ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

052-8693401

תצהיר הסתלקות מעיזבון

ניתן לוותר על הירושה בין אם על פי צוואה ובין אם על פי סדר הירושה בהעדר צוואה באמצעות הגשת תצהיר הסלקות מהעיזבון לרשם הירושות בהתאם לסעיף 6 לחוק הירושה.

במאמר זה נרחיב לגבי הסיבות והמצבים בהם יורשים מבקשים להסתלק מהירושה. בהתאם לדין כל מי שיש לו חלק בירושה בין אם בצורת מנה ובין אם כחלק יחסי יכול להסתלק מהירושה.

תצהיר הסתלקות מעיזבון - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

המועד להסתלקות מהעיזבון

על מנת לוותר על ירושה יש להגיש תצהיר הסתלקות מהעיזבון לאחר פטירתו של המוריש וטרם חלוקת העיזבון. את התצהיר יש להגיש לרוב בהודעה אל הרשם לענייני ירושה אך כאשר  התיק כבר הועבר לדיון לבית המשפט לענייני משפחה יש לבצע את ההודעה לבית המשפט.

הסיבה לכך שהיורש המבקש לוותר על חלקו בירושה נדרש לחתום על תצהיר הסתלקות מעיזבון נובעת מכך שמדובר במעשה בעל משמעות כלכלית עצומה והמבקש לעשות זאת לא יוכל לחזור בו לאחר מכן.

פרטים נדרשים עבור תצהיר הסתלקות מעיזבון

בהתאם לתקנה 16 לתקנות הירושה יש לפרט בתצהיר הסתלקות מעיזבון את פרטיו  האישים של המסתלק ולהגדיר מהו שיעור ההסתלקות ואם היא מלאה או חלקית כלפי נכס מסוים.

יש לציין בתצהיר גם לטובת מי מתבצעת ההסתלקות וזו יכולה להיות הסתלקות כללית לטובת כל היורשים האחרים או הסתלקות ספציפית לטוב אדם מסוים, למשל ילד המסתלק מדירת המודרים על מנת שההורה האחר יקבל אותה במלואה.

כלפי מי ניתן להסתלק

לא ניתן להסתלק מהירושה ולהעביר את הזכויות למי שאינו מקרובי המשפחה של הנפטר. צאצא של מוריש יכול  להסתלק מהירושה לטובת ההורה שנותר בחיים במידה והוא בן או בת זוג של המוריש. צאצא יכול גם להסתלק מהירושה לטובת אח או אחים שלו שגם הם ילדיו של הנפטר. בן זוג וצאצאים יכולים גם להסתלק מהירושה לטובת אח או אחים של המוריש.

הסתלקות מכלל העיזבון

כפי שציינו, כל מי שיורש הן בירושה על פי הסדר הטבעי והן עקב צוואה יכול להסתלק רק לטובת קרובי המשפחה שהוגדרו בחוק.

ניתן להסתלק לטובת קרוב משפחה מוגדר, הילד, האח, הבן זוג של המוריש או לבצע הסתלקות כללית שאינה לטובת אדם מוגדר ובמקרה זה חלקו של היורש המסתלק בעיזבון יתווסף לחלקים של היורשים האחרים בהתאם לחלקם בעיזבון בהתאם להוראות הצוואה או החלוקה בדין.

מתי לא ניתן להסתלק מירושה

גם אם קטין או פסול דין ימלא תצהיר הסתלקות מהעיזבון לדבר אין משמעות מכיוון שאלו אינם יכולים להסתלק מהירושה ללא  אישור של בית המשפט לענייני משפחה.

הדבר הינו מורכב כאשר המשפחה מטפלת באדם פסול דין ולולא נישולו במפורש בצוואה הדבר עלול להצריך הליכים משפטיים מורכבים על מנת לטפל כראוי בנכסים לאחר פטירת מי מההורים.

עסקה בחלק מהעיזבון

בהתאם לסעיף 7 בחוק הירושה יורש רשאי לעשות עסקה בחלקו בעיזבון בתנאי שלא מדובר במנה מוגדרת גם טרם שניתן צו לקיום צוואה או צו ירושה.

בהתאם לדין נושה אף יכול בתנאים מסוימים לעקל את חלקו של היורש בעיזבון. לא ניתן לבצע הסתלקות לאחר ביצוע עסקה בחלק מהעיזבון ומילוי תצהיר הסתלקות מעיזבון לאחר עיקול או עסקה הינו חסר תוקף.

תנאים וסייגים בצוואה

בהתאם לדני צוואות וירושות המצווה רשאי להכניס תנאים וסייגים לצוואה וכאשר מי מהיורשים אינו מעוניין לעמוד בתנאים שהציב המצווה הוא יכול למלא תצהיר הסתלקות מהעיזבון או לבקש לפסול את ההוראה על סמך הטענה שהא נוגדת את תקנות הציבור. טענה זו נוגעת למצבים בהם המצווה הכניס תנאי שאינו מוסרי לצוואתו כגון פרדה מבן/ת זוג.

צוואת יורש אחר יורש ויורש במקום יורש

בהתאם לסעיף 41 לחוק הירושה, המצווה יכול לצוות על הורשת כלל העיזבון, חלק ממנו או מנה מוגדרת לשניים ולהתנות שאם הראשון לא יזכה, בין אם מכיוון שכבר לא יהיה בחיים ובין אם  הוא יבחר להסתלק השני יהיה היורש.

במקרה של יורש אחר יורש הזכות עוברת רק לאחר פטירת הראשון ובמידה והוא בוחר למלא תצהיר הסתלקות מהעיזבון היורש שלאחריו לא יקבל דבר.

הסתלקות מירושה והיבטי מיסוי

חשוב לדעת כי בהתאם לדיני צוואות וירושות הסתלקות מירושה תוך קבלת תמורה הינה מותרת אך הדבר עשוי להיחשב לעסקה החייבת במס.

במידה ובין הנכסים בעיזבון ישנה דירת מגורים ואחד האחים מבקש לשלם לאח אחר תמורת הסתלקותו על מנת שמלוא הזכויות בדירה יהיו בבעלותו מדובר בעסקת מכר שעשויה להית חייבת הן במס שבח והן במס רכישה.

הסתלקות מהירושה באופן חלקי

הסתלקות חלקית מהירושה מותרת בדין והיא יכולה להיות על מנה מוגדרת שניתנה בצוואה או על אחוז מסוים מתוך מה שמגיע לו בין אם עקב הוראות הצוואה ובין אם עקב החלוקה בדין.

ניתן לבצע  הסתלקות חלקית הן תוך קבלת תמורה ותשלום חבויות המס והן שלא בתמורה. בהסתלקות חלקית פעמים רבות הדבר נעשה מתוך שיקולי מיסוי ועל מנת להקטין את חבויות המס.

 

הסיבות להסתלק מהעיזבון

רבים וודאי תוהים למה שמישהו ירצוה לוותר על כסף. המקרה הנפוץ הוא הסתלקות מירושה לטובת הורה והדבר נעשה על מנת לדאוג להורה שנותר בחיים לעת זקנה.

סיבה נוספת נפוצה לחתימה על תצהיר הסתלקות מהעיזבון הוא כאשר מי מהיורשים מצוי בחובות והוא אינו מעוניין כי חלקו בירושה יעבור לנושים.

חשוב לדעת כי המצווה בעצמו יכול להכליל תנאי בצוואה כי כספי הירושה יישארו במשפחה ובמידה ומי מהיורשים מצוי בחובות בעת מועד הירושה הוא לא יהיה זכאי לחלקו. במידה והדבר לא הותנה בצוואה יורש המצוי בחובות יכול להסתלק מהעיזבון רק כל עוד לא הוטל על חלקו עיקול על ידי נושה.

הסתלקות מנכס מכביד

חשוב לדעת כי הסתלקות למניעת החזר חובות עשויה להעלות קשיים משפטיים והיה מקרה בו בית המשפט פסל הסתלקות יורש וקבע שזו נעשתה בחוסר תום לב ועל מנת להתחמק מנושה.

מצב נפוץ נוסף בו יורשים מבקשים להסתלק מהעיזבון הוא בשל מה שמכונה נכס מכביד כלומר היורש סבור כי ההתעסקות בנכס ומימושו אינה שווה את הזמן והטרחה שיידרש ממנו לשם כך.

הסכם בין יורשים

חלופה להסתלקות מהירושה היא הסכם חלוקת עיזבון. בהתאם לדין אין בקביעת חלקו של יורש בעיזבון על מנת  לקבוע מעשית את דרך החלוקה והדבר נתון לשיקול דעת היורשים עצמם מלבד כאשר ישנם תנאים מוגדרים בצוואה הסותרים זאת.

הסיבה הנפוצה לכך שיורשים יבצעו הסכם חלוקת עיזבון הינה עקב רצון להפחית במיסוי על מקרקעין.

סיכום תצהיר הסתלקות מעיזבון

לסיכום הנושא, במאמר זה עסקנו בתצהיר הסתלקות מעיזבון ובמצבים בהם ניתן להסתלק מהעיזבון כמו גם בסיבות לעשות זאת. את  המסמך יש למלא בהתאם לתקנות הירושה ובאמצעות מסירת הודעה לרשם או לבית המשפט הדן בתיק.

לאחר קבלת התצהיר יתוקן צו הירושה או הצו לקיום הצוואה וההסתלקות תהיה סופית ובלתי ניתנת לשינוי.

ליווי משפטי מקצועי

חשוב לדעת כי פגם בעריכת התצהיר עשוי להביא לביטול ההסתלקות ומומלץ להיעזר בעורך דין מנוסה דוגמת עורך דין ונוטריון ערן עקראוי על מנת לעשות זאת כראוי.

המשרד מנוסה הן בליווי סכסוכי ירושה מול הרשם ובית המשפט והן בניסוח הסכמים מורכבים בין יורשים שיכולים להוות גם תחליף להסתלקות תוך שמירה על האינטרסים והשקט הנפשי של היורשים השונים.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.
קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת המסמכים המשפטיים ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן