איתו אפילו זוג גרביים, לכן אני מפציר בכם, את הרכוש שאני מותיר בידיכם השתמשו כדי לעשות רק טוב, כי לא תוכלו לקחת איתכם אפילו אגורה שחוקה אחת.

ירושה על פי צוואה

הסיפור הזה בא ללמד אותנו כי ירושה אינה דבר של מה בכך. רבים מניחים כי לאחר לכתם דברים פשוט יסתדרו מעצמם. אך אין שגוי מזה. גם המשפחות הקרובות והחמות ביותר יכולות להקרע מסכסוכים שיכולים להמשך שנים במאבק על רכוש ועל כסף, וזה כל כך חבל.

ירושה על פי צוואה באה לתקן ולהסדיר טרם פטירתם איך הייתם רוצים שיראה העתיד שלאחר לכתכם. אף על פי שעל פי מידת הצדק זה רק הוגן שכל ילד יקבל חלק שווה, המציאות לא פעם ולא פעמיים מראה לנו שלכל מקרה יש את הצדק וההוגנות הפרטיים שלו.

לדוגמא: אם מבוגרת ולה ארבעה ילדים אשר אחד מהם סובל ממצב כלכלי רע לעומת אחיו שהצליחו יותר בעסקיהם ורוצה להבטיח את עתידו על ידי חלוקת רכוש לא שיוויונית והענקת סכום כספי גדול יותר, דירה או מגרש כדי שלבן הנמצא במצוקה תהיה דרך להחלץ ממנה.

דוגמא נוספת, אדם מבוגר הנהנה מביקורים סדירים של אחייניו אשר דואגים לכל מחסורו לאחר שילדיו עזבוהו לאנחות מעוניין להוריש להם את רכושו אשר לדעתו מגיעים להם בהן צדק יותר מאשר לילדיו. לכל אדם יש את הסיפור שלו, את הצדק הפואטי הפרטי שלו ואת הרצונות והמאווים שלו.

כל זמן שאדם צלול, כשיר ומבין את מעשיו, הוא יכול לנסח כל צוואה העולה על רוחו גם אם היא סותרת את האמור בחוק הירושה בישראל, וזאת מאחר שרצונו האחרון של האדם הוא קדוש.

כיצד ניתן למנוע תביעות לביטול ירושה?

פעמים רבות כבר קרה כי קרובי הנפטר נדהמים לגלות כי הירושה מעניקה להם חלק קטן מציפו, שלא קיבלו את הרכוש שאותו רצו או שאפילו נושלו לחלוטין מן הירושה.

הכאב והאכזבה והכעס מובילים אותם להגיש בקשה לביטול צוואה, ולעיתים שופטים מתרשמים כי אכן נפל פסול בכתיבתה ולכן היא עלולה להתבטל. במקרה של ביטול צוואה יפסוק השופט על פי חוק הירושה המקובל. כדי להמנע ממצב זה יש לדאוג לתנאים הבאים:

  • להוכיח באמצעות מסמך כי בעת כתיבת הצוואה הינך צלול ובעל כשירות שכלית מלאה.

 

  • לנסח את הצוואה בצורה הברורה והנהירה ביותר, עם שמות מלאים של הנמענים, תעודת הזהות שלהם והגדרה חד משמעית של הרכוש, לדוגמא מגרש מספר כך וכך, דירה בכתובת כך וכך, מכונית מדגם כך וכך וכולי. ניתן גם לצרף מכתב המסביר את המניעים ואת הסיבות לכך.

 

  • הקפדה על כללי כתיבת הצוואה השונים כפי שנקבעו על פי החוק, לדוגמא, צוואה בכתב יד צריכה להכתב במלואה בכתב ידו, ואם אינו מסוגל לכך יש צורך בעדים שיעידו כי הוא הכתיב מתוך רצונו החופשי לאדם שאין לו ענין וקשר לירושה ובדקו כי כתב מילה במילה מה שנאמר.

 

  • אם נקבעו סייגים ותנאים לקבלת הירושה עליהם להיות סבירים ומנומקים אחרת הם עומדים בפני סכנת ביטול. לדוגמא אי אפשר להתנות ירושה בתנאי שהזכאי ייפרד מאהובתו שלא חביבה על המוריש, או להכריחו לבצע משהו שעלול לסכן את חייו.

 

  • במידה והמוריש הינו חולה על ערש דווי, מומלץ להצטייד במסמכים רפואיים חתומים על ידי רופא כי הוא אמנם סובל מכאב וחולי אך דעתו צלולה.

 

למי מומלץ לערוך צוואה?

כל אדם רשאי ומומלץ לו כדי שיערוך ירושה, אולם ישנן אוכלוסיות שרגישות יותר לסבירות כי תפרוץ מלחמת ירושה לאחר לכתו של האדם ולכן מומלץ להן במיוחד לערוך ירושה:

  • ידועים בציבור שיש חשש כי קרובי המשפחה של הנפטר יתנכרו להם.
  • החלטה מודעת של אדם לחלק את ירושתו באופן לא שווה בין הזכאים.
  • במקרים בהם יש צורך להסדיר זכויות שימוש ברכוש שנותר.
  • אדם ערירי חסוך ילדים המעוניין להוריש את חפציו למן דהוא.
  • בני זוג שלהם ילדים מנישואין קודמים ורוצים להבטיח את זכויותיהם.

מי יכול ומי לא יכול לערוך צוואה?

על פי החוק בישראל, כל אדם יכול לנסח צוואה בכתב ידו, בעל פה, בפני רשות ( גורם מקצועי כל שהוא ) או בפני עדים. התנאי היחיד לאישור הצוואה הינה היותו צלול בדעתו וכשיר נפשית להבין את מעשיו.

לכן מומלץ לכל אדם שלא לחכות לשעת שבר, אלא להקדים ולהערך מראש, חשוב לזכור כי אין אדם יודע מתי ישתנה גורלו באחת. כל מי שאינו כשיר שכלית או נפשית אינו יכול להשאיר צוואה וכמו כן כל קטין מתחת לגיל 18. במקרה שילד עומד למות רשאי הוא לבקש את רשות אפוטרופוסיו לנהל את עזבונו על פי רצונו.

היכן מומלץ לערוך צוואה?

אף על פי שכל אדם רשאי להשאיר צוואה בכתב ידו, מומלץ ורצוי לנסחה באופן משפטי ותקין. ככל שהצוואה תהיה ברורה יותר, חד משמעית יותר ונהירה יותר כך הסיכויים שבית המשפט יאשר אותה יהיו גדולים יותר.

כמו כן, רצוי להתייעץ עם איש מקצוע לפני עריכת הצוואה כדי להיות מודעים להליכים השונים שיתבצעו לאחר הפטירה. משרד עורך דין עקראוי את מזרחי בע"מ מתמחה במתן יעוץ משפטי בדיני ירושות וצוואות וכמו כן לסייע בכל הדרוש סיוע בעת ניסוח וכתיבת הצוואה, על מנת שרצונכם יתממש במלואו לאחר לכתכם.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.
קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת המסמכים המשפטיים ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן