ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

052-8693401

צוואה בפני רשות

צוואה בפני רשות הינה צוואה אשר נערכת בפני גורם משפטי או מוגשת בעזרתו. בשורות הבאות נסביר מיהם הגורמים שמולם ניתן לערוך אותה, כיצד עריכת צוואה מול רשות מתבצעת ועל חשיבות הפנייה לנוטריון מצוין לטובת העניין

צוואה בפני רשות - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

מהי צוואה בפני רשות ומיהם הגורמים שמולם ניתן לערוך אותה?

צוואה בפני רשות היא אחת מ- 4 סוגי הצוואות העיקריים שאפשרי לנסח בישראל. על פי חוק הירושה, צוואות בפני רשות תיערכנה מול נציג של רשות משפטית בישראל כדוגמת שופט או רשם בית משפט אזרחי, חבר בבית משפט דתי, הרשם לענייני ירושות או בפני נוטריון.

כיצד עריכת צוואה מול רשות מתבצעת?

בחוק הירושה נקבע שיצירת צוואה לפני רשות כרוכה בהגשת מסמך הצוואה לגורם רשמי שמייצג רשות משפטית, או לחילופין – בעריכתה מול גורם מסוג זה.

להבדיל מסוגים אחרים של צוואות בישראל, במקרה של צוואת רשות לא נדרשת נוכחות של 2 עדים במעמד. במקרה הזה, רשאי המוריש להצהיר בעל פה על תוכנה של צוואתו מול שופט בית משפט או רשם, בנוכחות חבר בית הדין הרבני או בפני הרשם לענייני ירושה.

הגורם מולו הוצהרו הוראות הצוואה, נדרש להעלות את הוראותיו של המוריש על הכתב ואז להקריא אותן לאותו אדם. אפשרות שנייה היא שהמצווה יגיש את צוואתו המוכנה שהועלתה זה מכבר על הכתב, לאחד מן הגורמים הרשמיים הללו.

למותר לציין כי עריכת צוואה לפני רשות מהווה תהליך פורמלי וככזה, היא כרוכה בתיעוד רשמי של המעמד (כאשר התהליך מבוצע בבית משפט, מתבצע גם רישום של נסיבות המעמד בפרוטוקול רשמי, המתייחס גם לגורמים שנכחו בבית המשפט בזמן האירוע).

בהתאם לזאת, כאשר המוריש מוסר את הוראות צוואתו בעל פה או בכתב לגורם הרשמי הרלוונטי, גורם זה מחויב להעלות על הכתב את תוכן דבריו (ככל שהצוואה נמסרה בעל פה), בהקראת תוכנה של הצוואה למצווה, בקבלת אישורו לכך שהוראות אלו אכן משקפות את הנחיותיו לטיפול ברכושו עם פטירתו התואמות לחלוטין את רצונותיו וכי אותו אדם צלול דעת וכשיר משפטית למתן הנחיות אלו וחתימה עליהן במסגרת מסמך הצוואה.

לאחר שהדבר מאושר, מסמך הצוואה נחתם בחותמת רשמית של אותו גורם רשותי ונמסרת למצווה.

עריכת צוואה בפני רשות בעזרת נוטריון

הדרך הנפוצה ביותר לעריכת צוואה בפני רשות, הינה בנוכחות נוטריון, שהוא עורך דין אשר הוסמך  מטעם משרד המשפטים בישראל, לאימות, אשרור וניסוח של מסמכים משפטיים מסוגים מסוימים, המחייבים אישור נוטריוני בהתאם לחוק – ובכלל זה גם צוואות בפני רשות.

אישור הנוטריון הוא כלי מספק לקביעת אמיתותה של הצוואה, ולכן לא נדרשים שני עדי קיום בעריכתה בפני רשות נוטריונית.

עריכת צוואה בפני רשות שיפוטית בבית המשפט

עריכת צוואה מול רשות ניתנת לביצוע גם בנוכחות שופט בית משפט או רשם, מאחר ובית המשפט מהווה סמכות פורמלית רלוונטית לעניין זה. במעמד זה, רשאי המוריש להעביר בעל פה את ההוראות לחלוקת רכושו אחרי מותו, לשופט או הרשם.

כמובן, במידה והוא מעדיף לעשות זאת בכתב – הדבר אפשרי גם כן. בהמשך לכך, השופט נדרש לשאול את המצווה כמה שאלות, ותשובות המצווה עליהן מתועדות במסגרת פרוטוקול בית המשפט, על מנת שיהיה תיעוד המאשר שהמצווה הבין היטב את ההוראות בצוואתו ומשמעותן במעמד זה, וכי אכן מדובר בצוואתו שלו שאותה ערך על פי רצונותיו האישיים.

לאחר מכן, השופט / הרשם מקריא את תוכן הצוואה למצווה, מבקש את אישורו לכל הנאמר ובכפוף לקבלת אישור כזה, בית המשפט חותם על הצוואה ומוסר את המסמך למצווה בצירוף הפרוטוקול המתעד את מעמד עריכת הצוואה.

התנאים החלים על עריכת צוואות בפני רשות

בעריכת צוואה מול רשות חלים תנאים מסוימים בהתאם לחוק הירושה, שאי עמידה בכל אחד מהם יכולה לפגום בתקפותו המשפטית של המסמך. בסעיף 22 בחוק הירושה נקבע שבראש ובראשונה המצווה נדרש להגיש את צוואתו בכתב או למסור אותה בעל פה לגורם הרשותי בעצמו.

יתרה מכך – בתהליך לעריכת צוואה ברשות המתקיים בבית משפט, אסור שיהיו נוכחים צדדים נוספים באולם, כולל עורך הדין שהיה מעורב בהכנת הצוואה.

בהתאם לכך, כדי שצוואה תיחשב כצוואה לפני רשות שיש לה תוקף משפטי מחייב ובר אכיפה, עליה להימסר על ידי המוריש עצמו בעל פה לרשות המשפטית לבחירתו, אשר נדרשת לתעד אותה בכתב עבורו, או שעליו להגיש מסמך צוואה רשום לגורם הרשמי שבחר.

חובות הנוטריון בעריכת צוואה לפני רשות

בעריכת צוואות בפני רשות נוטריונית, חלות על הנוטריון חובות חוקיות מסוימות, שבהתקיים חשד להפרתן, ניתן להגיש ערעור על הצוואה. ראשית, תקנות הנוטריונים במדינת ישראל, מחייבות את הנוטריון שאישר את הצוואה להבטיח את הכשירות המשפטית של המצווה ואת העובדה שהצוואה נערכה לגמרי מרצונו החופשי.

כמו כן, הנוטריון נדרש גם לוודא שגיל המצווה מעל 18 באמצעות בדיקת תעודה מזהה של הלקוח, כגון דרכון, תעודת זהות וכדומה. בנוסף, במקרה של מצווה הרתוק למיטתו או מאושפז במועד הכנת הצוואה, נדרש הנוטריון בקבלת אישור רפואי מגורם מקצועי שיאשר את כשירות המצווה לעריכת הצוואה. כיום חובה זו מוטלת על הנוטריון גם במקרה של לקוחות המוגבלים בהתניידות, כולל קשישים וחולים המתקשים לעזוב את ביתם.

על החובה להימנע מניגוד עניינים בעריכת צוואה נוטריונית

בנוסף לאמור לעיל, נוטריון מנוע מראש מהכנת צוואות מול רשות, לטובת קרובי משפחתו, שותפיו או עובדיו. החוק בישראל אינו גמיש באיסור על ניגוד אינטרסים בעריכת צוואות נוטריוניות, ולכן מספיק שקיים חשד בלבד לניגוד אינטרסים בעריכת צוואה נוטריונית על מנת להביא לפסילת הצוואה.

האם צוואות בפני רשות ניתנות לביטול?

צוואות לפני רשות הן אכן ברות ביטול, כאשר הדבר נעשה על בסיס התנאים המנויים בסעיף 36 של חוק הירושה. אולם יש מקום לציין שאין  מדובר על תהליך הגשת התנגדות לצוואה בפני רשות מטעם היורשים או בעלי העניין בצוואה לאחר פטירת המצווה, אם כי על ביטול מסמך הצוואה בידי המצווה עצמו, לאחר עריכתו.

האם ניתן להתנגד לצוואה בפני רשות?

ניתן להתנגד לצוואה בפני רשות באותו האופן שבו מוגשת התנגדות לצוואות מסוגים אחרים. היה והוגשה התנגדות לקיום צוואה נוטריונית, לרוב יידרש הנוטריון שהיה מעורב באישור המסמך להעיד מול בית המשפט בדבר הנסיבות שבהן הצוואה נערכה.

לסיכום: חשיבות הפנייה לנוטריון מצוין לטובת עריכת צוואה לפני רשות

החוק בישראל מתייחס לצוואות בפני רשות, כצוואה בכל המובנים. מכאן שכאשר עולה הצורך להגיש התנגדות לצוואה ברשות, נדרש ייעוץ משפטי איכותי מטעם עורך דין לענייני צוואות וירושות שבכוחו להוכיח בבית המשפט כי הצוואה שנערכה מול רשות איננה מבטאת באופן מדויק ואמין את רצונותיו האמיתיים של הנפטר ועל כן ראוי שהצוואה תיפסל.

משרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות' מתמחה בדיני צוואות וירושות וישמח לסייע לכם בהכנת צוואה לפני רשות, כמו גם בהגשת התנגדות או ערעור על צוואה קיימת מסוג זה או סוגים אחרים.

לתיאום ייעוץ משפטי עם משרדנו – מלאו כעת את פרטיכם בטופס יצירת הקשר להלן ונציג ממשרדנו יצור עמכם קשר בהקדם.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.
קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת המסמכים המשפטיים ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן