ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

052-8693401

צוואה בלתי מוסרית

צוואה היא בקשתו האחרונה של המת, מה לא נאמר ונכתב סביב הרעיון של קיום בקשתו האחרונה של הנפטר. אך מה לעשות שהחיים הם תמיד מורכבים יותר מסך החלקים המרכיבים אותם ולא אחת אנחנו נתקלים בבעיות סביב קיום הצוואה, במקרים קיצוניים, נדרש אפילו פסילה של צוואה או חלק ממנה, כל זאת בעילה של צוואה לא מוסרית. מדובר על הליך משפטי מורכב מכל כך הרבה היבטים, שהדבר החשוב ביותר בו, הוא לא לעשות זאת לבד, אלא ביחד עם ליווי מקצועי של עורך דין.

צוואה בלתי מוסרית - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

מהי צוואה לא מוסרית

חוקי הירושה במדינת ישראל הבאים להסדיר את עזבונו של מנוח או מנוחה נחקקו לפני למעלה מחמישים שנה בשנת 1965. חוקים אלו באים להבטיח את קיום הצוואה כלשונה ובאופן הקרוב ביותר לרצונו של המצווה.                                                                                            העיקרון המנחה את קיום הצוואה והיא הבסיס לקיומה נעוץ בחשיבות העובדה שהמצווה ינסח בעצמו ומרצונו החופשי את הצוואה.

ועדיין קיימים מקרים בהם גם צוואות שעמדו בכללים סף אלו נפסלות על ידי בתי המשפט בשל סיבות שונות שעיקרן הוא אי סבירות ברורה לכך שקיומם לא יפגע בסדר הציבורי או בזכויות היסוד של מישהו.

סיבות אלו מתייחסות למקרים בהם הצוואה, או חלק ממנה נתפסים כלא מוסריים או לא חוקיים. במצב זה, יש ביד בית המשפט לבטל צוואה או חלק ממנה.

מה אומר החוק?

בחוק הירושה בסעיף 34 יש התייחסות ברורה למצב שבו הצוואה אכן נכתבה בידי פלוני או פלונית כאשר הם מודעים למצבם והם בהכרה מלאה והם פועלים ללא ספק מרצונם החופשי, ועדיין יכול בית המשפט לבטל את הצוואה או כאמור חלקים ממנה. וזאת בתואנה שהצוואה לא עונה לאחת מהעילות הבאות:

  • צוואה לא חוקית – צוואה אשר קיומה נוגד את קיום החוק בישראל, למשל התניית קיום הצוואה בביצוע מעשה פלילי.
  • צוואה לא מוסרית – צוואה המתנה את מימושה בקיום פעולה לא מוסרית, גם אם אין בה ממש עבירה על החוק. למשל פעולה בניגוד למצפונו של אדם כמו העתקת מקום מגורים או החלפת משלח יד.
  • צוואה בלתי אפשרית – צוואה שמימושה כרוך בפעולות בלתי אפשריות ולא הגיוניות. למשל תרומה של איבר מגופו של אדם לצורך עמידה בתנאי הצוואה.

מי קובע מהי צוואה לא מוסרית

עניין ההחלטה של קביעתה של צוואה או חלק ממנה כצוואה לא מוסרית נתון ביידי בית המשפט בלבד. אין לאף גורם אחר סמכות להחליט האם צוואה יש בה חוסר מוסריות או כל בעיה אחרת.

בית המשפט הינו גם הפוסק היחידי בשאלה האם סעיף מסויים יכול לפסול צוואה שלמה או לחלופין אפשר לפסול רק סעיף אחד מתוך הצוואה כולה. חשוב להבהיר שאין כלל מנחה בנושא הנ"ל. העובדה שכל צוואה הינה סיפור ותיק משפטי בפני עצמו עם מרכיבים שונים ומגוונים, קשה להכיל פסיקה מסוימת לגבי תיק זה או אחר.

ניתן בהחלט לצפות שהופעתו של סעיף מסוים בצוואה, יביא לביטול מידי של כל הצוואה, בעוד מקרה אחר יטופל לכך שהוא יהיה הסעיף היחיד מתוך הצוואה שיבוטל, בעוד שעל שאר הצוואה לא יחולו  הגבלות.                                                                                                                                 חשוב עם זאת להבהיר, השיקול נתון בידיו של בית המשפט בלבד, כאשר ישנה דרישה של החוק להתייחס לשאלה מהו רצון המצווה ובאיזה אופן פסילת סעיף תביא לשינוי מהותי ברצונותיו של המצווה.  מכיוון שכל דרישה לביטול סעיף או צוואה שלמה בשל עילת המוסריות נתון לשיקול בית המשפט הצורך וההכרח להיעזר בשירות עור דין מקצועי הוא צורך מחייב, משרד  עו"ד עקראוי את מזרחי ושות' ידעו ללוות אתכם בכל הדרך בתהליך המורכב.

 

עילות פסילה בגין צוואה לא מוסרית

לצוואה לא מוסרית יש מספר גורמים הם יכול להתחשב שופט או חבר שופטים כאשר הם באים לדון בסעיף מסוים או בצוואה ובשאלת המוסריות שלה. הפסיקה עמוסה בתקדימים שונים ובהחלטות מגוונות היות שכפי שצוין כל תיק עומד בפני עצמו ובעל מורכבות וייחודיות שונים.

נציג כעת את העילות המרכזיות בגינן ניתן לפסול צוואה או סעיפים ממנה.

עילת הזמן –

ענייני מוסר יש בהם גמישות ושינויים שמתקיימים ומתרחשים לאורך זמן ובחילופי דורות. בהחלט ייתכן ואף סביר שבקשה שנרשמה בצוואה שנחתמה לפני שנים או שלושה עשורים כבר לא עומדת במבחן הזמן ליישום כיום. הכוונה היא שמצווה הצוואה ביקש מהיורשים המיועדים לקיים פעולה שבזמנו הייתה מקובלת וכיום כבר לא, לכן בית משפט יכול להתערב ולהחליט שקיום הצוואה לא תלוי במימוש הדרישה הלא סבירה, היות שיש בה משום פגיעה מוסרית וערכית.

חשש לפלילים –

אם קיימת צוואה אשר מבקשת ממן דהו או כל אחד אחר לבצע פעולה פלילית שיש בה מעבר על החוק הפלילי של מדינת ישראל, או אז היא תחשב כפסולה. במקרה כזה גם אם התנאי לקיום הצוואה היה חוקי בזמן עריכתה והשתנה עד לזמן קיומה, עדיין אין חוקיות בסעיף שכזה ובית המשפט רשאי לבטלו.

עילת הסבירות –

בית המשפט יוכל להחליט כי סעיף בצוואה הנדרש לקיומה לא מוסרי ולכן יפסול אותה. דרישה של סב למשל המתנה את הורשת צוואתו לנכדו בתנאי שזה לא יגדל אצל הוריו הביולוגיים, היא דרישה לא סבירה ולא מוסרית, לכן יוכל בית המשפט לא לאשר אותה. מנגד, בקשה להוריש עיזבון לילד אחד מתוך שלושה למשל, היא סבירה בהנחה שהמצווה עמד על דעתו בזמן עריכת הצוואה.

דרישה כנגד הציבור –

אם צוואה מסוימת מבקשת מן היורשים לקיים פעולות שיש בהן הוראות הנוגדות את התקנות הציבוריות, ניתן לבקש מבית המשפט לבטלה.

הוראה הנוגדת את תקנות הציבור

במקרים בהם מבקשת הצוואה מהיורשים המיועדים לפעול באופן שאין הוא עולה כקנה אחד עם הנורמות המקובלות בציבור והשמירה על הסדר הציבורי או אז רשאי בית המשפט להתערב בנעשה ולבטל סעיף מסוים או צוואה שלמה. גם כאן מקובל לעשות הפרדה בין שני סוגים של הוראות בעלות עילה לפסילה. חשוב להבהיר שאין כאן חוק ברור אלא ענייני שכל ישר ונורמת התנהגות.

  • הוראה לא סבירה – הוראה לא סבירה היא כזאת הדורשת ביצוע פעולה לא סביר או כזאת המסכנת את הסדר הציבורי או את חייו של המבצע, לדוגמה, דרישה לחצות שדה מוקשים ישן בתמורה לקבלת העיזבון.
  • הוראה לא מוסרית – דרישה שאין בה סכנה או הפרעה לסדר הציבורי אך יש בה מעין התניה לא סבירה שלא ניתן לעמוד בה. למשל הורשת נכס נדל"ן עם התחייבות שלא למכור אותו במשך מאתיים שנים. או לחלופין גירושין מבן או בת זוג בתמורה לקבלת העיזבון.

בכל מקרה של פניה לבית משפט בבקשה להכריז על צוואה כלא מוסרית, חשוב להיעזר באנשי מקצוע עו"ד עקראוי את מזרחי ושות' אשר ניהלו וטיפלו במאות תיקים הקשורים לעולם הצוואות יוכלו להעניק לכם את הליווי המתאים וההכוונה הנכונה כל הדרך אל הצדק שאתם חשים שמגיע לכם.

סיכום

התעסקות בצוואה יש בה מראש עניין ריגשי ומטען נפשי לא פשוט. גם כאשר צוואה ידועה מראש והיא מתקיימת במלואה, עדיין היא תהליך לא פשוט שיש לעבור לאחר פרידה מאדם קרוב. על אחת כמה וכמה שהדברים מסתבכים ולא הולכים בדרך שחשבנו שילכו. במקרה כזה אל תחשבו פעמיים ההתעסקות עם קיום או ביטול צוואה הם עסק מורכב, השאירו אותו למקצוענים.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.
קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת המסמכים המשפטיים ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן