ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

052-8693401

צוואה בחיים

צוואה בחיים היא מסמך משפטי מחייב המכיל הנחיות כיצד אדם מעוניין לקבל טיפול רפואי במקרה של מצב סופני בו אין באפשרותו למסור את רצונו. צוואה מסוג זה נוצרת במסגרת חוק החולה הנוטה למות משנת 2005, המכיר בזכותו של אדם לקבל או לסרב לטיפול רפואי כשהוא סובל ממחלה חשוכת מרפא וצפוי לתוחלת חיים של לא יותר משישה חודשים.

צוואה בחיים - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

מה פשר המושג" צוואה בחיים"?

צוואה בחיים היא מסמך משפטי המאפשר לאדם להביע את רצונו לגבי קבלת טיפול רפואי או הימנעות ממנו, במקרה של הגעתו למצב סופני, שבעקבותיו ייתכן שתפגע יכולתו למסור את העדפותיו לגורמים המטפלים בו.

מהו חוק החולה הנוטה למות וכיצד הוא רלוונטי לעריכת צוואה בחיים?

בהתאם לחוק החולה הנוטה למות משנת 2005, למטופלים בישראל שמורה  הזכות לבקש שיינתן להם טיפול רפואי, לסרב לנקיטת אמצעים להארכת חייהם, לסרב לחלוטין לקבלת טיפול רפואי ולבקש להפסיק טיפולים רפואיים הניתנים להם – גם אם כבר החלו.

מטרת חוק החולה הנוטה למות, היא להתיר לחולים במצב סופני להחליט אם ברצונם לקבל טיפול רפואי או להימנע ממנו, תוך שמירה על האיזון העדיין הקיים בין ערכים כגון קדושת החיים, רצונו החופשי של האדם, זכותו של כל אדם לחיות את חייו ולסיים אותם בכבוד וחשיבות היכולת לשמר איכות חיים סבירה.

היכולת של חולים סופניים לבחור בעריכת צוואה בחיים, מביאה לידי ביטוי את אותם עקרונות ומאפשרת למטופלים לשמר מידה מסוימת של אוטונומיה על גופם ונפשם, גם במצבים שבהם הם מתמודדים עם מחלה חשוכת מרפא.

מה ההיבט העיקרי בו נבדלת צוואה בחיים מצוואה סטנדרטית?

בעוד שאנשים רבים יוצרים צוואה מסורתית מתוך כוונה להודיע איך תבוצע החלוקה של כספם ונכסיהם לאחר לכתם, צוואה בחיים מתמקדת במיוחד בהחלטות רפואיות הנוגעות למצווה בזמן שהוא עדיין בחיים.

האם צוואה בחיים היא מסמך מחייב בכל תרחיש?

חיוני להבין כי החוק אינו מעניק למטופלים חופש בלתי מוגבל לסרב לטיפול רפואי בכל תרחיש. החוק במדינת ישראל קובע במפורש כי מטופל רשאי לסרב לטיפולים מאריכים חיים רק כאשר רופא קבע כי תוחלת החיים של אותו מטופל אינה עולה על שישה חודשים גם במידה ויקבל טיפול רפואי.

יש להשתמש בצוואה בחיים, בטופס הנחיות רפואיות מקדימות או בייפוי כוח, למימוש זכות זו של החולה להחליט על הימנעות מקבלת טיפול רפואי במידה ויגיע למצב סופני. אולם בשל אופיה הרגיש והקריטי של סוגיה זו, מומלץ לפנות לליווי של עורך דין לענייני צוואות לפני שנוקטים בכל צעד שהוא.

מה נדרש לעריכת צוואה בחיים שתיחשב חוקית וקבילה משפטית?

כדי שצוואה בחיים תיחשב תקפה מבחינה משפטית, עליה לעמוד במספר תנאים טכניים ומהותיים, לרבות:

גיל המצווה

על המצווה להיות בן 17 לפחות וכשיר משפטית לערוך צוואה. בנוסף, אסור שיהיה פסול דין.

עריכת המסמך בכתב

צוואה בחיים צריכה להיעשות בכתב ולהיות חתומה על ידי המצווה ומי שמסר את המידע הרפואי למצווה.

נוכחות עדים במעמד

יש לחתום על מסמך הצוואה בחיים בנוכחות שני עדים שאינם בני משפחה של המצווה ושאין להם עניין כספי או אחר בצוואה.

בחירה חופשית

על המצווה לכתוב את הצוואה מרצונו החופשי והמלא ומבלי שהופעלו עליו לחצים או אילוצים מצד מקורביו או גורמים אחרים.

גמירות דעת

על המצווה להיות צלול דעת ולהבין היטב את השלכות הצוואה. מומלץ לצרף לצוואה חוות דעת רפואית המאשרת את צלילות דעתו של המצווה בעת החתימה על המסמך, כדי להקטין את הסיכויים להתנגדויות לצוואה ואת הפוטנציאל לפסילתה בשל פגמים מהותיים מסוג זה.

אפשרויות להגנה על צוואה בחיים

לאחר שעורכים את הצוואה בחיים, ניתן לשלוח אותה למאגר המרכז להנחיות רפואיות מקדימות במשרד הבריאות, המוודא את דיוקם של הטפסים ומאחסן אותם עד שידרשו.

בנוסף, המרכז שולח למצווה כרטיס שכדאי לשמור בקרבת מקום ואף שולח תזכורת לפני פקיעת הצוואה או ייפוי הכוח, לשם חידוש הטפסים. מבחינה בירוקרטית השירות של משרד הבריאות מצוין, אך הוא אינו כולל ייעוץ משפטי.

אף שאין הכרח לשלוח את הצוואה למשרד הבריאות, זוהי דרך פרקטית ונגישה לשמירת המסמכים, אך רצוי גם להשאיר עותקים אצל המשפחה. בנוסף, מומלץ לצלם את החתימה על הצוואה בווידאו על מנת לתמוך באמיתות רצונו החופשי של המצווה ולמנוע בעיות עתידיות פוטנציאליות במימוש הצוואה. כדאי לדעת שיש לעדכן את הצוואה בכל חמש שנים, אם תחליטו לא לשלוח אותה למשרד הבריאות.

חשיבות הליווי המשפטי בעריכת צוואה בחיים

בהתחשב במשמעות וההשלכות כבדות המשקל הנלוות לעריכת צוואה בחיים, כדאי מאוד לנקוט בכל הצעדים האפשריים על מנת להבטיח שהצוואה תהיה ניתנת לאכיפה משפטית ושלא יהיו חסמים לביצועה בבוא העת. מסמך צוואה ברור וחד משמעי שאיננו פתוח לפרשנויות שונות, נחוץ לשם מימוש רצונות המצווה.

זאת, בשל העובדה שבהיעדר הנחיות מפורשות בדבר סירובו של המצווה לקבל טיפול תומך ומאריך חיים, לצוות הרפואי אין ברירה בראי החוק, אלא להעניק לחולה טיפול מסוג זה. על מנת ליצור צוואה מחיים שתהיה תקפה וברת ביצוע בעת הצורך, יש חשיבות מכרעת לדבר עם עורך דין מנוסה לענייני צוואות.

מה מבדיל בין עריכת צוואה בחיים לעריכת יפוי כוח מתמשך?

עריכת צוואה בחיים ועריכת יפוי כוח מתמשך, שונים בכך שהצוואה בחיים מאפשרת לאדם לציין הנחיות ספציפיות שיש לפעול על פיהן במקרה שיגיע למצב רפואי שבו לא יהיה מסוגל עוד לתקשר עם המטפלים בו, ואילו ייפוי כוח מתמשך – הוא מסמך אשר נותן לאדם אחר או כמה אנשים, סמכות לפעול בשמו של המצווה בעניינים שונים הקשורים לחייו בתרחישים שונים כמו אובדן צלילות דעת או כשירות גופנית להתנהלות אוטונומית.

במקרה של ייפוי הכוח המתמשך, הסמכות המוענקת למיופי הכוח, אינה נוגעת בהכרח לקבלת החלטות הנוגעות למייפה בהקשרים רפואיים. למשל, הסמכויות המוקנות למיופים יכולות להיות לטיפול בענייניו הפיננסיים של המייפה, ניהול נכסי מקרקעין שבבעלותו, הסדרת מצבו האישי בהיבטי מגורים, התנהלות בשמו של המצווה מול הרשויות וכיוצא באלו.

לסיכום – הדרך הנכונה לעריכת צוואה בחיים

הדרך הנכונה לעריכת צוואה בחיים, היא על ידי פנייה להתייעצות מקדימה עם עורך דין לענייני צוואות. הכוונה היא לעורך דין מתחום דיני המשפחה שיש לו ניסיון מעשי רב וידע משפטי ענף בעריכת מסמכים מסוג זה. רקע מקצועי מסוג זה הוא הבסיס שמאפשר לעו"ד דיני משפחה לערוך צוואה בחיים, שתעמוד בכל דרישות החוק ותבטא את רצונות המצווה כפי שהיו בעת עריכת המסמך.

על ידי תיאור מפורט של ההשלכות הנלוות למהלך זה, עורך הדין יוודא כי המצווה פועל באופן רציונלי ומודע בבקשו לערוך צוואה בחיים, ומבין היטב את כל המשמעויות הגלומות בכך.

בנוסף, לא אחת מתברר בדיעבד כי יש צורך להכניס שינויים בצוואה בחיים בחלוף תקופה מסוימת מעריכתה במקור. גם במצב זה, ישנה חשיבות מכרעת ליצירת קשר עם עורך הדין שיידע לטפל באופן יסודי ביישום השינוי המבוקש תוך שמירה על שלמותה ותקפותה של הצוואה בחיים של המצווה ותוקפה המשפטי המחייב.

למשרד עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי ושות', מומחיות רבת שנים בעריכת צוואות ממגוון סוגים, לצד ידע עשיר בכל הנוגע לענייני ירושה, הסדרת ייפויי כוח מתמשכים והוצאה אל הפועל של צוואות חיים על כל המשתמע מכך.

במידה וברצונכם להיוועץ בעורך דין מנוסה לענייני צוואות בנושא חשוב זה – אנו כאן עבורכם.
פנו למשרדנו טלפונית או באמצעות הטופס להלן ונציג ממשרדנו ידאג ליצור עמכם קשר בהקדם האפשרי.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.
קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת המסמכים המשפטיים ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן