ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

072-3945777

עילות התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה הוא הליך משפטי הנועד להביא לפסילת צוואה מטעמים כאלה ואחרים עליהם נעמוד בהמשך המאמר.

כל אדם עלול למצוא עצמו עומד באחד משני צדי המתרס כאשר אם מדובר בהתנגדות לקיום צוואה המוגשת על ידיו הרי שהוא זה שיהיה מגיש ההתנגדות וכאשר מדובר בהתנגדות שהוגשה כלפי צוואה לטבת יורשים רבים רוצים להעלות את התנגדותם לקיום צוואה. לפעמים כי זו לא הצוואה שהם קיוו לה, ולעיתים יש להם טענות אכן מוצדקות.

עילות התנגדות לצוואה - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

כמובן שכל הטענות צריכות לעלות לפי העילות המנויות בחוק. איפה הן מפורטות? חוק הירושה מפרט באופן כללי את רוב עילות ההתנגדות לצוואה. אז מה הן העילות? מה עומד מאחוריהן? מה תפקידו של עורך דין במצב כזה? כל הפרטים במאמר שלפניכם.

עילות התנגדות לצוואה – מה הכוונה?

כשמדברים על התנגדות לצוואה, צריך לדעת שהדבר הראשון אותו מודדים הוא האם ההתנגדות נסמכת על אחת מהעילות הקבועות בחוק. בחוק הירושה, החל מסעיף 26, ועד סעיף 38, מפרט החוק בדיוק את העילות שניתן לטעות על בסיסן ביחס להתנגדות למתן צו לקיום צוואה. המחוקק הגדיר מספר עילות שניתן להגדיר אותן "קלאסיות".

עילות מהסוג הזה הן בעצם עילות שנוגעות למידת ההסכמה החופשית של המנוח לערוך צוואה. אפשר למנות בין העילות הללו גם את עילת היעדר הכשירות, השפעה בלתי הוגנת לגבי המעורבות בעריכת הצוואה, ועילות נוספות.

הלכת חוטים שזורים – מה זה אומר?

בהקשר הזה, חשוב לציין, עוד לפני שצוללים ממש לתוך רשימת העילות של ההתנגדות לצוואה, את דבריו של בית המשפט העליון, בבע"מ 4459/14 פלונית נ' פלוני. ההלכה מכונה "הלכת חוטים שזורים",

וכך קבע בית המשפט: " חוטים שונים של עילות שונות – הגם שלא היה בכוחם לבסס עילה עצמאית – יכולים להישזר יחד לרבדים המחזקים ומבססים את מסקנת בית המשפט המחוזי.

ההשפעה הבלתי הוגנת העולה עד כדי שלילת הבחירה החופשית של המצווה הינה מבחן דינאמי ורחב כקשת החיים. בית המשפט המחוזי נעזר בחוטים השונים כדי להגיע לראייה כוללת המשקפת את מלוא התמונה".

מה זה אומר? משרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות' יסבירו לכם שאפשר להשתמש בצירוף של עילות ונסיבות. גם אם כל עילה או נסיבה לא עומדת בנפרד, אפשר לבנות על כל התמונה המלאה. כלומר, לא צריך שכל עילה תעמוד בנפרד, לבד, אלא אפשר שהעילות יעמדו יחד, ויבססו יחד את ההתנגדות.

עילות ההתנגדות לצוואה

אפשר לדבר על כמה עילות, כאשר בוודאי יש את העילות השימושיות והמרכזיות יותר, ביניהן למשל:

אי כשירות לערוך צוואה

סעיף 26 לחוק הירושה מדבר בדיוק על עילה זו. מה זה אומר אי כשירות? למשל, צוואה שנעשתה על ידי קטין או מי שהוכרז כפסול דין, או שנעשתה כשהמצווה, כלומר, זה שכותב את הצוואה, לא יודע להבין את טובה. במקרה כזה, הצוואה היא פסולה.

כשמדובר במקרה קיצון, כשהאדם לא יודע מה היקף הרכוש שלו, או שלא מבין את השפעת הצוואה על שינוי סדר היורשים, זה בדיוק מקרה שיכול לעמוד באי כשירות. ישנם הרבה מקרים, שהצוואה מאוד מורכבת, ולא ברור כלל שהמצווה אכן הבין. מישהו שגוסס במיטת חוליו, במצב אנוש, יש כמובן צורך בקבלת חוות דעת רפואית לגביו, האם הוא אכן אי כשיר לערוך צוואה. מוזמנים לקרוא מאמר מורחב שכתבנו בנושא – התנגדות לצוואה עקב אי כשירות רפואית.

השפעה בלתי הוגנת

לפי סעיף 27 לחוק הירושה, במקרה של אדם שיש לו תלות באדם אחר, ואותו אדם בשל התלות הזאת מנוצל. זה יכול להיות לשם ניהול הירושה והכספים שיש ברשותו.

מה שיש להוכיח במקרים כאלה זה האם באמת יש תלות של המוריש ביורש, כלומר, האם היורש באמת ניצל את התלות הזאת לצורך ההוראות של הצוואה.

האם כל מקרה של קשר בין אנשים נחשב כתלות? התשובה היא שלא, נדרשת תלות קיצונית. השאלה העיקרית היא מסדר שני, האם יש קשר בין התלות לכתיבת הצוואה. כלומר, האם התלות של המוריש ביורש, היא זאת שהייתה בזמן שכתב את הצוואה. מה הם ארבעת

המבחנים המרכזיים לקיומה של התלות?

1. תלות ועצמאות

אם במועד עריכת הצוואה, המצווה היה נחשב עצמאי, פיזית ומנטלית. ככל שהוא אכן עצמאי יותר, בית המשפט יתחשב בכך בקביעתו האם באמת הייתה תלות במקרה הזה.

2. סיוע ותלות

בית המשפט במקרים כאלה רוצה לבדוק מהי מידת הסיוע שהיורש נתן לעורך הצוואה. כמובן שהקביעה קשורה ליחס בין הסיוע לתלות, ככל שהסיוע יהיה דווקא גדול יותר, התלות תהיה הרי גדולה יותר.

3. הקשר עם אחרים

אם הקשר עם האנשים האחרים של המצווה נותק, כנראה שיש פה בעיה. במקרה כזה, כשלמצווה אין הרבה קשרים אחרים, ההנחה היא שיש איזה שהיא תלות של המצווה ביורש, הזוכה. כלומר, מידת הבדידות של הזוכה יכולה להיות מאפיין של מערכות היחסים שלו, בעיקר עם הזוכה.

4. נסיבות עריכת הצוואה

בית המשפט יבדוק עד כמה הנהנה מהצוואה באמת היה מעורב בעריכתה. יש מקרים שהזוכה, הנהנה, לא באמת ממש מעורב. האמירה היא שגם אם אין ממש מעורבות, יכולה להיות השפעה בלתי הוגנת.

מעורבות בעריכה

סעיף 35 לחוק הירושה, בעצם מדבר על צוואה לטובת בן משפחה או כל יורש אחר. נכון, אמנם מה שכתוב שם זה על צוואה למען עדים, אבל הפסקה היא שמדובר בצוואה למען בן משפחה, כאמור. מה הכוונה? שאין מדובר רק בהשפעה, אלא ממש מעורבות בהכנת הצוואה עצמה.

בית המשפט במקרים מהסוג הזה, דבר ראשון ירצה להבין עד כמה היתה גדולה מידת המעורבות בעריכת הצוואה. אם מדובר במקרה "רגיל" של מעורבות, בית המשפט מן הסתם לא יתערב, שהרי זה הגיוני שתהיה מידה, כלשהי, של מעורבות.

מתי בעצם תהיה ביקורת שיפוטית ובית המשפט יתערב? רק במקרה מאוד מיוחד וקיצוני, אם ברור שהיורש, זה שזכה בצוואה, השפיע והיה מעורב בצוואה בצורת חסרת תום לב באופן מוחלט, וכשנהג רק לטובתו האישית, בלבד.

טעות בצוואה – מה עושים?

גם אם זה לא קורה הרבה, יכול לקרות מצב של טעות בצוואה. המתנגד בעצם מנסה להוכיח שהמצווה, בזמן כתיבת הצוואה, לא היה בקיא בעובדות ולא הכיר את המציאות כפי שהיא באמת.

הטענה היא שאם המצווה היה מכיר את המציאות כפי שהיא באמת, הוא לא היה כותב את הצוואה כפי שהיא כעת. מדובר בטענת "מה היה קורה אם", שהיא באופן כללי טענה קשה מאוד להוכחה.

צוואה סתומה

בחוק הירושה, בסעיף 33 יש הוראה מיוחדת לצוואה שלא ניתן להבינה. היא מוגדרת כצוואה פסולה ודינה להיפסל, אם תשאלו את עו"ד עקראוי את מזרחי ושות', יגידו לכם שתפקידו של בית המשפט לפרש האם כל הצוואה בטלה, או רק חלקים מסוימים שאינם ניתנים להבנה, כשיש חלקים אחרים שכן.

מסירת זכות הציווי והוראה בלתי אפשרית

לפי סעיף 28 לחוק הירושה, לא ניתן להעביר את זכות הציווי מאדם לאדם. מדובר בזכות אישית. רק במקרים חריגים, כפי שמתאר למשל סעיף 29 כן ניתן להעביר, למשל לחלק מקבוצת היורשים. ישנן גם צוואות לא חוקיות, אם הן דורשות מעבר על הוראות חוק.

רוב המורישים מודעים לחוק, ולכן מדובר בעילה נדירה, יחסית. באופן דומה, גם אם נתנה הוראה בלתי אפשרית, גם אם היא חוקית, אם לא ניתן לקיימה, היא מהווה עילה להתנגדות. כמו גם הוראה בלתי מוסרית, כך יאמרו לכם במשרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות'.

תפקידו של עורך הדין הוא לבחון את המצב, לבחון את העילות השונות, את החוק ואת הפסיקה, ולהחליט איך ניתן ליישם זאת באופן שמייצג את האינטרסים שלכם. במקרים מהסוג הזה, מומלץ מאוד לבחור במשרד כמו עו"ד עקראוי את מזרחי ושות', משרד מקצועי ובעל ניסיון, שיתן לכם את כל השירות שתצטרכו.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו עוסק זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.

קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת צוואות ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

מעבר לעריכת צוואות, למשרדנו ניסיון עשיר ורב בייצוג לקוחות בהליכי התנגדות והגנה על צוואה.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן