ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

052-8693401

עריכת צוואה על ידי עורך דין

ניתן לערוך צוואה במספר דרכים. הדרך הטובה ביותר לערוך צוואה שתוביל לוודאות וליציבות לאחר 120 ולא לסכסוכים ומריבות חלילה, היא עריכת צוואה בפני עורך דין. עורך הדין יוכל לוודא כי הצוואה נערכת בהתאם לכל הכללים הנדרשים, עומדת בתנאי הפרוצדורה ובתנאים המהותיים ובסופו של דבר לערוך עבורכם את הצוואה הטובה ביותר.

עריכת צוואה על ידי עורך דין - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

4 דרכים לעריכת צוואה

חוק הירושה קובע כי ניתן לערוך צוואה ב-4 דרכים. תוכלו לערוך צוואה:

  1. בכתב יד
  2. בפני עדים
  3. בפני רשות משפטית
  4. בעל פה

החוק ממשיך ומפרט מהם הכללים לעריכת הצוואה בכל אחת מהדרכים האמורות. צוואה בכתב יד צריכה להיכתב כולה בכתב ידו של המצווה ולשאת תאריך וחתימה של המצווה. צוואה בעדים צריכה להיות כתובה אף היא וחתומה על ידי העדים על הצהרתו של המצווה כי זוהי צוואתו.

צוואה בפני רשות תיאמר בעל פה או תימסר בכתב, נציג הרשות המשפטית יקריא את הצוואה למצווה ויוודא כי הוא מבין אותה, יחתום עליה והיא תקבל תוקף משפטי. לבסוף, במקרים בהם המצווה גוסס או מאמין על בסיס מידע רפואי שהוא גוסס, ביכולתו למסור צוואה בעל פה בפני שני עדים. העדים יכתבו זיכרון דברים על בסיס דבריו של המצווה וזיכרון הדברים יקבל תוקף של צוואה.

 

יתרונות לעריכת צוואה בפני עורך דין

בוודאי שמתם לב כי אף אחת מהדרכים לא עוסקת במפורש בנוכחותו של עורך דין. אמנם עורך דין שהוא נוטריון יוכל לשמש כרשות לצורך עריכת צוואה בפני רשות, אך בסופו של דבר לעורך הדין אין תפקיד פורמלי בניסוח הצוואה.

הסיבה לכך שאין אזכור מפורש לתפקידו של עורך הדין, פשוטה. המצווה רשאי לחלק את נכסיו כרצונו והוא לא מחויב להיעזר בשירותים משפטיים. אולם צוואה שנוסחה ונערכה ללא עורך דין, עלולה להיות צוואה לא טובה שתגרום לסכסוכים עתידיים.

ככל שלמצווה אין רקע בתחום דיני הירושה, קיים חשש אמיתי שהוא יכתוב בצוואתו דברים שניתן יהיה לפרש אותם במספר דרכים לאחר מותו, יכתוב הוראות שהביצוע שלהם הוא בלתי חוקי, ידרוך על מוקשים שעורכי דין יודעים להוציא מהם מטעמים בהתנגדויות לצוואות, וכדומה. כמו כן, ייתכן בהחלט שהיורשים הרואים עצמם כנפגעים מהצוואה יטענו שהמוריש היה נתון להשפעה בלתי הוגנת וכי הוא לא היה כשיר לכתוב צוואה.

כל הצרות הללו יחסכו אם המוריש יבחר בעריכת צוואה על ידי עורך דין לירושות וצוואות. עורך הדין ידע כיצד לנסח את הצוואה באופן שיממש את כוונתו של המוריש במדויק, אך מבלי ליפול למכשולים, לחוסר וודאות, לטענות השפעה בלתי הוגנת וכדומה. כך, עריכת צוואה על ידי עורך דין מאפשרת להשיג וודאות ויציבות משפטית מבלי לוותר במאומה על מימוש רצונו של המוריש.

 

הגשת צוואה שנערכה על ידי עו"ד

כזכור, עריכת צוואה על ידי עורך דין אינה אחת מארבע האופציות לעריכת צוואה בישראל. לכן, לאחר עריכת הצוואה על ידי עורך דין, יש להגיש אותה בהתאם לכללי חוק הירושה. במקרים בהם עורך הדין שערך את הצוואה הוא גם נוטריון, אין כל בעיה.

לאחר שעורך הדין יערוך את הצוואה, המצווה יגיש לו את צוואתו הכתובה. עורך הדין שהוא גם נוטריון יקריא את הצוואה למצווה, יוודא כי הוא מבין את תוכנה ואת השלכות הצוואה וידרוש ממנו להצהיר על כך. בנוסף, הנוטריון יאמת את זהותו של המצווה. הנוטריון יצהיר כי זהותו של המצווה אומתה על ידו וכי המצווה הצהיר שזוהי צוואתו. כך, צוואה שנערכה על ידי עורך דין תוגש כצוואה בפני רשות.

 

הגשה כצוואה בפני עדים

ניתן יהיה להגיש את הצוואה שנערה על ידי עורך דין גם כצוואה בפני עדים. גם כאן, עורך הדין יוכל לשמש כעד לצורך קיום הצוואה. זאת, כמובן, בתנאי שעורך הדין שערך את הצוואה הוא אינו יורש הנהנה מצוואה זו.

אל עורך הדין יצטרף עד נוסף. המצווה יצהיר בפני העדים כי זוהי צוואתו ויחתום עליה בידו. העדים יחתמו גם הם על הצוואה והמסמך יקבל תוקף משפטי מחייב. זוהי דרך נוספת להפוך צוואה שנערכה על ידי עורך דין לצוואה תקפה ומחייבת.

 

שינוי צוואה

חשבו על המקרה הבא. לפלוני שלושה ילדים ודירה אחת. שני הילדים הגדולים הם אנשי עסקים מצליחים. הילד השלישי, לעומת זאת, לא הצליח להגיע ליציבות כלכלית ואין לו מקצוע מסודר. בצר לו, החליט פלוני לנסח צוואה המורישה את הדירה כולה לילד שלא הצליח.

כעבור מספר שנים, הגלגל הסתובב וכעת הילד הקטן התקבל ללימודי רפואה בעוד שהאח הבכור נכשל בעסקיו. האב מתחרט על הצוואה שכתב וכעת הוא מעוניין לכתוב צוואה חדשה המחלקת את הדירה שווה בשווה, מתוך הבנה שאין לדעת מה יוליד יום. האם פלוני רשאי לשנות את צוואתו?

חוק הירושות קובע כי מצווה יוכל לשנות את צוואתו בכל עת. זאת אומרת שאם המצווה לא מרוצה מצוואתו המקורית, הוא יוכל לנסח צוואה חדשה במקומה. לא רק זאת אלא גם שתנאי בצוואה האוסר על ביטולה בהמשך – בטל. המשמעות היא שאם, למשל, פלוני כתב בצוואה המקורית כי ההחלטה לתת את הדירה לילד הקטן היא סופית ולא ניתנת לשינוי, הוראה זו בטלה ואין לה כל תוקף משפטי.

 

צוואה שהופקדה אצל הרשם

ניתן להפקיד צוואות שנערכו בפני עדים או בפני רשות אצל הרשם לענייני ירושה. אם הצוואה נמצאת אצל הרשם ביום מותו של המצווה, יוצאים מנקודת ההנחה כי זוהי צוואתו. עם זאת, גם כאן, המצווה רשאי לשנות את צוואתו!

מכיוון שכך, בראש ובראשונה, ביכולתו של המצווה לבקש את הצוואה חזרה בכל עת. מלבד זאת, גם אם הצוואה נשארה אצל הרשם אך קיימת צוואה אחרת מאוחרת ממנה והיורשים יוכיחו כי זוהי צוואה אמיתית וקבילה, הצוואה המאוחרת תהיה הצוואה המחייבת ולא הצוואה המצויה אצל הרשם.

 

הליך מימוש צוואה

המצווה כתב צוואה בעלת תוקף משפטי מחייב, הגיע לגיל 120 ונפח נשמתו. כעת, יש לחלק את רכושו של המנוח בהתאם לצוואה. כיצד נעשית חלוקת רכוש זו?

כדי לחלק את הרכוש בהתאם לצוואה, היורשים יצטרכו לפנות לרשם לענייני ירושה בבקשה לקבל צו קיום צוואה. הרשם יפרסם את הבקשה ואת תוכן הצוואה ברשומות ובעיתונות, כדי לתת לבעלי עניין בצוואה הזדמנות להתנגד אליה. חלפה התקופה הקבועה בתקנות מבלי שהוגשה התנגדות, יעניק הרשם ליורשים צו לקיום צוואה והם יוכלו לקבל את חלקם בירושה.

לעומת זאת, אם הוגשה התנגדות לצוואה, אנו נכנסים להליך מורכב של הוכחות אמיתות הצוואה בפני הרשם ובית המשפט. במקרים אלו, ימונה מנהל עיזבון לצוואה שינהל את הרכוש בפרק הזמן שבין פטירת המנוח לבין חלוקת הרכוש.

כפי שכבר נכתב, הסיכויים להתנגדויות לצוואה פוחתים באופן משמעותי כאשר מבוצעת עריכה לצוואה על ידי עורך דין. עורך הדין יודע כיצד לנסח את הצוואה באופן נכון וחד משמעי, לגבות אותה בעדויות לכשירותו של המצווה ולהיעדר השפעה בלתי הוגנת, כך שלא תהיה כל קרקע להגשת התנגדויות.

 

לסיכום

לסיכום, עריכת צוואה על ידי עורך דין היא הדרך הטובה ביותר להבטיח את מימוש רצונו של המוריש מבלי להיכנס לסכסוכים ומריבות. לאחר עריכת הצוואה בפני עורך הדין, יש צורך לאמת את הצוואה בפני עדים או בפני נוטריון כדי להעניק לה תוקף משפטי. לאחר מותו של המצווה, היורשים יבקשו מהרשם צו לקיום צוואה כדי לקבל את חלקם בנכסי המנוח.

 

משרד עו"ד עקראוי מזרחי

רוצים לנסח צוואה שתיצור וודאות משפטית? התעוררו מחלוקות במשפחה סביב צוואה שנכתבה? אנו במשרד עקראוי את מזרחי ושות' נשמח לסייע לכם. המשרד מתמחה בדיני הירושה על כל הכרוך בהם, החל מניסוח צוואות ועד להגשת התנגדויות לצוואה. בנוסף, עו"ד עקראוי הינו נוטריון מוסמך, כך שתוכלו לערוך את הצוואה בפניו כדי להעניק לה תוקף משפטי מחייב.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.
קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת המסמכים המשפטיים ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן