ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

072-3945777

התנגדות לצו קיום צוואה

מותו של אדם מעורר רגשות רבים אצל אלו הנשארים אחריו, אחד הרגעים האמוציונליים ביותר הוא פתיחת הצוואה, במקרה כזה יכול אדם להרגיש כי נעשה לו עוול. הגשת בקשה להתנגדות לקיום צוואה הינה תהליך משפטי המחייב מקצועיות ומהירות תגובה ברמה מקצועית גבוהה. איך בכל זאת מתנגדים לקיומה של צוואה?

התנגדות לצו קיום צוואה - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

מהו צו קיום צוואה?

חוק הירושה מפרט בתוכו את הסיבות בגינם יבקש אדם להגיש קובלנה והתנגדות לצוואה, מונח המקובל בשם, התנגדות לקיום צוואה, או במקרים חריפים יותר אף לביטול צוואה.

את הצוואה יש להגיש באופן מקובל למשרד הרשם לענייני ירושות אשר מהווה חלק ממערך בתי המשפט של מדינת ישראל.

התנגדות לקיום צוואה, באה למעשה לתת תוקף משפטי לקיומה בשל עילות שונות אותן יש להוכיח. בהנחה שבית המשפט יקבל את הבקשה לדחיית קבלת הצוואה, או אז כל הרשום בה ימתין לאישורו או לפסילה של בית המשפט ולא ניתן יהיה לקיים את הרשום בצוואה.

ובמקרה כזה התוקף המשפטי של צוואה למעשה יפוג. וכאשר יקבל בית המשפט את צו קיום הצוואה, לא ניתן יהיה לפעול לאורה ולממש את הכתוב בה. מרגע שההתנגדות לקיום הצוואה מתקבלת, בית המשפט הוא היחיד היכול לאשר או לפסול את מימוש הצוואה.

מה הסיבות לאי קיום צוואה?

הפוסק הבלעדי בנושא אי קיום צוואה הוא בית המשפט לענייני משפחה. בכדי שבית המשפט יוכל לקבל בקשה זאת, צריכים להתקיים אחד או חלק מהטיעונים הבאים, אותם יש לטעון לטובת בקשה להתנגדות לקיום צוואה.

 1. טענה חדשה – בית המשפט יוכל לדון בבקשה להתנגדות לקיום צוואה אם תתברר טענה חדשה שלא הייתה ידועה ומוכרת לבית המשפט או רשם הצוואות בעת הגשת הצוואה, ובהינתן שלעובדה זאת יש יכולת להשפיע על התוצאה של קיום הצוואה.
 2. מוסר הידיעה – בהנחה שאכן התקבל מידע חדש, יבדוק בית המשפט מי הוא אותו גורם והאם הייתה לו אפשרות להעביר את המידע במועד מוקדם יותר, בעת הגשת הצוואה לראשונה. והאם זהו המועד הראשוני שבו התאפשר לפלוני להגיש את המידע המדובר בפני רשויות השיפוט.
 3. הזדמנות סבירה – הזדמנות ראשונה משמעה האפשרות הראשונה הסבירה אשר הייתה אפשרית באותו הזמן. ובכל מקרה יש לבדוק כל מקרה לגופו.
 4. צד שלישי – בעת הגשת בקשה להתנגדות לצו קיום צוואה ייבדק האם יש אפשרות לפגיעה בצד שלישי בעצם קיום הצוואה.

מי יכול לבקש התנגדות?

התנגדות לקיום צוואה היא בעצם הליך המעכב את ביצועה, מכאן עולה שמי שמגיש בקשה שכזאת הוא בעל עניין בנושא.

 • מי שאינו רשום בצוואה – כל אדם אשר חש כי צוואה מסוימת פוגעת בו בשל העובדה ששמו לא מוזכר בה ויש לו סיבות וטענות היכולות לאשר שאכן ראוי היה שייכלל בצוואה רשאי להגיש בקשה להתנגדות
 • מי שמופיע בצוואה – כל גורם אשר מופיע בצוואה וזכאי להנות מחלק ממה שרשום בה, אך חש שנעשה לו עוול, אותו הוא יכול להוכיח בבית המשפט.
 • רשויות המדינה – כאשר למי מרשויות המדינה יש חשש בנוגע לקיום הצוואה יש בכוחם להגיש בקשה לבית המשפט. למשל כאשר חשוד בפשע מסוים מתברר כמי שייהנה מקיום הצוואה.

הבקשה בכל אופן חייבת להיות מוגשת על ידי עורך דין מוסמך, אצלנו במשרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות' תוכלו לקבל את הליווי בכל שלב בדרך.

מתי נמנע מהגשת התנגדות ?

התנגדות לצו קיום צוואה יש בהם מספר תנאים שחשוב להבין שהגשת הצו היא לא במקומה ולא תענה לדרישות שלכם. שתי הסיבות העיקריות להימנעות מהגשת צו קיום צוואה הן:

 1. הענקה במתנה – כאשר רכוש או נכסים מועברים לאדם מסוים על ידי בעל הנכס כאשר הוא עדיין בחיים והוא בהכרה וצלילות מלאה, ייחשב הדבר כהעברה במתנה ולא כהעברה בירושה, לכן צו קיום צוואה לא יתפוס בקרה זה, ניתן לשקול אפשרות של תביעה לביטול מתנה.
 2. לאחר צו קיום צוואה – לאחר שבית המשפט כבר אישר את קיום הצוואה, התנגדות לה היא כבר לא הליך משפטי נכון, במצב זה יש צורך בבקשה לבטל את קיום הצוואה ולא להתנגד לה, זהו הליך משפטי נפרד.

 

עילות לביסוס התנגדות לצוואה

הצוואה היא קיום רצונו של אדם שהסתלק מן העולם. קיומה של צוואה צריכה להתקבל כאשר רצונו של הנפטר עולה ברוחוח מעצם קיומה. אם זאת ישנם מספר פגמים לפיהם ניתן להגיש התנגדות לקיומה.

 • מצב מנטאלי – כאשר מצבו המנטאלי של המצווה לא ברור או בוודאות לא כשיר, או אז מידת כשרותה של הצוואה מוטל בספק גדול. גם במצב של אונס או לחץ על נמצווה ישפיעו על רמת אמינותה של הצוואה.
 • פגמים בתוכן הצוואה – במידה והצוואה מבקשת לבצע פעולות העוברות על החוק, או בלתי הגיוניות באופן קיצוני.
 • אי וודאות לגבי כשרות הצוואה – אם יוכח שהצוואה מזויפת, או שישנן צוואות נוספות שנרשמו לאחר הצוואה שבידי הרשם, ייתכן וכשירות הצוואה תפסל.
 • פגמים טכניים – פגמים שנובעים מבעיות טכניות ואי עמידה בדרישה של קיום צוואה, לדוגמא, קיומו של עד אחד בלבד בעת החתימה, או צוואה שנכתבה בכתב יד שאינו של המצווה.

מהו ההליך המשפטי הכרוך בכך?

מובן וברור שהגשת צו נגד קיום צוואה יגרור בעיתו הליך משפטי סדור עד להבהרת והסדרת הנושא על ידי בית משפט. אסביר בקצרה את התהליך המתקיים בעת הגשת התנגדות לקיום צוואה.

 • בקשה לקיום הצוואה – השלב הראשון הוא הגשת צו הירושה על ידי מי שזוכה בצוואה והוא מגיש אותה לאישור בית המשפט.
 • פרסום פומבי – לאחר הגשת הבקשה לקיום הצוואה חובה לפרסם את דבר הבקשה באופן פומבי וציבורי הנגיש לעייני כול.
 • זמן תגובה – מרגע שהתפרסמו ברשומות דבר הבקשה לקיום הצוואה, יש למערערים עליה ארבע עשר יום להגיש התנגדות לקיום צו ירושה
 • העברה למשרדי הרשם – לאחר קבלת ההתנגדויות עוברת הבקשה למשרדי רשם הצוואות בבית המשפט. הבקשה חייבת להיות מאושרת על ידיו.
 • העברה לבית המשפט – משאישר הרשם את הבקשה היא עוברת לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה, שם ידונו בבקשה בפני שופט.

חשוב מאד להבהיר שמהלך שכזה מחייב שימוש בשירות מקצועי, משרד עו"ד עקראוי את מזרחי ושות' יעניק לכם את הליווי מתחילתו ועד סופו.

מה ההשלכות של התנגדות לקיום צוואה

התנגדות לקיום צוואה מביאה איתה השלכות רבות אשר יש בהם להשפיע על כלל המעורבים בה. אי קיום צוואה יגרור באופן מידי עצירה של כלל הפרטים הרשומים בה.

 • בנקים ורשויות שונות לא יאפשרו שימוש בכסף או בנכסים של המצווה עד שלא יתקבל אישור מבית משפט.
 • הקפאת כל ההליכים וחוסר יכולת לטפל בעיזבונו של המנוח.
 • התחלה של הליך משפטי מורכב שיכול להמשך שנים רבות.

סיכום

הגשת התנגדות לקיום צוואה הוא הליך משפטי באופן מובהק שההשלכות שלו הן פעמים רבות רגשיות ואמוציונליות. המעורבים בנושא יחושו תמיד תחושת מעורבות רגשית שתפריע להם לנהל את הנושא בצורה עניינית לכן הפניה לעורכי דין במקרים אלו היא מחויבת המציאות. אדם ללא השכלה וידע בתחום עלול לגרום לעצמו מפח נפש גדול ללא עזרת עורך דין.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו עוסק זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.

קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת צוואות ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

מעבר לעריכת צוואות, למשרדנו ניסיון עשיר ורב בייצוג לקוחות בהליכי התנגדות והגנה על צוואה.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן