ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

072-3945777

צוואה בכתב יד

צוואה בכתב יד היא צוואה שהמוריש כותב וחותם עליה בכוחות עצמו. צוואה מסוג זה שונה מצוואה בעדים או צוואה בפני רשות, המחייבות נוכחות של עדים ו/או נוטריון בהליך החתימה.

צוואה בכתב יד - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

צוואות בכתב יד נחשבות בדרך כלל כתקפות אם הן כתובות בכתב ידו של המוריש עצמו, חתומות על ידו, ומציינות בבירור את כוונתו להעביר את רכושו ליורשים ספציפיים לאחר מותו.

במדריך זה נסקור מידע חשוב נוסף שיש לזכור בעת יצירה או מימוש של צוואה בכתב יד.

צוואה בכתב יד – קווים לדמותה

צוואה בכתב יד מהווה מסמך משפטי מחייב שנוצר על ידי אדם על מנת לספק הנחיות לגבי חלוקת נכסיו, המיטלטלין והכספים שלו, והעברת הבעלות עליהם ליחידים או גופים ספציפיים לבחירתו, לאחר מותו. מה שמייחד צוואה בכתב יד היא שהיא כולה כתובה וחתומה בכתב ידו של המוריש עצמו, כלומר מי שיצר את הצוואה.

מהן הדרישות שיש לעמוד בהן כדי שצוואה בכתב יד תיחשב תקפה?

על מנת שצוואה בכתב יד תהיה תקפה מבחינה משפטית, עליה להיות כתובה במלואה וחתומה בכתב ידו של המוריש, לכלול את תאריך יצירתה על גבי המסמך ולבטא בצורה ברורה את כוונת המוריש להעביר את נכסיו וממונו לחזקתם  של יורשים ספציפיים לאחר מותו.

מה מבחין בין צוואות בכתב יד לבין צוואות בפני רשות?

עיקר ההבדל בין צוואה בנערכה בכתב ידו של המוריש לבין צוואה בפני רשות, טמון בכך שבמקרה הראשון, אין צורך לערוך את הצוואה בנוכחות עדים או גורם פורמלי כמו עורך דין לענייני ירושה, ואילו צוואות הנערכות בפני רשות חייבות להיערך מול גורם משפטי מוסמך, כדוגמת נוטריון. בנוסף לכך, לצוואות כתובות יש קריטריונים מחמירים יותר לגבי הפורמט והתוכן שלהן, בעוד שצוואות בפני רשות הן בדרך כלל מקיפות ומפורטות יותר.

האם צוואה בכתב יד ללא חתימה מהמוריש או תאריך נחשבות כפסולות?

לאו דווקא. בית המשפט עדיין רשאי לראות במסמך הצוואה כצוואה ברת תוקף גם אם חסרה בו חתימה של המצווה או תאריך, או לחילופין – אם התאריך פגום. צוואה בכתב יד בהחלט עשויה להיחשב קבילה ורלוונטית בהוראותיה, כל עוד המסמך כולו נכתב בכתב ידו של המצווה ומביא לידי ביטוי את רצונותיו באופן ברור, ובצורה שאינה מעוררת חשד לאי צלילות דעת מצד המצווה בעת עריכת הצוואה.

הנחיות חשובות ליצירת צוואה בכתב יד קבילה ומחייבת מבחינה משפטית

כדי להבטיח שמסמך הצוואה שנערך בכתב ידו של המוריש, יוכר בתור צוואה קבילה בבית משפט ומחייבת, חיוני לעקוב אחר הנחיות מסוימות וספציפיות במהלך עריכתה. ללא הקפדה על ההנחיות הצורניות הרלוונטיות לעריכת צוואה בכתב, המסמך עלול להיפסל בשלב מימושו. הכלל העיקרי הוא שכל הצוואה חייבת להיות בכתב היד של המוריש ללא כתב יד נוסף של אדם אחר על גבי המסמך.

עליה להיות גם חתומה ומתוארכת בידי המצווה עצמו. בנוסף, חשוב לספק במסגרתה הנחיות ברורות ותמציתיות לגבי חלוקת הנכסים של המצווה בין היורשים שבחר. פנייה לייעוץ משפטי מטעם עורך דין מנוסה לענייני צוואות וירושות טרום החתימה על הצוואה, תסייע להבטיח שהמסמך עומד בקווים המנחים הצורניים והתוכניים שיקטינו את הפוטנציאל לפסילתו.

מה מבדיל בין צוואה שנערכה בכתב יד לבין צוואה בעדים או בפני רשות?

צוואות בכתב יד שונות באופן משמעותי מצוואות בעדים או כאלו שנעשו בפני רשות. צוואה בעדים נחתמת בדרך כלל בנוכחות שני עדים ובמקרים מסוימים גם עורך דין לענייני ירושה. בתוך כך, צוואה בפני רשות מחייבת אישור נוטריוני או חתימה בפני שופט או רשם ירושה. לעומת זאת, צוואה בכתב יד אינה מצריכה עדים או גורם רשמי כמו נוטריון.

פשטות זו מאפשרת למוריש ליצור את הצוואה שלו באופן עצמאי, אך היא גם מגבירה את הסבירות להתנגדויות ואתגרים במהלך תהליך ההוצאה לפועל של הנחיות המסמך בשלב קיום הצוואה.

האם ניתן להגיש התנגדות לצוואה בכתב יד?

בדומה לסוגים אחרים של צוואות, ניתן לערער גם על צוואה בכתב יד באמצעות הגשת התנגדות לרשם הירושה לאחר שהוגשה בקשה לצו קיום צוואה. הרשם יעביר את ההתנגדות לבית משפט לענייני משפחה לבדיקה מדוקדקת לקביעת תוקפה המשפטי. עם זאת, על המתנגד מוטל נטל ההוכחה לפסילת הצוואה.

חשוב לציין כי מפאת אופיין הבלתי רשמי של צוואות בכתב יד והיעדר נוכחותם של עדים, הן יכולות לגרור התנגדויות וקשיים בביצוע הוראותיהן, יותר מאשר צוואות מסוגים אחרים. לדוגמה, הוכחת מקוריותו של המסמך, מתגלה כמשימה בעייתית לעיתים קרובות כאשר מדובר בצוואות בכתב יד, במיוחד אם יש ספקות לגבי כתב ידו של המוריש או חשדות לזיוף או השפעה בלתי הוגנת מצד בעלי עניין או יורשים.

כמו כן, עלולים להתעורר קונפליקטים לגבי פרשנות הוראות הצוואה וחלוקת הנכסים. האתגרים הללו עלולים להביא לפסילת הצוואה או חלקים מסוימים ממנה, אשר לא יתקיימו בהתאם לרצון המוריש.

האם ניתן להגן על צוואה בכתב יד?

כן, ניתן להגן על צוואה בכתב יד על ידי הקפדה על הנחיות מסוימות. כאמור, הצוואה צריכה להיות ערוכה כולה בכתב יד, חתומה על ידי המוריש ומתוארכת. בנוסף, על המסמך להורות באופן ברור וספציפי על חלוקת נכסים בין יורשים מוגדרים שזהותם מפורטת בצורה מובנת וחד משמעית במסמך. לפני החתימה על הצוואה, רצוי גם לבחון אותה על ידי פנייה לעורך דין המתמחה בדיני צוואות וירושה, שיוכל להציע אמצעים נוספים להגנה על הצוואה.

יתרה מכך, לטובת הגנה על הצוואה, כדאי לשמור את המסמך המקורי במקום מוגן וניתן להפקיד עותק ממנה אצל הרשם לענייני ירושות במשרד המשפטים. בנוסף לכך, ניתן ליצור גיבויים דיגיטליים של הצוואה, אך העותק הפיזי המקורי נותר המסמך הקובע והמחייב מבחינה משפטית. הכללת הצהרה בצוואה שמבהירה את כוונותיו של המוריש והסיבות להחלטותיו כפי שהן עולות מן המסמך – עשויה אף היא לסייע במניעת מחלוקות בעת קיום הצוואה.

יתר על כן, קבלת אישור נוטריוני לצוואה יכולה להוסיף עוד שכבת הגנה לצוואה. עם זאת, חשוב לדעת שבעוד שצעדים אלו יכולים להגדיל את הסיכויים לקיום הצוואה כלשונה, הם אינם מבטיחים את חסינותה בפני אתגרים משפטיים בצורה הרמטית. רק צוואה שנערכה בעזרת עו"ד לענייני צוואות וירושות טוב תגדיל במידה מספקת את הביטחון של המצווה בכך שהמסמך עומד בדרישות החוק ויבוא לכלל מימוש בהתאם לרצונותיו והנחיותיו.

צוואה בכתב יד – סיכום

אם אתם שוקלים ליצור צוואה בכתב יד, חיוני להתייעץ עם עורך דין צוואות על מנת לוודא שהצוואה שלכם ערוכה כהלכה, עומדת בכל הדרישות החוקיות ומוגנת מפני מחלוקות והתנגדויות פוטנציאליות שיכולות להתעורר במועד הניסיון לממשה.

צוות משרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות', מעניק ליווי משפטי מקצועי, יסודי ומקיף בעריכת צוואות, הוצאת צווי קיום לצוואות, הגשת ערעור על צוואות, הגנה על צוואות ועוד. במהלך השנים זכה משרדנו להצלחות רבות בתחום דיני הירושה, לטובת לקוחותינו ובני משפחותיהם. אנו זמינים גם עבורכם בכל נושא הקשור לדיני ירושה, צוואות וניהול עיזבונות.

לקביעת שיחת ייעוץ אישית ודיסקרטית מול משרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות' – פנו אלינו באמצעות הטופס להלן.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו עוסק זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.

קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת צוואות ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

מעבר לעריכת צוואות, למשרדנו ניסיון עשיר ורב בייצוג לקוחות בהליכי התנגדות והגנה על צוואה.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן