ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

072-3945777

צוואה בעל פה

צוואות הן מסמך שכל אחד היה מעדיף לא לחשוב עליו, וזאת בגלל שהוא עולה לדיון רק במקרים הקשורים למוות של אדם קרוב, או מוות אפשרי שלנו עצמנו. למרות חוסר החשק וחוסר הרצון לעסוק בנושא טרגי ועצוב זה, ישנם מספר דברים שחשוב מאוד לשים לב אליהם כשאתם עורכים צוואה – וזאת בכדי לוודא שיורשיכם אכן יקבלו את מה שרציתם להוריש להם ולא יאבדו את זכויותיהם בבית המשפט. במאמר זה תוכלו לקרוא על צוואה בעל פה – שיש לה כללים משלה שחשוב להכיר.

צוואה בעל פה - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

מה זאת צוואה?

צוואה היא מסמך שנכתב על ידי אדם בטרם מותו, במטרה להסדיר את אופן חלוקת רכושו לאחר לכתו. מסמך זה שונה ממסמכים משפטיים אחרים בכך שהוא אמנם בעל תוקף משפטי מחייב (בדומה למסמכים משפטיים אחרים), אבל תוקף זה הוא תוקף דחוי – משמע שהצוואה מקבלת את תוקפה המשפטי המלא רק לאחר מות המצווה.

מהי המשמעות של מתן תוקף דחוי לצוואה?

משמעות תוקפה הדחוי של הצוואה הוא שהיא (הצוואה) יכולה להשתנות ללא הרף עד לרגע מותו של האדם – וזאת בניגוד לחוזים או מסמכים משפטיים אחרים, שמקבלים בדרך כלל את תוקפם במועד החתימה, ולא ניתנים לשינוי לאחר מכן.

קביעה זו היא תוצר של אימוץ "עקרון חופש הציווי" אל תוך הדין הישראלי – כאשר מהותו של עיקרון זה היא שירושתו של אדם נתפסת כקניינו הפרטי כל עוד הוא בין החיים, ולכן כדבר שנתון לחלוטין לשיקול דעתו בכל זמן נתון.

האם כל מסמך יכול להוות צוואה?

לא כל מסמך יכול להיות צוואה, כאשר הדין הישראלי דורש מספר דרישות צורניות שמסמך נדרש לעמוד בהם בכדי להיחשב כצוואה תקפה. דרישות אלו הן דרישות מצומצמות יחסית, וזאת בכדי לאפשר לכל אדם לממש את "חופש הציווי" שלו באופן מלא ככל האפשר – מבלי להידרש לפרוצדורות משפטיות ארוכות או לעזרתו של עורך דין.

מה קורה אם אדם נפטר ללא צוואה?

מוות הוא לא תמיד דבר שניתן לחזותו מראש, ולכן אין דרישה בחוק לקיומה של צוואה לצורך ירושה – וניתן לחלק את עזבונו של האדם שנפטר ללא צוואה לפי סדר היורשים הדיספוזיטיבי (ניתן לשינוי) הקבוע בחוק.

סדר זה כולל בתוכו שלושה מעגלי ירושה עיקריים – שהמעבר ביניהם נעשה רק במקרה שקיים מעגל ריק מיורשים תקפים. מעגלים אלו כוללים בתוכם:

  1. את מעגל הקרובים ביותר: מורכב מבני זוג וילדים, הם היורשים הטבעיים בחוק שיקבלו את כלל ירושתו של המנוח.
  2. את מעגל ההורים והאחים: שמורכב מהוריו של המנוח ומאחיו הביולוגיים והמאומצים. מעגל זה יורש את המנוח רק במקרה שהמעגל הקרוב יותר ריק מיורשים תקפים.
  1. מעגל הורי ההורים והדודים: המעגל הרחוק ביותר, מורכב מהורי ההורים והדודים של המנוח, שירשו אותו רק במקרה בו שני המעגלים שקודמים למעגל זה ריקים.

מהן הדרישות הצורניות שצוואה נדרשת לעמוד בהם?

כלל הדרישות לתוקפה של צוואה נועדו בכדי להגן על הוודאות המשפטית של מי שמסתמך על קיומו של מסמך ציווי זה, ולמנוע ככל האפשר טענות שמערערות על תוכנה של הצוואה לאחר מותו של המצווה.

טענות לערעור תוכנה של הצוואה עוסקות בעיקר בזהותו של מחבר המסמך ובצלילותו בעת החתימה על המסמך – בשאלה אם תוכנה של הצוואה אכן משקף את רצונו הכנה והאמיתי שניתן ללא לחצים חיצוניים.

בשל כך, רוב הדרישות הצורניות של מסמך הצוואה נועדו לוודא בדיוק את הדברים הללו – כאשר צוואה לא יכולה להיחשב כצוואה מבלי שנעשו צעדים (המפורטים בחוק) לווידוא זהותו של המצווה.

אחת הדרישות שנועדו לווידוא זה, שנחשבת לדרישה מרכזית לכתיבת צוואה באופן פרטני (ללא הליכה לבית המשפט בכדי לערוך את הצוואה אל מולו), היא דרישת הכתב – שקובעת שצוואה שנערכה על ידי אדם פרטי תהיה תקפה (מלבד חריגים שיפורטו בהמשך) רק אם היא נכתבה בכתב ידו של המנוח.

האם ניתן לערוך צוואה בעל פה?

חשוב לשים לב שמהכתוב לעיל לא עולה שצוואה תקפה רק במקרה שהיא נכתבה בכתב ידו של המנוח, אלא רק שמדובר בסטייה מדרך הכתיבה הטיפוסית של צוואות, שנועדה להגן על המנוח מרמאות של אדם אחר שיתחזה אליו ויכתוב צוואה בשמו.

ישנן שתי אפשרויות לעריכת צוואה בע"פ לפי חוק הירושה:

צוואה בעל פה בפני רשות:

ניתן לייצר צוואה בעל פה על ידי הגעה לבית המשפט, ואמירת דברי הצוואה בפני שופט / רשם של בית המשפט / רשם לענייני ירושה / חבר של בית דין דתי. דברי הצוואה ירשמו על ידי השופט / רשם / חבר בית דין, וייקראו בפני המצווה, שיצהיר שזו צוואתו.

צוואה זו מאושרת בחתימת בית המשפט, ומהווה ראייה לכאורה לכך שהיא משקפת את רצונו האמיתי והכנה של המצווה. במקרה זה, בית המשפט מכפה על היעדר כתב היד של המצווה על ידי זיהויו בעזרת תעודת זהות.

צוואה בעל פה בפני עדים:

צוואה בעל פה שלא בבית המשפט יכולה להיערך אך ורק במקרים בהם המצווה "שכיב מרע", או רואה את עצמו, בשל נסיבות שמצדיקות זאת, כקרוב מאוד לפני המוות. מנגנון זה נועד לאפשר למי שחולה מידי לכתוב בעצמו צוואה לספר אותה לשני עדים, שיכתבו אותה בזיכרון דברים ויחתמו עליה.

חשוב לדעת! כדי שלצוואה זו יהיה תוקף, היא צריכה להיות מופקדת על ידי העדים אצל הרשם לענייני ירושה בסמוך ככל האפשר למועד הכתיבה.

חשוב גם כן! תוקף צוואה שכזו מותנה בכך שמותו של המצווה אכן קרוב, ולכן צוואה שכזו לא תהיה בתוקף אם המצווה עודנו בחיים חודש ימים לאחר נתינתה. במקרה זה יש צורך לייצר צוואה נוספת.

האם ניתן לבטל צוואה שניתנה בעל פה?

צוואה שניתנה בעל פה ניתנת לביטול מלא ככל צוואה, וזאת מתוך רצון לאפשר למצווה חופש קנייני שלם ברכושו. קביעה זו תקפה גם במקרים בהם אדם הסתמך על תוכנה של הצוואה ושינה את מצבו לרעה כתוצאה מכך.

דרך הביטול של צוואה בעל פה היא על ידי

  1. השמדה של הצוואה: איסופה מרשם הירושה והשמדתה

 

  1. יצירה של צוואה אחרת בעלת תוכן סותר: ניתן לבטל את הצוואה גם ללא השמדתה, על ידי יצירה של צוואה עם תוכן סותר. כל סתירה בין הצוואות תיושב לפי המסמך החדש יותר.

 

  1. הצהרה מפורשת על ביטול הצוואה באחת הדרכים בהן ניתן לייצר צוואה: על ידי פנייה לבית המשפט, למשל.

כיצד ניתן לשנות צוואה שניתנה בעל פה?

ניתן לשנות צוואה שניתנה בעל פה על ידי יצירה של צוואה חדשה או הוספה של השלמה לתוכנה של הצוואה הקיימת. שינוי זה יכול להיות סותר או הולם לתוכן הצוואה הקודמת. אפשר למשל, לשנות את הצוואה כך שתכיל ציווי לגבי רכוש שלא היה בידי המצווה בעת עריכת הצוואה המקורית

לסיכום,

צוואה בעל פה היא סוג מסוים של צוואה, שאפשרית בתנאים מגבילים ביחס לתנאים הנדרשים לצוואה בכתב בשל היותה קשה יותר לווידוא ויישום. אם לאחר קריאת מאמר זה נותרו לכם שאלות על צוואות בעל פה, או צוואות בכלל, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו עוסק זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.

קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת צוואות ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

מעבר לעריכת צוואות, למשרדנו ניסיון עשיר ורב בייצוג לקוחות בהליכי התנגדות והגנה על צוואה.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן