ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

072-3945777

צו קיום צוואה – כל מה שאתם צריכים לדעת לפני הגשת הבקשה

סדרת הטלויזיה "היורשים" קטפה פרסים וביקורות חיוביות הודות לסיפור המסעיר שעמד בבסיס הסדרה – מאבק ירושה בין אחים על העסק המשפחתי.

חלוקת עזבון והעברת רכוש בין דורות היא נקודה רגישה. יש לוודא שהצוואה תוגשם בצורה הנאמנה ביותר לרצון המנוח והכל בהתאמה למסגרת החוקית.

צו קיום צוואה - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

במאמר זה נסקור את האופן שבו יש לערוך צוואה ואת הפגמים העשויים ליפול בה. לאחר מכן נציין מהם הדברים הנדרשים להגשה בפני הרשם לענייני ירושה, לצורך קבלת  צו קיום צוואה.

לפני שנצלול לעומקם של דברים, חשוב לנו לומר שאם אתם קוראים את מאמר הזה באבל, אנחנו משתתפים בצערכם.

בכל מקרה, המאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי .

הצוואה שלא נכתבה

לפי חוק הירושה, קיימים יורשים טבעיים לכל אדם. ולכן, גם אם לא נערכה צוואה, ישנו הסדר חוקי שמהווה ברירת מחדל לאופן בו יחולק עזבונו של אדם. בהסדר זה, בן או בת הזוג של הנפטר, וילדיהם, יורשים את המנוח. מחצית מהעזבון תינתן לבן הזוג שנותר בחיים ואילו במחצית השנייה, יתחלקו הילדים.

במידה ורוצים לסטות מהסדר זה או להרחיב עליו בתנאים שונים, יש לערוך צוואה.

6 צורות להכנת צוואה:

ויהי אחר מאה ועשרים, מת המת.  והנה, הגיעה העת לדון מה הוא רצה שייעשה בעניינו לאחר מותו.  למי הוריש את רכושו ובאילו תנאים. למכלול הרצונות, האמירות וההתייחסויות של אדם בנוגע למה שייעשה לאחר מותו, קוראים צוואה.

 1. צוואה בכתב יד– מסמך אשר נערך בכתב ידו של המצווה ובו מופיעים רצונותיו, תאריך החתימה, חתימתו ועוד. בצוואה מסוג זה עשויים ליפול פגמים רבים שיימנעו את הגשמת רצון המצווה.
 2. צוואה בפני עדים – מסמך זה יהיה על פי רוב תקין יותר מבחינה משפטית. הוא ייערך בדרך כלל על ידי מי שעוסק בתוכן זה, כגון עורכי דין.
 3. צוואה בעל פה (המוכרת גם בשם צוואת שכיב מרע) – מקרה נדיר של צוואה הנמסרת בעל פה לשני עדים אשר עורכים זכרון דברים ומביאים אותה בפני הרשם לענייני ירושה. הצוואה נערכת בנסיבות חירום, בידי מי שחש כי הוא ניצב בפני המוות. תוקפה של הצוואה הוא לחודש ימים בלבד. ובכל מקרה כאמור, מדובר במצב נסיבתי נדיר.
 4. צוואה בפני רשות – הצהרה בפני שופט, רשם או נוטריון שנכתבת בפרוטוקול ובו מצווה אדם את רצונו. צוואות מסוג זה אינן שכיחות.
 5. צוואת בן זוג- מקרה זה, אינו מן המקרים המפורטים בחוק הירושה, אבל הוא מוכר בפועל בעולם המשפט. במצב זה, שני אנשים אשר מקיימים בהתנהגותם חיים זוגיים משותפים, כמו ידועים בציבור, עשויים להביא לדרישה של אחד מבני הזוג לקבל זכויות בעזבון של בן הזוג שנפטר.
 6. צוואה הדדית – צוואות הנערכות בתיאום על ידי שני בני הזוג, ומסתמכות זו על זו. בדוגמא הנפוצה ביותר, קובעים כי כל הרכוש יועבר בתחילה אל בן הזוג שנותר בחיים ולאחר מכן, אל הילדים המשותפים.

ניתן לקבוע תנאים שונים על מה שייעשה בחלק של בן הזוג. במידה ובן הזוג רוצה לערוך שינוי בצוואה זו, עליו לקבל את הסכמת בן הזוג השני.  במידה ואחד מבני הזוג נפטר, ניתן יהיה לשנות את הצוואה רק על ידי הסתלקות מעיזבון או החזר לעיזבון את מה שנלקח ממנו.

3 סוגים של פגמים בצוואה

 1. פגמים בצורה – על פי חוק, ישנם מספר דברים אשר אמורים להיות בכל צוואה, כגון: מסמך כתוב בכתב יד או מודפס, תאריך, חתימה בפני שני עדים ואישור העדים למסמך. החתימה על הצוואה צריכה להיעשות במעמד מחייב ובמודעות כל המעורבים בדבר כי מסמך זה הוא צוואה וכי הם מעידים על כך. ככל שלא יתקיימו הדרישות, ניתן לפסול את הצוואה אך לא חובה. המחוקק השאיר לבית המשפט שיקול דעת במטרה לנסות ולהגשים את רצונו של אדם חרף הפגמים.
 2. פגמים בכשירות המצווה – עורך הצוואה צריך להיות צלול וכשיר לערוך צוואה. לכן, ילד לא יכול לצוות. בדומה, אדם אשר עורך צוואה כשהוא תחת תרופות, דמנציה, או כל מצב מנטלי פגום.
 3. פגמים בנסיבות בהן נערכה הצוואה – הצוואה צריכה להיעשות בהתאם לרצונו החופשי של המצווה. ככל שיוכח שהיתה השפעה זרה על רצון המצווה, למשל: סחיטה, איום, ניצול וכדומה, תיפסל הצוואה גם אם היא עומדת בכל הדרישות הצורניות של המסמך. עוד יצוין כי רצוי שהצוואה תיחתם בפני גורם נייטרלי שיוכל לוודא כי זהו רצונו האמיתי של המצווה. רצוי שהצוואה תיעשה בארבע עיניים, מול עורך המסמך בלבד, שיוכל לנטרל השפעות חיצוניות זרות.

הדברים הנדרשים להוציא צו לקיום צוואה

על מנת שהצוואה תיכנס לתוקף, כלומר, שניתן יהיה לממש אותה, יש לקבל מאת רשם הירושה או מבית הדין הרבני, "צו לקיום צוואה".

על מנת לבקש את הצו מבית הדין הרבני, יש לקבל את הסכמת כל היורשים.

בבואו של הרשם לענייני ירושה במשרד המשפטים, לבחון בקשה לצו מסוג זה, נדרש הרשם לוודא מספר דברים וזאת על מנת למלא בנאמנות אחר רצונו של המנוח, וכן על מנת שלא לקפח זכויות של אף יורש. על מבקש הבקשה לצרף לבקשה:

 

 1. צוואה מקורית.

ככל שאין צוואה מקורית, יש להגיש בקשה מיוחדת לרשם הירושות.

 1. תעודת פטירה – לבעלי תעודת זהות ישראלית שנפטרו בישראל, מידע אודות הפטירה קיים במערכת. עם זאת, במידה והאזרח הישראלי נפטר בחו"ל יש להמציא תעודת פטירה או להוכיח את דבר המוות בכל דרך אחרת.
 2. אישור או הוכחה לכך שהמבקש יידע את יתר הזכאים המופיעים בצוואה, על כוונתו לבקש צו קיום צוואה. ניתן להציג אישורי דואר רשום או נתונים אחרים שילמדו על יידוע כלל המופיעים בצוואה. במידה ומישהו מהיורשים לא מעוניין לקבל את חלקו בצוואה, יש לצרף גם "תצהיר הסתלקות", חתום ומאומת בידי עורך דין.
 3. אישור על פרסום ותשלום אגרה מתאימה.

על אנשים ורגישויות- צו קיום צוואה הוא לא מה שחשבתם

כפי שניתן לראות, בקשת צו לקיום צוואה, עשויה לנקז לתוכה סכסוכים שונים. על מנת להוציא צו קיום צוואה, יידרשו הצדדים להגיע להסכמות. למשל, גם אם האחים לא מדברים ביניהם מזה שנים, אם הם רוצים להתקדם עם קיום הצוואה, הם יידרשו לשלוח זה לזה התראה על הגשת בקשה לקיום צוואה.

עורך דין מיומן יידע כיצד לנווט בין האתגרים המשפחתיים ובין האינטרסים של היורשים השונים, כך שתושג המטרה של קבלת צו קיום צוואה.  במידה ויהיו התנגדויות לבקשה, יועבר הנושא לדיון בפני בית משפט השלום לענייני משפחה ועורך הדין יידע לנהל את ההליך בפני הערכאה המתאימה.

לסיכום-

בקשה לצו לקיום צוואה עשויה להיות אירוע מורכב מלכתחילה או להתפתח לכזה. מומלץ מאוד להיעזר מראש בייצוג משפטי אשר יוודא שיש מענה לכל הדרישות של הרשם לענייני ירושה. ראינו שחלק מהדרישות הן טכניות כדוגמת שליחת הודעה לכלל המופיעים בצוואה וחלק מהדרישות הן מהותיות.

משרדנו מתמחה בתיקים מסוג זה ויוכל להעניק לכם את המעטפת הנדרשת לתיקים, הכל תוך שמירה על מקצועיות, יסודיות ודיסקרטיות.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו עוסק זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.

קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת צוואות ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

מעבר לעריכת צוואות, למשרדנו ניסיון עשיר ורב בייצוג לקוחות בהליכי התנגדות והגנה על צוואה.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן