ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

052-8693401

סוגי צוואות

במאמר שלפניכם נדון ונראה אלו סוגי צוואות מאפשר החוק הישראלי למוריש לערוך ולנסח. נבחן ונראה מדוע מומלץ לכל אדם באשר הוא לערוך צוואה עוד בחייו וכן איזו צוואה מומלץ לו לערוך.

סוגי צוואות - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

שאלה העולה לא פעם בהקשר של עריכת צוואה היא איזו צוואה מומלץ לערוך, צוואה אשר תעמוד במבחן בית המשפט ככל ותוגשנה בשלב מאוחר יותר התנגדות כלפיה.

חשוב לציין ולזכור כי על מנת שצוואה תהיה תקינה מבחינה משפטית ותעמוד במבחן בית המשפט יש לערוך אותה באמצעות עור דין לענייני צוואות וירושות מנוסה ובקיא בפסיקה ובחוק הרלוונטי.

משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי מאחל לקהל לקוחותיו בריאות איתנה ואריכות ימים וממליץ לערוך צוואה עוד בשלב מקדים במהלך החיים.

מה הדחיפות לערוך צוואה?

רבים תוהים ושואלים מדוע חשוב כל כך לערוך צוואה ועוד בשלב מקדים בחייו של אדם. לכאורה, צוואה נועדה להסדיר את ענייניו האישיים של אדם לאחר לכתו לעולם שכולו טוב בשיבה טובה.

משפחות רבות סבורות כי לאור יחסיהם המשפחתיים הטובים אין צורך לערוך צוואה וכי בני המשפחה יוכלו להשכין שלום וסדר גם ללא הוראה מפורשת כזו או אחרת.

ובכן, עריכת צוואה באה להסדיר באופן ברור ומובן כיצד חפץ המוריש שיורשיו ינהגו ברכושו ובנכסים שהותיר מאחור.

אין ספק כי יחסי משפחה טובים בין היורשים השונים זהו דבר מבורך אך לא אחת משרדנו נתקל בסכסוכים משפחתיים אשר נוצרו בעקבות ירושה או לחילופין סכסוך משפחתי שהעמיק בעקבותיה.

צוואה נועדה לא רק למנוע סכסוכים משפחתיים סביב ירושה אלא גם לאפשר לאדם לעזוב את העולם מתוך ידיעה כי לאחר מותו ענייניו האישיים ינוהלו בדיוק כפי שרצה.

צוואה נועדה אף לחלק באופן ברור עוד בחיי המוריש את רכושו המשותף עם בן זוגו או בת זוגתו (ידועים בציבור) או לחילופין כאשר מדובר בהורה יחידני. לעריכת צוואה משמעות גדולה ורבה ולא לחינם אמרו חז"ל כי עריכת צוואה זוהי סגולה לאריכות ימים.

סוגי צוואות הקיימות בחוק הישראלי

בפסקה זו נציין בקצרה את סוגי הצוואות הקיימות בחוק הישראלי כך שכל אדם רשאי לבחור את סוג הצוואה הנוחה לו בכפוף להוראות החוק. בפסקאות הבאות נרחיב ונדון בכל צוואה וצוואה ונראה מה היתרונות הקיימות בה.

  • צוואה בכתב
  • צוואה בפני עדים
  • צוואה בפני רשות
  • צוואה בעל פה
  • צוואה הדדית

צוואה בכתב, מהי?

צוואה בכתב הינה מסמך אשר נערך בכתב ידו של המוריש הנושאת את רצונו כלשונו וכפי שרצה. מדובר בצוואה פשוטה אשר אינה עוברת בדיקה של עורך דין צוואות וירושות ואינה ערוכה בשפה משפטית.

אמנם, מדובר במסמך קביל מבחינה משפטית אך לאור העובדה כי המוריש ערך אותה בעצמו ללא סיוע משפטי וללא עדים אשר נכחו בעת עריכתה, תהיה הצוואה חשופה לאחר מכן להתנגדויות בבית המשפט ועלולה להיפסל מטעמים כאלה ואחרים.

החיסרון המובהק בצוואה זו היא העובדה כי מדובר במסמך אשר נערך ללא פיקוח משפטי והעדר עין בוחנת עלולה הצוואה לא לעמוד במבחן בית המשפט לאחר מכן ולהיפסל. צוואה זו אינה מומלצת על ידי משרדנו.

צוואה בפני עדים, מהי?

מדובר בצוואה אשר תערך על ידי המוריש ותיחתם בפני שני עדים. מדובר בצוואה נפוצה אשר לרוב תתבצע במשרד עורכי דין לענייני צוואות אשר יערוך וינסח את הצוואה.

לאחר עריכת הצוואה, יחתמו שני עדים על גבי הצוואה ויאמתו את חתימת המוריש. גם במקרה זה אין ערובה לכך כי צוואה זו תעמוד במבחן בית המשפט ככל ותוגש התנגדות בשלב מאוחר יותר אם כי העובדה כי עורך דין ערך אותה וישנם שני עדים אשר אימתו את חתימת המוריש תסייע לדחיית ההתנגדות.

צוואה בפני רשות, מהי?

צוואה בפני רשות הינה צוואה הנערכת בפני אדם מוסמך כרשום בסעיף 22 לחוק הירושה. בין גורמים אלו ניתן למצוא את בעלי התפקיד הבאים: שופט, רשם, נוטריון וכו'. צוואה זו היא למעשה הצוואה החזקה ביותר מבחינה משפטית ולה הסיכוי הגבוה ביותר לעמוד במבחן בית המשפט ככל ותוגש התנגדות.

עם עריכת הצוואה ניתן להגישה לבית המשפט לענייני משפחה אשר יאשרה ויתן לה תוקף משפטי. מקובל לכנות היום צוואה בפני רשות כצוואה הנערכת על ידי נוטריון מוסמך אשר החוק העניק לו סמכות לעשות כן.

משדרנו ערוך ומוכן לספק לקהל לקוחותיו את האפשרות לערוך צוואה נוטריונית ולהבטיח צוואה חזקה, כשרה משפטית ועמידה במבחן בית המשפט.

צוואה בעל פה, מהי?

צוואה בעל פה אפשרית רק במצב בו אדם הוגדר שכיב מרע. צוואת שכיב מרע נערכת כאשר אדם מרגיש כי סופו קרב ומעוניין הוא לערוך צוואה.

במקרה זה, תערך הצוואה בפני שני עדים אשר יערכו את הצוואה בכתבם ויפקידו אותו במשרדי הרשם לענייני ירושה. ככל וחלף חודש ימים ממועד עריכת הצוואה והמוריש נותר בחיים, יפקע תוקפו של הצוואה.

צוואה זו אפשרית רק במקרה בו אדם שוכב על ערש דווי ותירשם בכתב ידם של העדים אשר נכחו בעת עריכת הצוואה. אמנם מדובר בצוואה כשרה משפטית לכל דבר ועניין אך חוזקה המשפטי של צוואה זו אינו רב שכן לאחר מכן ניתן יהיה בקלות להגיש התנגדות לבית המשפט ובית המשפט יכריע בגורל הצוואה.

צוואה הדדית, מהי?

צוואה הדדית היא למעשה צוואה הנערכת בין בני זוג כאשר שניהם חותמים על הצוואה ומתחייבים להוריש את רכושם לבן הזוג השני.

מהי הצוואה המומלצת עבורי?

היות ומדובר בעניין אישי לא ניתן לומר כי קיימת צוואה מומלצת עבור אדם וכי כל אחד ואחת רשאיים לבחור את סוג הצוואה אשר ירצו בהתאם לנסיבות המקרה ורצונם.

ניתן לומר כי צוואה בפני עדים היא הצוואה הנפוצה בישראל כאשר עורך דין המתמחה בדיני צוואות עורך ומנסח את הצוואה כרצונו של המוריש ולאחר מכן נחתמת הצוואה בפני שני עדים.

יחד עם זאת ועל מנת שניתן יהיה להבטיח צוואה חזקה משפטית אשר תעמוד במבחן בית המשפט משרדנו ממליץ לערוך צוואה בפני רשות כלומר צוואה נוטריונית.

צוואה זה אשר תערך ותחתם בפני נוטריון הינה הצוואה החזקה ביותר אשר יהיה קשה לאחר מכן להתנגד לה. כמו כן, לאחר עריכת הצוואה, יפעל הנוטריון לקבל את אישורה על ידי בית המשפט ולהעניק לה תוקף משפטי.

משרדנו ממליץ לערוך לכל הפחות צוואה בפני עדים ובכך להבטיח כי הצוואה תוכל לעמוד ולהתקיים לאחר פטירה. ככל ומעוניינים בצוואה חזקה יותר מבחינה משפטית, ניתן לערוך צוואה בפני נוטריון ובכל לקנות שקט נפשי וודאות.

עורך דין לענייני צוואות מומלץ

אין ספק כי עריכת צוואה היא אחד העניינים האישיים החשובים לאדם אשר חפץ בסדר וודאות לאחר מותו.

עורך דין המתמחה בדיני צוואות וירושות הוא הכתובות במקרה בו חפצים לערוך צוואה ולעלות על הכתב את הכללים והתנאים הרלוונטיים הנוגעים לניהול הרכוש והנכסים לאחר פטירה ומוות. עורך דין לענייני צוואות יוכל להמליץ לכם על סוגי צוואות רלוונטיים עבורכם וכן יסייע לכם לקבל את ההחלטה הנכונה.

עורך דין מומלץ הוא עו"ד אשר ניסח וערך צוואות ובידיו הניסיון והידע לסייע לכם לערוך את הצוואה בדיוק לפי רצונכם ודרישתכם.

זכור כי אמנם מדובר במסמך המתעד את רצונכם בנוגע לרכוש אשר הותרתם אחרי לכתכם אך יחד עם זאת, צוואה אשר תערך לא באופן המקצועי עלולה לא לעמוד במבחן בית המשפט ואף להיפסל חלילה על ידיו. מסיבה זו יש לפנות למשרד עורכי דין המתמחה בתחום ולא להקל ראש בכך.

משרדנו משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי מתמחה בדיני צוואות וירושות ומספק ללקוחותיו את כל סוגי הצוואות אשר מאפשר הדין הישראלי כולל צוואה נוטריונית.

אם טרם ערכתם צוואה והבטחתם את ניהול עניינכם האישיים לאחר לכתכם לעולם שכולו טוב זה הזמן לשנס מותניים ולפנות למשרד עורכי דין המתמחה בתחום משפטי זה. השאירו לנו הודעה ואנו נפעל לשוב אליכם בהקדם.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.
קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת המסמכים המשפטיים ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן