ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

052-8693401

רישום צו ירושה

כאשר מעוניינים לרשום דירה שנתקבלה בירושה בטאבו, הדבר מתבצע באמצעות הליך הקרוי "רישום צו ירושה". במדריך הבא נסביר כיצד התהליך מתבצע, אילו טפסים ומסמכים נדרשים המבקשים לצרף לבקשה ומדוע מומלץ להיעזר בעורך דין לענייני צוואות ירושות לטובת העניין.

רישום צו ירושה - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

באילו נסיבות יתבצע רישום צו ירושה?

יחידים שקיבלו בירושה זכויות במקרקעין יכולים לרשום את ירושתם בלשכת רישום המקרקעין. מלבד המקרה של ירושת הזכויות במקרקעין באמצעות צו ירושה, הדבר עשוי להתרחש גם במסגרת צו קיום צוואה או הסכם בין היורשים לאחר מתן אחד הצווים.

מי יכול להגיש בקשת רישום צו ירושה?

יכולים להגיש בקשת רישום צו ירושה, אנשים שקיבלו בירושה זכויות במקרקעין באמצעות צו ירושה או אחד מהאמצעים הבאים:

 • צו קיום צוואה
 • הסכם בין יורשים לחלוקת עיזבון, שנחתם לאחר מתן צוואה או צו ירושה.

יש להגיש את הבקשה לרישום זכויות ירושה ללשכת רישום המקרקעין בה רשומים המקרקעין (הטאבו / רשות מקרקעי ישראל וכיוצא באלו).

5 השלבים העיקריים ברישום דירה שעברה בירושה בטאבו

כדי לרשת ולהעביר דירה על שם היורשים בטאבו, יש לבצע מספר שלבים:

 1. קבלת צו ירושה או צו לקיום צוואה.
 2. חתימה על סכם חלוקת עיזבון בין היורשים במידת הצורך.
 3. מילוי וחתימה על טופס בקשה לרישום ירושה.
 4. תשלום האגרה הנדרשת על ידי לשכת רישום המקרקעין.
 5. הגשת הבקשה לטאבו או ללשכת רישום המקרקעין הרלוונטית באופן מקוון או פיזי.

מה יש לעשות לפני שמגישים בקשה לרישום צו ירושה?

טרם הגשת הבקשה לרישום צו ירושה בטאבו, יש לוודא כי המוריש אכן היה הבעלים החוקיים של הזכויות במקרקעין, על ידי הפקת נסח רישום אונליין או באחת הלשכות רישום המקרקעין הרלוונטיות, באמצעות חיפוש לפי היישוב או מספר הגוש.

בנוסף יש לוודא כי מדובר בנכס מקרקעין הרשום בטאבו, ולא בלשכת רישום מקרקעין אחרת, כדוגמת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) – שתהליך רישום הזכויות בנכס הרשום תחתיו, מתבצע באופן מעט שונה מזה שמפורט במדריך זה.

כיצד מתבצע התהליך לרישום דירה בטאבו באמצעות רישום צו ירושה?

את הבקשה ניתן להגיש באחת מהדרכים הבאות:

 • בדואר, ממוען ללשכת רישום המקרקעין הרלוונטית.
 • בהפקדה אישית של התיק בלשכה הרלוונטית בשעות קבלת הקהל.
 • בהגשה מקוונת, המוגבלת לעורכי דין בעלי כרטיס חכם. הגשה מקוונת אפשרית רק לרישום ירושה בהתאם לצווי ירושה וצווי קיום צוואה שאושרו בידי רשם הירושה או בית דין רבני.

האם רישום צו ירושה כרוך בתשלום?

הגשת הבקשה לרישום ירושה, כרוכה בתשלום אגרה בסך 170 ₪ (נכון לשנת 2023). ניתן לשלם את האגרה באחת מהדרכים הבאות:

 • שימוש בשירות התשלומים הממשלתי באינטרנט או בעמדות התשלום הממוקמות בלשכות רישום המקרקעין.
 • בסניפי הדואר באמצעות שובר תשלום שהושג בלשכת רישום המקרקעין.
 • בהגשת הבקשה באופן מקוון, כאשר עורך הדין המגיש את הבקשה משלם את האגרה.

אילו מסמכים נדרשים המבקשים לצרף לבקשה לרישום צו ירושה בטאבו?

להלן רשימת המסמכים הדרושים בהגשת בקשה לרישום נכס מקרקעין שעבר בירושה בטאבו:

 1. טופס בקשה לרישום מקרקעין – על הבקשה להיות חתומה על ידי לפחות אחד מהיורשים ומאומתת בידי רשם או עו"ד. אם מונה מנהל עיזבון, הבקשה תיחתם בידיו ותאומת על ידי עורך דין או רשם. במידה והבקשה נוגעת לנכסים שונים הרשומים באותה הלשכה, מומלץ לרשום את כל הנכסים באותה בקשה.
 2. כתב הצהרה והתחייבות מעורך דין להגשה מקוונת לטובת רישום עסקאות וביצוע פעולות שונות – במידה והבקשה מוגשת אונליין, יש לצרף טופס כתב הצהרה בכתב והתחייבות עו"ד להגשה מקוונת של הבקשה.
 3. צו הירושה המקורי עותק נאמן למקור שלו / עותק מאומת נוטריונית – אם צו הירושה או צו קיום הצוואה לא אושר על ידי הרשם לענייני ירושה אלא על ידי רשות מוסמכת אחרת, יש להגיש את הצו המקורי שאושר על ידי הרשות המוסמכת.

  מנגד, אם אושרו צו קיום הצוואה או צו הירושה מטעם הרשם לענייני ירושה, אין צורך לצרף את הצו אלא רק לציין את פרטי הנפטר בבקשה (שם ותעודת זהות).

  כאמור, ניתן להגיש במקום צו הירושה המקורי, עותק נאמן למקור שלו שאושר בידי הרשות שאישרה את הצו במקור. למשל, אם הצו אושר על ידי בית דין דתי, יש לאשר את העותק הנאמן למקור גם מול אותו בית משפט שאישר את הצו. לחילופין, ניתן להגיש עותק מהצו עם אישור נוטריוני.

 4. הסכם שיתוף במקרקעין – ככל שהיורשים או צדדים אחרים שותפים במקרקעין שעבר בירושה, ניתן לרשום גם את הסכם השיתוף בין הצדדים.

כיצד הבקשה לרישום צו ירושה מטופלת?

הבקשה לרישום ירושה מטופלת כדלקמן:

בקשה לרישום ירושה שהוגשה ידנית

הטיפול בבקשה המוגשת ללשכת רישום המקרקעין באופן ידני או בדואר, מתחיל בפתיחת תיק פעולה עם קבלת הבקשה. עדכונים על התקדמות הבקשה יישלחו למבקש באמצעות SMS או דואר אלקטרוני בסוף כל שלב בתהליך הטיפול.

במידה והמסמכים שהוגשו יימצאו תקפים לרישום, הפעולה תירשם ומכתב אישור יישלח לכתובת המייל של הפונה כפי שצוין בבקשה. ע

ם זאת, אם יימצאו ליקויים במסמכים שהוגשו, הבקשה תידחה, ומכתב דחייה יישלח לכתובת המייל של הפונה. התיק יישמר בלשכת רישום המקרקעין למשך 7 ימים במהלכם יהיה זמין לאיסוף. אם לא יאסף תוך 7 ימים, התיק יישלח בדואר לכתובת המבקש. אם המבקש בוחר להגיש את הבקשה מחדש, עליה לכלול את התיקונים הנדרשים הנזכרים במכתב הדחייה.

בקשה לרישום ירושה שהוגשה אונליין

בטיפול בבקשה שהוגשה באופן מקוון, תשלח הלשכה אישור על רישום הפעולה או דחיית הפעולה בצירוף סיבת הדחייה לכתובת המייל שצוינה בבקשה.

לעו"ד שהגיש את הבקשה תהיה גישה לעיון בפרטי הבקשה, במסמכים שהוגשו וכן בעילת הדחייה או ההשהייה של הבקשה.

במידת הצורך, יכול עורך הדין להגיש את הבקשה מחדש לאחר ביצוע התיקונים הנדרשים בהודעת הדחייה או ההשהייה. אולם על עורך הדין יהיה לצרף כתב הצהרה מחודש עם ההגשה השנייה.

האם רישום נכס מקרקעין כירושה בטאבו גורר חבות במיסי מקרקעין?

רישום דירה על שם היורשים בלשכת רישום המקרקעין והעברת הבעלות בה בעקבות זאת, אינו בבחינת עסקת מקרקעין ולכן פטור הן ממס שבח והן ממס רכישה.

אולם אם היורשים יחליטו למכור בעתיד את הנכס שעבר בירושה, הם עשויים להידרש לשלם מס שבח עבור כל התקופה מרגע רכישת הנכס על ידי המנוח ועד למועד המכירה.

כדי למזער את השלכות המיסוי במקרה כזה, מומלץ לפנות להכוונה מעורך דין לענייני ירושה ומקרקעין. במצבים מסוימים, עשוי להיות מועיל לחלק את הרכוש בין היורשים, לנסח הסכם חלוקת עיזבון בין היורשים או לבחון אפשרויות אחרות להפחתת נטל המיסים.

לסיכום: מדוע מומלץ להיעזר בעורך דין לענייני צוואות ירושות לטובת רישום צו ירושה?

במאמר זה ראינו שרישום זכויות ירושה בנדל"ן, מחייב נקיטת מספר צעדים שחשוב לבצע בצורה נכונה ומחושבת כדי להימנע מבעיות פוטנציאליות בהיבטים קנייניים, משפטיים ומיסויים. לכן מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי מעורך דין ירושה בתהליך זה.

לייעוץ וסיוע מקצועי בענייני ירושה, צוואות ועיזבונות, אנא צרו קשר עם משרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות' בטלפון 04-8438450.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו מתמחה זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.
קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת המסמכים המשפטיים ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן