ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

072-3945777

הגנה על צוואה

יורשים רבים המקבלים צוואה לטובתם בטוחים כי בכך למעשה יחולק העיזבון והם יוכלו לקבל את חלקם בירושה אשר הותיר להם המוריש. אמנם, צוואה היא מסמך הוראות ברור אשר מותיר המוריש לטובת היורשים אך פעמים רבות עם מות המוריש, נתקלים היורשים בבעיות שונות במימוש קיום הצוואה ואינם מצליחים לקיימה.

הגנה על צוואה - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

הגנה על צוואה היא פעולה אשר מבצע עורך דין צוואות וירושות המתמחה בעריכת צוואות ובעל ניסיון בלהגן על צוואה בפני התנגדויות אשר תעלנה כלפיה. התנגדות לצוואה היא למעשה פניה לבית המשפט להורות על פסילתה מסיבות כאלה ואחרות. במאמר זה נראה כיצד ניתן להגן על צוואה ואלו פעולות יש לנקוט לצורך הבטחת קיומה.

סוף מעשה במחשבה תחילה

ההגנה הכי טובה על צוואה היא נקיטת פעולות מקדימות עוד בעד עריכתה והבטחת עריכה צוואה מושלמת, ברורה הנתמכת במסמכים רפואיים ככל ויש צורך וכן מתועדת באמצעים דיגיטלים. יורשים ואף גם מוריש המועניין לערוך צוואה אשר לאחר מכן ככל ותוגש נגדה התנגדות לבית משפט תוכל להתקיים ולעמוד בפני כל טענה אשר תעלה כלפיה, מוכרחים לנקוט את הפעולות הבאות בעת עריכתה:

  • תיעוד הצוואה – יש לתעד את עריכת הצוואה והקראתה בפני המוריש בוידאו ובאופן שאינו יותיר מקום לספק בעניין כשירותו של המוריש. וידאו המתעד את עריכת הצוואה יוכל לאחר מכן לחשוף בפני בית המשפט את אופן עריכתה, כשירות המוריש ובכך למנוע התנגדויות שונות.
  • צירוף תיעוד רפואי עדכני ורלוונטי – ככל והמוריש סובל מבעיות רפואיות כאלה ואחרות, יש לצרף תיעוד רפואי עדכני רלוונטי למועד עריכת הצוואה המצביע על כשירותו של המוריש לקבל החלטות על דעת עצמו בצלילות הדעת. תיעוד רפואי זה, יסייע לאחר מכן ליורשים להתמודד עם כל התנגדות אשר תעלה כלפי הצוואה.
  • עריכת צוואה באמצעות עורך דין לענייני צוואות המתמחה בתחום משפטי זה – עורך דין צוואות וירושות המתמחה בעריכת צוואה יוכל לסייע למוריש להבין איזו סוג צוואה מומלץ לו לערוך, אלו עדים להביא לצורך אימות חתימתו וכן כיצד לשמור על הצוואה באופן הנכון. עורך דין לענייני צוואות יוכל אף לתעד את עריכת הצוואה ולוודא כי היא נערכת באופן תקין וכשר מבחינה משפטית.

הגנה על הצוואה לאחר מות המוריש

לצד הפעולות אשר יש לנקוט עם עריכת הצוואה והבטחתה כצוואה חזקה, כשרה משפטית ואיתנה יש לוודא כי עם מות המוריש ינקטו פעולות אשר יסייעו ליורשם אשר לטובם נערכה הצוואה לקיימה ולהימנע מהתמודדות עם התנגדות אשר תוגש לבית המשפט. בין שלל הפעולות אשר יש לנקוט עם מות המוריש לצורך הגנה על הצוואה הקיימת ניתן למצוא את הדברים הבאים:

  • על היורשים אשר לטובתם נערכה הצוואה, לא לשתף במידע אשר אינו רלוונטי גורמים אחרים אשר יכולים להשתמש בו לאחר מכן ולהזיק לצוואה. שיתוף מידע זה יכול לבוא בעוכריהם של היורשים ולשמש נגדם בבית המשפט עם הגשת ההתנגדות.
  • מומלץ ללקט ולאסוף כל תיעוד רלוונטי השייך למוריש עת עריכת הצוואה אשר יוכל לסייע נגד התנגדות אשר תוגש נגד הצוואה. לדוגמה, ככל ויש חשש כי תעלה טענה בדבר כשירותו הבריאותית של המוריש לקבל החלטות בצלילות הדעת, יש לצרף ולקבל מסמכים רפואיים אודות מצבו הבריאותי ולהראות כי היה בצלילות הדעת.
  • קבלת ייעוץ משפטי מקדים אשר יכול לתרום ליורשים מידע רב ונרחב אודות הדרכים להתמודד עם התנגדות לצוואה או פעולה אחרת אשר תעלה נגדה. ייעוץ משפטי זה ינתן על ידי עורך דין צוואות אשר טיפל במקרים דומים ויוכל לכוון ולהדריך את היורשים כיצד עליהם לפעול ואלו פעולות לנקוט.

חשוב לזכור כי עם מות המוריש לא תמו הפעולות אשר ניתן לבצע לצורך עריכת הצוואה ותיקונה וכעת על היורשים להתמודד עם מה שיש במסגרת הכלים המשפטיים הקיימים להם. התמודדות מקדימה עם בעיות העלולות להתעורר בשלב מאוחר יותר יכולה לסייע להם באופן ברור עם כל התנגדות אשר תעלה לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה.

הגנה על הצוואה לאחר הגשת התנגדות נגדה

העובדה כי קיימת צוואה לטובת יורש או יורשים אינה אומרת בהכרח כי בסופו של דבר היא תקוים והיורשים יוכלו לקבל את חלקם בעיזבון. פעמים רבות, לאחר שבית משפט דן בהתנגדות שהוגשה על ידי בעל זיקה לצוואה, מחליט בית המשפט לפסול אותה ולצוות על חלוקת הירושה בהתאם לדין וסדר יורשים. כפי שציינו קודם לכן, הדרך הנכונה ביותר להתמודדות עם הגנה על צוואה היא נקיטת פעולות מקדימות עוד בחיי המורש ובשלב עריכת הצוואה.

יחד עם זאת, כאשר מוגשת התנגדות נגד צוואה יש להיערך לה באופן הטוב ביותר והמקצועי על מנת שניתן יהיה לדחותה על הסף ולשכנע את בית המשפט כי היא נערכה על ידי המוריש כאשר הוא בצלילות הדעת ובהבנה מוחלטת. בין שלל הפעולות אשר ניתן לנקוט כדרך להתמודדות עם התנגדות לצוואה ניתן למנות את הדברים הבאים:

  • בדיקת הצוואה והנספחים שלה והכנת תשובות לכל הפגמים העלולים לעלות ממנה. התמודדות נכונה עם שאלות אשר יעלו על ידי בית המשפט יוכלו לסייע ליורשים להתמודד נכון עם ההתנגדות ואף להביא לדחייתה.
  • ניהול ההתגוננות להתנגדות באופן נכון ומאוחד יחד עם כל היורשים הנוספים הקיימים בצוואה. איחוד כוחות שווה כוח. באמצעות ניהול נכון ומאוחד של כלל היורשים בצוואה ניתן להביא לדחיית ההתנגדות וקיומה של הצוואה.

מהן העילות העלולות לעלות במסגרת התנגדות לקיום צוואה

ניתן למנות מספר רחב של עילות התנגדות לצוואה וכי לא ניתן לדעת איזו עילה בדיוק יעלה המתנגד לצוואה כלפיה. בין העילות הנפוצות להתנגדות לקיום צוואה ניתן למצוא את הדברים הבאים: עושק, כפייה, מצב בריאותי של המוריש אשר לא אפשר לו לקבל החלטות בצלילות הדעת, ניצול המוריש, התנגדות לצוואה עקב מעורבות של אדם שסייע בעריכתה וכו'.

כאשר עולה עילה להתנגדות לצוואה יש להיערך לה בהתאם ולהתמודד עמה במסגרת הדיון המשפטי. הכנה מוקדמת להתמודדות עם הטענות, יסייעו ליורשים להגדיל את סיכויי דחיית ההתנגדות וקיום הצוואה כלשונה כפי שהמוריש היה רוצה.

על מי מוטל נטל ההוכחה בהגשת התנגדות לקיום צוואה

כאשר מוגשת התנגדות לקיום צוואה יש על מגיש ההתנגדות להראות לבית המשפט כי אכן נפל פגם או כשל אחר בצוואה. הגורם אשר מגיש את ההתנגדות לבית המשפט הוא זה אשר צריך לקום ולהצביע על הכשל שנפל בה ומדוע לטעמו יש לפסול אותה. אמנם, מבחינת סדרי דין מגיש ההתנגדות הוא הנתבע בהליך המשפטי ולכאורה על מגיש קיום הצוואה להוכיח את בקשתו אך יחד עם זאת, נפסק כי במצב של הגשת התנגדות על מגיש ההתנגדות להרים את נטל ההוכחה ולשכנע את בית המשפט כי יש לפסול את הצוואה.

הגנה על צוואה רק באמצעות עורך דין לענייני צוואות

הגנה על צוואה מתחילה עוד בשלב עריכתה וניסוחה על ידי עורך דין לענייני צוואות וירושות המתמחה בתחום זה. כאשר מעוניינים לערוך צוואה, יש לפנות לעורך דין צוואות בעל ניסיון וידע אשר ביכולתו לערוך צוואה בדיוק כפי שרוצים, צוואה אשר תכיל את כל המידע והתוכן הנדרש. עריכת צוואה באמצעות עורך דין צוואות תסייע למוריש לוודא כי לאחר לכתו לעולם שכולו טוב, תקוים הצוואה ותוכל לעמוד בפני כל התנגדות אשר תעלה.

הגנה על צוואה ממשיכה לעמוד עם הגשת התנגדות לבית משפט לענייני משפחה נגד הצוואה והעלאת טענות שונות לגבי כשירותה. כאשר מוגשת התנגדות בנוגע לקיום צוואה, יש לפנות לעורך דין לענייני צוואות אשר יסייע לכם להבין כיצד ניתן להתמודד עם ההתנגדות ובאיזה אופן לפעול משפטית על מנת שהיא תדחה על הסף.

סוף מעשה במחשבה תחילה הוא משפט הכרחי כאשר מדברים על הגנה על צוואה ושמירה על רצונו של המוריש. עריכת צוואה וההגנה עליה הן פעולות משפטיות המתבצעות על ידי עורך דין המתעסק בתחום הצוואות ובעל ידע מעמיק בנושא זה וניסיון רב. ככל וטרם ערכתם צוואה בנוגע לרכוש והנכסים הקיימים לכם, זה הזמן לפנות למשרדנו וליהנות משירותים משפטיים הנוגעים לצוואה וכל הכרוך בה.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו עוסק זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.

קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת צוואות ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

מעבר לעריכת צוואות, למשרדנו ניסיון עשיר ורב בייצוג לקוחות בהליכי התנגדות והגנה על צוואה.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן