ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

052-8693401

פסילת צוואה וירושה

פסילת צוואה וירושה היא שם כולל למספר הליכים שבסופם הוראות הצוואה בטלות. ההליכים נבדלים במספר אופנים : מי רשאי לפתוח בהליך, מתי ניתן לפתוח בהליך וכיצד פותחים בהליך.

ההליכים לביטול צוואה שיפורטו במאמר זה הינם : התנגדות לצו ירושה, ביטול צו ירושה, ביטול הצוואה או חלק ממנה בידי בית המשפט וביטולה בידי המוריש עוד בחייו. המאמר יכווין אתכם לכיוון ההליך הנכון לכם ביותר אולם הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי.

פסילת צוואה וירושה - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

התנגדות לצו ירושה :

לאחר מותו של אדם היורשים יבקשו לקיים את הצוואה באמצעות הגשת בקשה לצו קיום צוואה. במידה והמנוח לא ערך צוואה היורשים יבקשו צו ירושה בהתאם לחוק הירושה.

בשלב בין הבקשה למתן הצו היורשים מחויבים לפרסם בעיתונות וברשומות על כך שהם ביקשו את הצו. לאחר הפרסום, ניתן להגיש התנגדות למתן צו הירושה או צו קיום הצוואה במטרה שיפסל.

הגשת הבקשה היא הליך בירוקרטי הכולל תשלום גבוה (1,036 ש״ח נכון ל2023), מילוי פרטים אישיים רבים ביניהם מספר תעודת הזהות של המנוח ושל כל היורשים ובנוסף ישנה דרישה לנימוקים להתנגדות שיגובו בידי תצהיר של עורך דין.

לאחר הגשת ההתנגדות, יפתח דיון בבית המשפט לענייני משפחה שרשאי לקבל את ההתנגדות ובכך תבוטל הצוואה. במידה ואחד הצדדים לא יסכים עם פסק דינו של בית המשפט ניתן לערער על ההחלטה לבית המשפט המחוזי שיחליט באופן סופי. כל אדם רשאי להגיש התנגדות בניגוד להליכים האחרים בהם על האדם להשתייך לקטגוריה מסוימת.

 

ביטול צו ירושה :

ההליך דומה בעיקרו להתנגדות למתן צו ירושה אולם ישנם מספר הבדלים מרכזיים אליהם יש להתייחס. ראשית, הזמן בו ניתן לבצע את ההליך. בעוד שהתנגדות לצו ירושה יש לבצע בין הפרסום למתן הצו, ניתן לבצע את הליך ביטול צו הירושה רק לאחר מתן הצו. שנית, בעוד שכל אדם רשאי להתנגד לצו ירושה כדי לבטל צו ירושה על האדם להיות אחד מהיורשים המופיעים בצו או להוכיח כי הוא נפגע מהצו שניתן.

שלישית, ההליך מתבצע באופן שונה, האגרה נמוכה יותר (542 ש״ח נכון ל2023), ובמקום לעבור ישר אל בית המשפט ההחלטה תשלח לבדיקתו של גורם מקצועי שיתן 14 יום ליורשים להגיב לבקשה. לאחר תקופה זו הגורם המקצועי יבטל את צו הירושה, ידחה את הבקשה או שיעביר את הבקשה לדיון בבית המשפט.

על כן, מומלץ להתחיל בתהליך בטרם ניתן צו הירושה, הסיבה העיקרית לכך היא שפעולה באמצעות מסלול ההתנגדות לצו ירושה תחסוך מכם את הצורך להוכיח כי נפגעתם ממתן הצו וכך יקטן הנטל המשפטי המוטל עליכם.

ביטול הוראה של הצוואה בידי בית המשפט :

בעוד שההליכים הקודמים מאפשרים פסילת צוואה וירושה, הליך זה מאפשר רק לבטל צוואות או חלקים מהן. במידה והצוואה תיפסל, יחולק רכושו של המנוח בהתאם להוראות חוק הירושה.

קיימות מספר עילות לפיהן בית המשפט פוסל חלקים מצוואות. כדי לפסול את כל הצוואה, על הטוען לפסלותה להוכיח כי הצוואה בלתי ניתנת לקיום ללא ההוראה המבוטלת או שהמוריש לא היה רוצה לקיים את הצוואה ללא הוראה זו.

העילות שקבע בית המשפט רבות :

הראשונה היא הוראה בלתי ברורה, לא כל הצוואות מנוסחות היטב ולעיתים לא ניתן להבין את משמעותה של ההוראה ולקיים את הצוואה בהתאם לרצון המנוח. לדוגמא : ״אני מוריש את הנכס לאחד מבניי״ איזה מהם? איזה נכס? הוראה זו לא ברורה ולכן ייתכן שבית המשפט יחליט על בטלותה.

העילה השנייה היא הוראה שביצועה בלתי אפשרי, לעיתים אף אם ההוראה מנוסחת היטב פשוט לא ניתן לבצע אותה . זהו מקרה הנחשב לנפוץ שכן פעמים רבות משתנות הנסיבות בין עריכת הצוואה לפטירה. דוגמא : הוראה הקובעת הורשת נכס לאישתו של המנוח כאשר אשתו של המנוח הלכה כבר לעולמה או הוראה הקובעת להוריש לילדים של המנוח את כל רכושו כאשר המנוח ללא ילדים.

העילה השלישית תהיה הוראה שביצועה אינו חוקי או אינו מוסרי. בית המשפט יבטל הוראה בצוואה אם ביצועה יפגע בחוק או במוסר .

דוגמא : המוריש גרוש ורשם בצוואה שהוא מוריש לבנו את הנכס רק אם בנו ינתק קשר עם אמו. זוהי הוראה לא מוסרית ועל כן תבוטל. הוראה בה המוריש מוריש את רכושו לבנו בתנאי שהוא לא ישלם יותר מיסים היא הוראה לא חוקית ועל כן תבוטל.

העילה הרביעית היא עילה ייחודית משום שהיא מתייחסת גם לנסיבות בהן נערכה הצוואה. עילה זו פוסלת הוראה לטובת אדם שלקח חלק בעריכת הצוואה, גם אדם שהיה עד לעריכת הצוואה יחשב כאדם שלקח בכך חלק. הוראה זו רחבה מאוד ופוסלת גם הוראות לטובת בני זוגם של אלו שלקחו חלק בעריכתה של הצוואה.

דוגמא : במסגרת דיון בפסילת הצוואה , התובע מוכיח כי היורש עזר למנוח לרשום את הצוואה משום שהמנוח התקשה בכתיבה. בית המשפט לא ידרוש הוכחה מהתובע שהיורש שינה את הצוואה לטובתו משום שעצם הסיוע בעריכת צוואתו של המנוח מקימה עילה לפסילת הוראה זו.

פסילת צוואה וירושה בידי המוריש:

בין אם אתם מעוניינים לפסול את הצוואה שערכתם או שאתם יורשים המעוניינים לפסול צוואה של מוריש. חשוב שתדעו, אדם רשאי לפסול את צוואתו שלו. ישנן 3 דרכים מרכזיות לעשות כך.

הראשונה הינה השמדת הצוואה בידי האדם בחייו, אדם שהשמיד את צוואתו יראה כמי שביטל אותה. ישנן מספר דרכים לבצע את ההשמדה : גריסת הצוואה, שריפתה או קריעתה. ככל שישנו נזק לצוואה שמעלה חשש לכך שהמנוח התכוון לבצע אחד ממעשים אלו ייתכן שתוכלו לפסול את הצוואה.

הדרך השנייה לפסילה תהיה מסירת הודעת ביטול, ניתן למסור את הודעת הביטול בכלל הדרכים בהן עורכים צוואה : עדות בבית המשפט, בעל פה במידה והאדם נוטה למות, בפני עדים או בכתב יד.

הדרך השלישית והנפוצה ביותר לבטל צוואה היא באמצעות עריכת צוואה חדשה, במידה והמנוח ערך יותר מצוואה אחת רק הצוואה האחרונה תיחשב כזו התקפה. על כן במידה ואתם עורכים צוואה בעצמכם ואתם מעוניינים למנוע בלבול עתידי עליכם להשמיד את צוואתכם הקודמת או לכל הפחות לרשום תאריך בכל אחת מהצוואות.

 

החשיבות של עורך דין בהליך :

כפי שקראתם, מדובר בהליך משפטי מורכב המצריך בקיאות בעילות השונות. בכלל ההליכים ישנו שיקול דעת לגורם המחליט על הביטול בכל אחד מהמסלולים ועל כן מומלץ שלא תסתמכו על עורך דין רק לעריכת התצהיר אלא לכל ההליך. עורך דין מקצועי ידע באמצעות איזו עילה יהיו לכם סיכויי ההצלחה הגבוהים ביותר. נוסף על כך, עורך הדין ידע באילו הנמקות להשתמש ולאיזה מסמכים בית המשפט מייחס יותר חשיבות. מדובר בהליך יקר העלול להסתיים בעוגמת נפש ולרדת לטימיון, במטרה לצמצם את הסיכויים לכך עליכם לפנות לעורך דין. משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות׳ הוא משרד המתמחה בצוואות וירושות ומכיר את חוק הירושה באופן מעמיק ומקיף. משרדינו שם את הלקוח במקום הראשון.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.
קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת המסמכים המשפטיים ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן