ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

072-3945777

צוואה בעדים

ישנם ארבעה סוגי צוואות שיהיו תקפות מבחינה חוקית, צוואה בכתב יד, צוואה בפני רשות, צוואת שכיב מרע כמו גם, צוואה בעדים בה נתמקד במאמר זה. צוואה בעדים יכולה להיות רשומה הן בכתב ידו של המצווה והן מודפסת והחתימה עליה נעשית בפני שני עדים הקרויים עדי קיום לצוואה. מדובר בסוג הצוואה הנפוץ ביותר כיום  ולרוב נערכת בסיוע עורך דין.

צוואה בעדים - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

תפקידם של העדים בקיום צוואה בעדים

בהתאם לסעיף 20 לחוק הירושה צוואה בעדים דורשת את קיומו של מצווה וקיומם של שני עדים. עדי הקיום לצוואה צריכים להיות עדים לעצם מעשה העריכה של הצוואה ותפקידם כפי שהוגדר בחוק הוא לוודא שהמצווה בעת עריכת הצוואה מבין היטב שזו צוואתו והוא רוצה בהוראותיה וכן כי הוא שכתב או הכתיב אותם.

המצווה נדרש להצהיר בפני העדים כי המסמך עליו הוא חותם מרצונו החופשי היא אכן צוואתו. הבאת הצוואה בפני העדים מייחס להם תפקיד מהותי ולא רק טקסי ויש צורך שעד קיום לצוואה יהיה מודע לתוכן הצוואה ויהיה בטוח שהמצווה מבין את הוראות הצוואה. חשוב לדעת כי להצהרת העדים תוקף משפטי מחייב ומשמשת ככלי לבירור עתידי לגבי נסיבות עריכת הצוואה.

עדים נוכחים מול עדים חתומים

חשוב להבחין לגבי צוואה בעדים בין עצם הנוכחות של עדים בעת עריכת הצוואה לבין העדר חתימתם בפועל על המסמך. בהקשר זה יש להסביר את ההבדל בין פגם צורני בצוואה לפגם מהותי. כאשר עדים לא נכחו בעת עריכת הצוואה היא תהיה פסולה מכיוון שנפל בה פגם מהותי בליבת התקפות של צוואה בעדים.

לעומת זאת כאשר העדים נכחו בחדר והיו עדים לעריכה אך לא חתמו בפועל הדבר אינו מהווה פגם מהותי אלא פגם צורני ובית המשפט עשוי על מנת לכבד את רצון המוריש לאשר את תקפות הצוואה למרות פגם זה.

האם על העדים להיות נוכחים יחדיו בעת העריכה

בהתאם לפסיקות של בתי המשפט אין צורך ששני העדים יהיו בצוותא בעת עריכת הצוואה ודי בכך שכותב הצוואה יביא אותה בפני כל אחד משני העדים ואלו יחתמו בהתאם לדרישות החוק על מנת שהצוואה תיחשב בתור צוואה בעדים כשרה. חשוב לומר בהקשר זה כי עדיף שלא לעשות זאת ודרך המלך היא לחתום באותו המעמד ובנוכחות של שני העדים יחדיו.

 

פגם שנפל בצוואה בעדים

מצב שבו עד אחד לקיום הצוואה הינו קטין או פסול דין ואינו יכול לשמש כעד קיום בהתאם לדין, הדבר ייחשב לצוואה שנערכה הצוואה בפני עד אחד ולא יהיה ניתן להכשירה מכיוון שהדבר מהווה פגם מהותי לסוג צוואה זה. בהתאם לדין, עד לצוואה אינו יכול להיות בעל אינטרס בהוראות הצוואה ומוטבים המוזכרים בצוואה נמצאים בניגוד אינטרסים מובנה ואינם יכולים לשמש כעדי קיום או אפילו להיות נוכחים בחדר בעת עריכת הצוואה.

לעומת זאת אין מניעה כי העורך דין המסייע בכתיבת הצוואה יחתום בתור עד קיום וגם כאשר הוא מוגדר בצוואה כמנהל העיזבון אין בכך משום ניגוד עניינים לעניין זה. הדבר נכון כל עוד שכרו של מנהל העיזבון מוגדר בהתאם להוראות החוק ואין ניסיון בהוראות הצוואה להגדיל את שכרו של העורך דין בדרכים עקיפות כמו נאמנות שהוא הנהנה ממנה.

אופן הביטול של צוואה בעדים

צוואה בעדים כמו כל סוג אחר של צוואה אינה דבר סופי כל עוד המצווה נמצא בכשירות ואף אם הוא בחר להפקיד את צוואתו בידי רשם הירושות. כל אדם רשאי לבטל את צוואתו גם אם נערכה בפני עדים באמצעות עריכת צוואה חלופית או  עריכת כתב ביטול בפני שני עדים. העדים לכתב הביטול אינם נדרשים להיות אותם עדים שחתמו על הצוואה וביטול הצוואה יחזיר את הירושה על פי הדין.

על מנת שצוואה בעדים כמו כל צוואה תהיה תקפה יש צורך שעריכתה תיעשה על ידי המצווה כשהוא אינו תחת כפייה או איום מכל סוג שהוא.

הוצאת צו קיום לצוואה

על מנת לממש צוואה בעדים יש צורך לבקש עבורה צו קיום צוואה. קבלת הצו חיונית על מנת שלצוואה יהיה תוקף מחייב כלפי היורשים והרשויות ועל מנת שהיורשים המוזכרים יוכל לרשת את הנכסים והרכוש באופן חוקי ורשמי. לאחר הגשת הבקשה למתן צו לקיום הצוואה הבקשה מפורסמת ברשומות ובעיתונות היומית על מנת לאפשר הגשת התנגדויות.

במידה ותוגש בקשת התנגדות למתן הצו התיק יועבר לבית המשפט ובמידה ולא הרשם יעביר את הבקשה לאפוטרופוס הכללי על מנת שזה יאשר אותה.

מי רשאי להגיש התנגדות לצו קיום צוואה

בהתאם לחוק הירושה כל מי שראה את עצמו נפגע מהוצאת צו לקיום צוואה רשאי להגיש התנגדות ולא רק לשאריו של הנפטר זכות לעשות זאת. את בקשת ההתנגדות יש להגיש לרשם הירושות בתוך 14 ימים מעת פרסום הבקשה. במקרים  חריגים ניתן לבקש מהרשם או מבית לקבל הארכה של המועד להגשת התנגדות כאשר הדבר נדרש לצורך ביסוס הטענות.

התנגדות לצוואה

ישנם עילות מהותיות ועילות צורניות להתנגדות לצוואה. העילות הנפוצות להתנגדות לצוואה בעדים הן השפעה בלתי הוגנת ואי כשירות לערוך צוואה.  המשמעות של השפעה בלתי הוגנת היא שכותב הצוואה היה בעת כתיבתה מצוי ביחסי תלות במי מהמוטבים בצוואה. עצם הוכחת יחסי התלות אינה מספיקה על מנת לפסול את הצוואה ויש צורך שהמוטב ינצל את יחסי התלות לשם כפיית רצונו על המצווה.

נישול היורשים האחרים לטובתו הדבר קרוי השפעה בלתי הוגנת. על מנת שבית המשפט יקבע כי במקרה מסוים יש לפסול את הצוואה בגין עילת התנגדות זו, הוא אינו מסתפק בבחינת עצם התלות אלא בוחן אם ישנן ראיות כי המוטב ניצל את כוחו ביחסי התלות לשם הזכייה בירושה.

עילת התנגדות נפוצה נוספת היא טענה לאי כשרות של המצווה בעת עריכת הצוואה חשוב לדעת כי בית המפשט לא יתייחס כלל להוכחות בדבר אי כשירות לאחר מועד עריכת הצוואה שבדיון. השאלה היחידה שתבחן היא מידת  כשירותו של המצווה בשעה שערך את הצוואה ואם בעת ההיא הוא היה יכול להבחין בטיבה.

היכן הדיון יתנהל

ברירת המחדל לשם דיון בהתנגדויות לצו קיום צוואה וערעור על תקפות של צוואה בעדים היא בבית המשפט לענייני משפחה. עם זאת אם הן מבקש הצו והן המתנגד לפרסומו מעוניינים שההליך יתנהל על פי דין תורה הם רשאים לבקש מהרשם כי התיק יועבר לבית הדין הרבני במקום לבית המשפט לענייני משפחה.

סיכום צוואה בעדים

לסיכום, במאמר זה עסקנו בנושא של צוואה בעדים. צוואה זו נערכת בפני שני עדים שגילם מעל לגיל 18 ושאינם מוגדרים כפסולי דין. בנוסף העדים אינם יכולים להיות מוטבים המוגדרים בצוואה עליה הם חתומים. בצוואה בפני עדים יש צורך כי יצוין בה תאריך עריכתה ושהמצווה יצהיר בפני העדים כי זו צוואתו והיא נעשית בהתאם לרצונו וכאשר הוא מבין את המשמעויות.

ליווי משפטי לצוואה בעדים

במידה ואתם זקוקים לליווי משפטי של עריכת צוואה תקפה הגעתם למקום הנכון. עורך דין ונוטריון ערן עקראוי הינו בעל ניסיון רב שנים בעריכת צוואות ויכול לסייע לכם להבטיח כי צוואתכם תהיה ברורה ובהתאם להוראות החוק כך שרצונכם יכובד. יש מגוון פתרונות למנוע את הסיכון לערעור על הצוואה לרבות באמצעות הדגמת הכשירות ואנו מתמחים בכך.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו עוסק זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.

קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת צוואות ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

מעבר לעריכת צוואות, למשרדנו ניסיון עשיר ורב בייצוג לקוחות בהליכי התנגדות והגנה על צוואה.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן