ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

052-8693401

צווי ירושה וצוואה

עם פטירת המוריש, על היורשים לבחון ולבדוק כיצד ובאיזה אופן עליהם לחלק את העיזבון שנותר. חשוב לשים לב לשני מסלולים משפטיים שונים הקיימים בהתאם לחוק הישראלי.

כאשר קיימת צוואה הרי שיש לפנות לרשם הירושות בבקשה למתן צו קיום צוואה. ככל ולא קיימת צוואה, יש לפנות לבית המשפט או לבית הדין בבקשה למתן צו קיום צוואה המורה כיצד לחלק את הירושה בין היורשים השונים.

צווי ירושה וצוואה - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

במאמר הבא נבחן ונראה מה ההבדל בין שני המסלולים האפשריים לחלוקת העיזבון, נראה לאן ולמי יש לפנות כאשר קיימת צוואה וכן מהו סדר חלוקת העיזבון במידה והמוריש לא ערך צוואה.

צווי ירושה וצוואה הם המפתח לחלוקת העיזבון באופן הנכון ביותר וכאשר יש להתמודד עם הגשת בקשות אלו, עורך דין צוואות וירושות יוכל לסייע לכם ולהוביל אתכם לפתרון הנכון והמדויק עבורכם ועבור יתר היורשים.

מה ההבדל בין מתן צו קיום צוואה למתן צו ירושה

לאוזן אשר אינה מכירה את דיני הירושות בישראל המונח צו ירושה וצו צוואה אינו ברור ולעיתים עלול לעורר בלבול. כאשר המוריש ערך בחייו צוואה הרי שסדר חלוקת העיזבון נקבע בהתאם לרצונו ולכן כעת משהלך לעולמו, יש לקיים את הצוואה בדיוק איך שרצה.

הליך זה נראה "בקשה למתן צו קיום צוואה", כלומר, יש לקיים את הצוואה בדיוק כפי שהמוריש רצה.

כאשר לא קיימת צוואה ואין הגדרת חלוקת רכוש ברורה בין היורשים, יש לחלק את הרכוש והנכסים הקיים בהתאם לדין וסדר היורשים שהחוק קבע.

במקרה זה ועל מנת שניתן לעשות זאת בהתאם לחוק, יש לפנות לרשם לענייני ירושה בבקשה למתן צו ירושה. צו ירושה למעשה יעשה סדר בחלוקת הרכוש בין היורשים השונים בהתאם לדין ולא בהתאם להוראות המוריש כפי שיעשה במקרה והייתה קיימת צוואה.

כיצד ניתן לקבל צו ירושה או צו לקיום צוואה

עם פטירת המוריש, על היורשים להתחיל לפעול לחלוקת הרכוש בהתאם לסדר דין או לצוואה שהותיר מאחוריו. לצורך קבלת הצווים הנדרשים, על היורשים לפנות לרשם לענייני ירושה אשר יבדוק ויקבע באיזה אופן יש לחלק את הרכוש הקיים בין הצדדים. ככל וקיימת צוואה ייתן הרשם לענייני ירושה צו לקיום צוואה.

ככל ולא קיימת צוואה הרי שהרשם יקבע כי חלוקת העיזבון תעשה בהתאם לסדר דין. לדוגמא, אדם הלך לעולמו והותיר ארבעה ילדים ומבלי שערך צוואה. במקרה זה, צו ירושה יקבע כי נכסיו של המוריש יחולקו שווה בשווה בין היורשים כך שכל ילד יירש 25% מהעיזבון.

קבלת צו ירושה הלכה למעשה

כיום בעידן הדיגיטלי ניתן לקבל צו ירושה באמצעות בקשה מקוונת באינטרנט באמצעות פניה באתר של הרשם לענייני ירושה. ניתן גם להגיש את הבקשה פיסית (3 עותקים) במשרדי הרשם לענייני ירושה במחוז בו התגורר המנוח ולצרף עותק מקורי של הצוואה.

התנגדות לצו ירושה או צו לקיום צוואה

עם הגשת הבקשות הרלוונטיות לרשם לענייני ירושה על הרשם לפרסם בעתונות את דבר הגשת הבקשה ולאפשר לכל המעוניין בהגשת התנגדות לצוואה להגיש את התנגדותו. כל אדם אשר יש לו קשר וזיקה לצוואה או לתוכן הרשום בה, רשאי להגיש התנגדות למתן צו קיומה או לחילופין למתן צו הירושה. הגשת התנגדות לדוגמא על ידי אדם יכולה להיות כאשר אדם סבור כי הצוואה נערכה במצב בו המוריש לא היה כשיר לקבל החלטות או כאשר המוריש לא היה בריא בנפשו או גופו.

במקרים מסוימים על הרשם לענייני ירושה להעביר באופן אוטומטי את הבקשה לקיום צוואה לבית משפט לענייני משפחה. בין מקרים אלו ניתן למצוא את המצבים הבאים:

  • עם הגשת הבקשה למתן צו קיום צוואה הוגשה התנגדות לבקשה על ידי אדם. במקרה זה יעביר הרשם את ההתנגדות והבקשה לבית המשפט.
  • מדובר בצוואה אשר נערכה בעל פה. צוואת שכיב מרע אשר עורך אדם הנמצא על ערש דווי תערך בעל פה ולכן טעונה אישורו של בית המשפט.
  • הצוואה אינה שלמה וחסרים בה פרטים מהותיים. לדוגמא, כאשר הצוואה אינה ברורה או לא ניתן להבין ממנה כיצד יתבצע חלוקת הרכוש בין היורשים השונים.
  • המדינה או מוסדות המדינה קשורים לצוואה עצמה.

האם יש דרך לוודא את קיום הצוואה ודחיית התנגדויות אשר תעלנה בעתיד כלפיה

נאמר כבר עתה כי אין פתרון הרמטי להתנגדויות אשר עלולות לעלות כלפי צוואה בעתיד אך יחד עם זאת, ככל והצוואה תערך באופן המקצועי והמדויוק ביותר כך ניתן להבטיח כי סיכויי קיומה יגדלו וככל ותוגשנה התנגדות לבית המשפט הרי שבית המשפט יקבע כי הצוואה כשירה ויש לקיימה. צוואה כשירה ונכונה מבחינה משפטית זוהי צוואה אשר נערכה לכל הפחות בפני 2 עדים וכן עוברת ביקורת של עורך דין לענייני צוואות וירושות.

ככל והמוריש סובל ממצב רפואי כלשהו בעת עריכת הצוואה הרי שיש להמציא תיעוד רפואי עדכני למועד החתימה על הצוואה כך שלאחר מכן לא ניתן יהיה לטעון לאי כשירותו לקבל החלטות. מסמך רפואי זה יינתן על ידי רופא מקצועי העוסק בדיוק בתחום הרפואה הרלוונטי למוריש. כמו כן, יש לוודא כי הצוואה מנוסחת בלשון פשוטה המובנת לכל אחד והעדים החותמים עליה הם עדים בגירים המבינים עניין וכשירים מבחינה משפטית.

רק באמצעות הכנה מקדימה לעריכת הצוואה ועריכתה באופן ההמקצועי ביותר ניתן יהיה להבטיח את קיומה ודחיית כל התנגדות אשר תעלה כלפיה לאחר לכתכם לעולם שכולו טוב. התנגדויות תמיד יכולות לעלות ולצוץ אך ככל והצוואה תהיה ברורה, כשירה מבחינה משפטית ופשוטה, ניתן יהיה להתגבר על ההתנגדות ולהבטיח את קיומה.

עריכת צוואה על ידי עורך דין לענייני צוואות וירושות

החלטתם לערוך צוואה זה הזמן לעשות זאת באופן מקצועי ונכון אשר יבטיח את חלוקת הרכוש השייך לכם בין יורשכם ללא מריבות וללא צורך בפנייה לערכאות משפטיות. משרדנו ממליץ לכל אדם באשר הוא ללא קשר לגילו או מצבו הרפואי לערוך צוואה ולוודא כי ענייניו האישיים יטופלו וינוהלו באופן הנכון ביותר וכפי שהיה רוצה.

עריכת צוואה היא עניין אשר אין להקל בו ראש וכי פעמים רבות צוואות לוקות בחסר או צוואות שאינן ברורות נדחו על ידי בית המשפט ולא ניתן היה לקיימן. עריכת צוואה כשרה ותקינה מבחינה משפטית תעשה אך ורק על ידי עורך דין המתמחה בדיני צוואות וירושות מנוסה אשר לו הידע בעריכת צוואה וניסוחה. עורך הדין יוכל לכוון אתכם אף לסוג הצוואה המומלצת לכם בין אם זו תהיה צוואה בפני עדים או צוואה נוטריונית.

חשוב לשים לב כי עריכת הצוואה אמנם מתבצעת על ידי עורך הדין אך תוכנה והדברים אשר יעלו על הכתב הם עניינכם האישיים בהתאם לרצונכם ובקשתכם. מסיבה זו, טרם פניה לעורך הדין לצורך עריכת הצוואה, יש לבדוק היטב כיצד ברצונכם לחלק את רכושכם וכן לוודא כי לא השמטתם דבר. עריכת צוואה באופן המלא ביותר ללא הותרת חורים תמנע לאחר מכן מריבות בין יורשכם ותבטיח את קיומה.

אם טרם נגשתם לערוך צוואה זה הזמן לשנס מותניים ולפנות למשרד עורכי דין המתמחה בדיני צוואות וירושות לצורך ניסוח ועריכת צוואה מקצועית. משרדנו משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי מתמחה בעריכת צוואות לרבות צוואה נוטריונית וכן צוואה בפני עדים. השאירו לנו הודעה ואנו נדאג לשוב אליכם בהקדם האפשרי.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.
קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת המסמכים המשפטיים ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן