ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

072-3945777

צוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה

עריכת צוואה היא נוהג מקובל במדינת ישראל, המתבצע על ידי אנשים רבים. חלקם מכינים את צוואותיהם בגיל צעיר, במיוחד כאשר הם מתמודדים עם מחלה קשה או חוששים ממוות בטרם עת בנסיבות לא טבעיות.

עם זאת, נהוג ליצור צוואות בגיל מבוגר יותר, למטרת ביטוי רצון המצווה לחלוקת נכסיו עם לכתו. למרבה הצער, לעיתים נערכות צוואות המיטיבות עם המעורבים בעריכתן, מה שהופך אותן בלתי חוקיות ומועדות להיפסל.

צוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

בשורות הבאות נדון באופן שבו החוק מטפל בצוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה וכיצד מושפע התוקף המשפטי של המסמך בעקבות מצבים אלו.

כיצד החוק בישראל מטפל בצוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה?

המחוקק בישראל חפץ בהרתעת אנשים מפני התערבות בתהליך של יצירת צוואה של זולתם, בשל החשש שמעורבות כזו עלולה להשפיע על המוריש – הפרט היוצר את הצוואה, ולשבש את מנגנון קבלת ההחלטות שלו. סעיף 35 לחוק הירושה הישראלי מתווה את הטיפול הראוי בתרחישים מסוג זה, כדלקמן:

"הוראה בצוואה, פרט לצוואה בעל-פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה והוראה בצוואה המזכה בן זוגו של אחד מאלה – בטלה".

פירוש לשון החוק היא כי הרצון החופשי של המצווה נדרש לבוא לכלל ביטוי המסמך הצוואה שניסח על הוראותיו, מבלי שתתבצע כל התערבות מצד גורם חיצוני שיש בכוחה להשפיע על חלוקת נכסי העיזבון של המצווה לטובתם של יורש או יורשים ספציפיים.

בהתאם לכך, כאשר יש בסיס לחשוד בכך שנכתבו הוראות בצוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה – ניתן לדרוש מבית המשפט לפסול את הצוואה.

השפעה בלתי הוגנת כעילה אפשריות לפסילת צוואה לטובת אדם שנטל חלק בעריכתה

החוק בישראל מכיר במספר עילות התנגדות לצוואה אפשריות לפסילת צוואה ובהן החשד להשפעה בלתי הוגנת. פירוש הדבר הינו שקיים חשד לכך שבתהליך הכנת הצוואה, הפעילו גורמים אינטרסנטיים לחצים או מניפולציות על המצווה, על מנת לגרום לו לכלול בצוואתו הוראות מסוימות שיטיבו עמם.

למותר לציין, כי כאשר קיים חשד לכך שהתרחשה השפעה לא הוגנת על המוריש, הסיכויים לכך שבית המשפט יורה על פסילת הצוואה, גדלים מאליהם, בהינתן שתוגש בקשת התנגדות למימוש הצוואה.

בהתאם לכך, חשוב במיוחד להימנע ככל הניתן מלהתערב בתהליך של עריכת הצוואה של כל אדם קרוב. גם עבורכם וגם עבור המצווה עצמו, המצב הרצוי והבטוח ביותר משפטית, קניינית וכן רגשית, הוא שהצוואה תנוסח ותיחתם בידי המצווה בנוכחותם של  נוטריון או עורך דין לענייני צוואות וירושות ושני עדי קיום נייטרליים שאין להם קשר לירושת המצווה.

זוהי הדרך הטובה ביותר למניעת חשד לכך שהצוואה כוללת הוראות פסולת לטובת מי שנטלו חלק בעריכתה.

האם מעורבות של קרובי משפחה בהכנת הצוואה פסולה מיסודה גם היא?

הנחת היסוד של אנשים רבים, היא שבהיותם בני המשפחה של המצווה, אין מקום לחשוד בטוהר כוונותיהם כלפיו ומכאן שמעורבותם בתהליך להכנת הצוואה, לא אמורה להתפרש כניסיון להפעלת לחצים או מניפולציות על המצווה.

יחד עם זאת, לא אחת די במעורבותם של בני משפחה בתהליך כדי להפעיל על המוריש לחץ שבכוחו לשבש את אופן קבלת ההחלטות שלו.

זאת ועוד – בחלק מהמקרים, אף על פי שהמצווה מבקש ביוזמתו את עצתם, נוכחותם או מעורבותם של יקיריו בתהליך להכנת צוואתו, חשוב לזכור כי החוק אינו תומך בכך ואף אוסר זאת מפאת החשש לניגוד עניינים.

לכן לאור הבעייתיות המשפטית במימוש צוואות לטובת מי שנטל חלק בעריכתן, חשוב להימנע מהתערבות בתהליך הכנת הצוואה של אדם אחר בכל מחיר, ולהפנותו לסיוע משפטי מקצועי של גורם אובייקטיבי ונטול פניות, כמו עורך דין צוואות מנוסה שאין לו קשר קנייני למצווה או עניין בכך. מוזמנים לקרוא בהרחבה על – התנגדות לצוואה עקב מעורבות של אדם שסייע בעריכתה.

כיצד מתייחס בית המשפט לערעור על צוואה שיש חשד שנערכה תוך השפעה בלתי הוגנת?

כאשר מוגשת בקשה לפסילת צוואה בעילה של חשד להשפעה בלתי הוגנת, בית המשפט מפעיל שיקול דעת לגבי כל מקרה לגופו ונסיבותיו. מטרתו של בית המשפט היא לחשוף את רצונו האמיתי של המצווה ולוודא כי הוראות הצוואה אכן עומדות בקנה אחד את רצונותיו אלו.

יחד עם זאת, בתי המשפט נוהגים לפרש באופן צר יחסית את סעיף 35 בחוק הירושה, המורה על פסילת צוואות שנערכו לטובת מי שנטלו חלק בעריכתן. לכן במרבית המקרים שבהם מתעורר החשד לכך שהצוואה מכילה הוראות שמיטיבות עם יורש שהיה מעורב בעריכת הצוואה – בית המשפט יורה על ביטולן של הוראות אלו, אם לא על פסילת הצוואה בכללותה.

התנאים לביטול צוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה

ישנם 3 תנאים עיקריים המתווים את ביטולה של צוואה המכילה הוראות לטובת יורש שהיה מעורב בעריכתה. די בכך שאחד מן התנאים הללו יתממש, בכדי שבית המשפט יורה על ביטול ההוראות המיטיבות עם אותו יורש בצוואה, או פסילת הצוואה במלואה:

  • אותו יורש ערך את מסמך הצוואה:
    תנאי זה משמעו כי יורש מסוים ששמו נזכר במסמך הצוואה של המנוח, ניסח את הוראות הצוואה בעצמו או כתב אותן. הכוונה הינה לכתיבת תוכן הצוואה, הכוונה בניסוח הוראותיה, בחירת לשון הצוואה או השפעה על היבטים צורניים במסמך הצוואה.
  • אותו יורש היה עד למעמד עריכת הצוואה:
    תנאי זה מתייחס לאדם ששמו מופיע על גבי הצוואה כאחד מעדי הקיום לצוואה, קרי – מי שנכחו במעמד חתימתה. בסעיף 35 לחוק הירושה בישראל, מוגדר בבירור כי עדי הקיום לצוואה נדרשים לחתום על המסמך. קרי, אדם שנכח במקום בו הצוואה נערכה מבלי לחתום על המסמך, לא ייחשב כעד קיום לצוואה, אלא כמי שנטל חלק בעריכתה בניגוד לדין. זאת ועוד – מעורבות כזו של פלוני במעמד, עלולה להתפרש באופן נרחב יותר כפי שמתווה התנאי השלישי לביטול צוואות שנערכו תחת השפעה בלתי הוגנת.
  • יורש זה נטל חלק בעריכת הצוואה בדרך אחרת:
    במקרה זה, הכוונה הינה לאדם אשר לקח חלק בעריכת הצוואה, אולם לא באופנים שצוינו תחת שני התנאים הראשונים. זוהי פרשנות רחבה יותר ללשון החוק, שמשאירה פתח להתייחסות לנסיבות נוספות, ובחינת מידת מעורבותו של אותו יורש בתהליך הכנת הצוואה וכיוצא באלו.

חשיבות הסיוע מעורך דין לענייני צוואות וירושות בנושא צוואות עם חשד להשפעה בלתי הוגנת

עורך דין לסכסוכי ירושה, יכול לסייע לכם לנווט בעניין משפטי המורכב והרגיש של הגשת התנגדות לצוואה הכוללת הוראות חשודות שעשויות להצביע על מעורבות של גורמים בעלי אינטרס, כמו גם בהגנה על הצוואה במעמד עריכתה מבעוד מועד.

משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות', מתמחה בדיני צוואות וירושות בישראל, וישמח מאוד לעמוד לרשותכם בעניין הכנת צוואות חוקיות וברות אכיפה, הגשת התנגדות לצוואה וכל סיוע משפטי אחר לו אתם עשויים להזדקק בהקשר של צוואות, ירושות או טיפול בעזבונות.

לקביעת שיחת ייעוץ מקצועית עם עורכי הדין במשרד עקראוי את מזרחי ושות' – מלאו את פרטי הקשר שלכם בדף צור קשר ונציג מטעם משרדנו ידאג ליצור איתכם קשר בהקדם האפשרי.

אנו זמינים עבורכם גם בטלפון – פנו אלינו כעת: 072-3945777.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו עוסק זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.

קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת צוואות ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

מעבר לעריכת צוואות, למשרדנו ניסיון עשיר ורב בייצוג לקוחות בהליכי התנגדות והגנה על צוואה.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן