ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

052-8693401

צוואה בלתי חוקית והמשמעויות שלה

צוואה היא הדרך שלכם להחליט כיצד יחולק הרכוש שלכם לאחר 120. צוואה טובה תוכל למנוע סכסוכים ומחלוקות בין היורשים. מנגד, צוואה שכתובה בצורה רעה, תגרום ליותר נזק מתועלת. אם הצוואה היא צוואה בלתי חוקית, התוצאות שלה יכולות להיות סקנדל של ממש. המשיכו לקרוא וגלו מה עלולות להיות המשמעויות של צוואה בלתי חוקית.

צוואה בלתי חוקית והמשמעויות שלה - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

צוואה – דרישות החוק

חוק הירושה מגדיר כיצד יש לכתוב צוואה. החוק קובע כללים מהותיים וכן כללים פרוצדורליים לכתיבת צוואות. נעסוק בכל אחת ממערכות הכללים בנפרד. נפתח בכללים הפרוצדורליים המגדירים איך נערכת הצוואה, בפני מי היא נכתבת ואת כל שאר הכללים הטכניים הקשורים לכתיבת צוואות, ומשם נמשיך אל הכללים המהותיים, הקובעים מה מותר ומה אסור לכתוב בצוואה.

כללים פרוצדורליים

הפרק השלישי לחוק הירושה עוסק בתנאים הפרוצדורליים לעריכת צוואה. נסקור בקצרה את תנאי העריכה השונים, שאם צוואה לא עומדת בהם – היא בטלה.

אופן עריכת הצוואה

סעיף 18 לחוק קובע מהן הדרכים לעריכת צוואה. על פי סעיף זה, ישנן 4 דרכים לערוך צוואה:

  • בכתב יד
  • בעדים
  • בפני רשות
  • בעל פה

ניתן לערוך צוואה בכל אחת מהדרכים האמורות, בהתאם להוראות החוק לגבי אופן עריכת צוואה זו. כך, למשל, צוואה בעל פה תתאפשר רק במצבים בהם המצווה גוסס וכאשר היא נאמרת בפני עדים. צוואה בפני רשות תיאמר בפני רשות משפטית, ובכלל כך בפני נוטריון מוסמך, וכן הלאה. ככלל, צוואה העומדת בתנאי עריכה אלו, תהא כשרה מבחינה פרוצדורלית.

כשרות עדים

תנאי פרוצדורלי נוסף לעריכת הצוואה, הוא עריכתה בפני עדים כשרים. ככל שהצוואה נערכת בפני עדים, יש לוודא כי האנשים בפניהם נערכת הצוואה כשרים לשמש כעדים. כל מי שאינו קטין ואינו פסול דין יוכל לשמש כעד לעניין עריכת צוואות. זאת, אף אם הוא קרובו של המצווה. עם זאת, המצווה לא יוכל להוריש דבר כלשהו מנכסיו לעדים.

קיום צוואה שאינה עומדת בתנאים

לעיתים קורה שאדם ערך צוואה שאינה עומדת בכללים האמורים, ובכל זאת הצוואה תהיה כשרה. במקרים בהם נפל פגם בעריכת הצוואה או בכשרות העדים, אך בית המשפט משוכנע כי היא משקפת את רצונו של המצווה, ביכולתו לפסוק כי הצוואה תקוים למרות הפגם שנפל בה. מחובתו של בית המשפט לנמק את החלטתו וניתן יהיה להגיש ערעור על ההחלטה.

כללים מהותיים

כעת, נעסוק בכללים המהותיים לכתיבת צוואה. הכלל המהותי הראשון ואולי החשוב ביותר בצוואה הוא, שרק המוריש עצמו יכול לשמש כמצווה. אסור לו להאציל את הסמכות לחלק את העזבון שלו לאדם אחר. מה שכן מותר למצווה לעשות, הוא למנות אדם שיבחר למי להוריש נכסים כלשהם מתוך מספר יורשים פוטנציאליים. אולם ככלל, צוואה שנערכה שלא על ידי המצווה או כפופה לרצונו של אדם זולת המצווה – בטלה.

כלל מהותי נוסף שחשוב להכיר הוא כלל ההשפעה הבלתי – הוגנת. צוואה שנכתבה תוך השפעה בלתי הוגנת על המצווה, באונס, תחת איומים או תחת תחבולה ותרמית – בטלה. עם זאת, ככל שחלפה שנה מהיום בו היה המצווה תחת ההשפעה הבלתי – הוגנת והוא לא ביטל את צוואתו, הרי שהצוואה תקפה.

צוואה לפי רצון המצווה

ככלל, החוק לא מטיל מגבלות על תוכן הצוואה. המצווה יוכל להוריש את רכושו לאדם אחד, לכמה אנשים, לבני משפחתו, לחבריו, למוסדות ציבור או לכל מי שירצה. החוק אף מאפשר למוריש להוריש את רכושו ליורש, והרוכש יוריש בבוא היום את הרכוש ליורש נוסף שנבחר על ידי המוריש המקורי, למנות יורש שיירש את הירושה אם היורש הראשון משום מה לא יירש אותה, וכן הלאה.

כמו כן, המוריש יוכל להתנות את הירושה בתנאים מסוימים. נניח, למשל, שהרוכש מעוניין להוריש את החברה שלו לארוס של הבת שלו. המוריש יוכל להתנות את קבלת הירושה בכך שהחבר והבת יינשאו בפועל. לחלופין, המוריש יוכל לקבוע שזכות הירושה של החבר תפקע אם הזוג לא יתחתנו או שיתחתנו ויתגרשו לפני קבלת הירושה.

החוק כן מטיל מגבלה אחת משמעותית על תוכן הצוואה. תוכן הצוואה חייב להיות חוקי. צוואה בלתי חוקית – בטלה. כעת, נצלול אל הוראות החוק ביחס למושא ענייננו – צוואה בלתי חוקית.

צוואה בלתי חוקית – מה החוק אומר

סעיף 34 לחוק הירושה קובע בזו הלשון:

"הוראת צוואה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי – בטלה"

אם כן, על פי החוק, צוואה בלתי חוקית הינה בטלה. מתי צוואה היא בלתי חוקית? כאשר יישום שלה נוגד את הוראות החוק. נבאר באילו מצבים ביצוע הצוואה הינו בלתי חוקי.

ביצוע בלתי חוקי של צוואה

תארו את המקרה הבא. פלוני הוא בעל חברה עסקית גדולה. לאחרונה, נערכה עסקה משמעותית למכירת נכסים של החברה. העסקה אמורה לשלשל לכיסו של פלוני לא מעט כסף. פלוני הוא אדם בא בימים והוא לא מעוניין לשלם מיסים על הכספים שיקבל מהעסקה. לכן, פלוני מעצב את חוזה העסקה ואת הצוואה שלו כך שכספי המכירה יגיעו ישירות ליורשים והם יהיו פטורים ממס על הירושה.

במקרה זה, ביצוע הצוואה ככתבה וכלשונה יוביל לתוצאה בלתי חוקית של העלמת מס. מדובר בתכנון מס אסור, המנצל את הפטור ממס על ירושות לצורך התחמקות מתשלום מיסים. במקרים שכאלו, מדובר בצוואה בלתי חוקית שקיומה אסור על פי חוק. יש לראות בצוואה זו כבטלה.

ייתכנו גם מקרים פשוטים יותר בהם ביצוע צוואה הוא בלתי חוקי. נניח שפלוני הינו אדם חולה המחזיק בבעלותו כמויות לא מבוטלות של קנאביס רפואי. פלוני מורה להוריש את הקנאביס שלו לבנו, שאינו מחזיק באישור לצריכת קנאביס. גם כאן, יישום הוראת הצוואה יוביל לעבירה על החוק שכן לבנו של פלוני אסור להחזיק קנאביס בעצמו. לכן, גם כאן, הוראת הצוואה בטלה.

מדובר בשתי דוגמאות בלבד, מתוך דוגמאות רבות מספור של מקרים בהם קיום הצוואה מוביל לתוצאות בלתי חוקיות, מה שהופך את הצוואה לצוואה בלתי חוקית. בכל אחד מאותם מקרים, התוצאה הצפוי היא בטלות הצוואה.

יש לשים לב כי החוק קובע גם מקרים אחרים בהם הצוואה בטלה. בתרחישי בהם ביצוע הצוואה הינו בלתי מוסרי או בלתי אפשרי, הצוואה בטלה גם כן. השאלה מתי קיום צוואה הוא בלתי מוסרי או בלתי אפשרי היא שאלה מורכבת מאוד ללא תשובה פשוטה בנושא. מומלץ להיוועץ עם עורך דין המתמחה בדיני ירושות כל אימת שמתעוררת שאלה בנושא.

צוואה בלתי חוקית – משמעויות

כפי שכבר ראינו, צוואה בלתי חוקית בטלה. המשמעות היא שהוראות הצוואה יתבטלו ולא ימומשו, למרות שזהו רצונו של המוריש. עם זאת, על פי רוב, צוואה בנויה סעיפים סעיפים וגם אם חלק מההוראות הן בלתי חוקיות, אין הכרח לבטל את הצוואה כולה. בית המשפט יוכל להכריז על בטלות הסעיפים שאינם חוקיים ולהורות על קיום שאר חלקי הצוואה.

צוואות בלתי חוקיות וצוואות פגומות – מריבות וסכסוכים

במקרים בהם הצוואה אינה ניתנת להפרדה או שהצוואה כולה נגועה באי – חוקיות, בית המשפט יורה על ביטול הצוואה כולה. ביטולים שכאלו, בין אם מכיוון שמדובר בצוואה בלתי חוקית ובין אם בעקבות פגמים שנפלו בעריכת הצוואה, עלולים בהחלט להוביל לסכסוכים משפחתיים בין היורשים.

בטלות הצוואה עקב אי החוקיות שלה צפויה לעורר מחלוקות ביחס לכוונתו המקורית של המוריש וכן ביחס לאופן החלוקה הנכון של הנכסים על פי חוק הירושה. כל אחד מהיורשים יטען שמגיע לו חלק מסוים בירושה, בעוד שהיורשים האחרים יתנגדו לכך. הרשו לנו לגלות לכם משהו – דברים שכאלו קורים גם במשפחות הכי טובות.

כדי להימנע ממצבים שכאלו, רצוי מאוד לערוך את הצוואה בפני עורך דין מומחה בתחום שיוכל לוודא כי הצוואה אינה צוואה בלתי חוקית וכן כי לא נפלו פגמים בעריכת הצוואה. חשוב במיוחד לוודא שהצוואה לא נערכה תוך השפעה בלתי הוגנת מאף בן משפחה הקרוב למצווה.

אם כבר נקלעתם לסיטואציה שכזו ואתם צופים סכסוך סביב הירושה, יש לפנות לקבלת ייצוג משפטי במהרה כדי להבטיח את הזכויות שלכם בירושה. עורך הדין יוכל לשמור על האינטרס שלכם, תוך מאמצים להימנעות מחיכוכים מיותרים והותרת המשפחה מלוכדת למרות ההוצאות הכספיות.

לסיכום

לסיכום, צוואה בלתי חוקית היא צוואה אשר הקיום שלה יוביל לתוצאות בלתי חוקיות. סעיף 34 לחוק הירושה קובע כי צוואה בלתי חוקית הינה בטלה. עם זאת, בית המשפט יוכל להורות על בטלות הסעיפים הבלתי – חוקיים ועל קיום יתר חלקי הצוואה. במקרים בהם מתעוררות מחלוקות סביב חוקיות הצוואה, רצוי להיות מיוצגים על ידי עורכי דין מובילים בתחום שישמרו על זכויותיכם בירושה.

משרד עקראוי את מזרחי ושות'

קיים ספק לגבי חוקיות הצוואה שלכם? רוצים להתנגד לביצוע צוואה בלתי חוקית? אנו במשרד עקראוי את מזרחי ושות' נשמח לסייע לכם. המשרד מתמחה בדיני הירושה על כל הכרוך בהם. עורכי הדין במשרד בעלי ניסיון רב שנים בתחום ויעניקו לכם שירותי ייעוץ וייצוג משפטי מקצה לקצה, תוך מתן דגש לצרכים האישיים של כל לקוח והאינטרסים החשובים לו.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.
קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת המסמכים המשפטיים ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן