ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

072-3945777

תיקון טעות סופר בצוואה

בהתאם לסעיף 25 לחוק הירושה, בסמכותו של בית המשפט להכשיר צוואה גם כאשר נפלו בה פגמים טכניים כל עוד לא מדובר בפגם שנפל במרכיבי היסוד שנקבעו לסוג זה של צוואה בדין. גם כאשר הצוואה לוקה בטעויות סופר ומבולבלת, במידה והדברים מובנים וברורים מבחינת כוונתם בית המשפט יבצע תיקון טעות סופר בצוואה והעיזבון יחולק בהתאם לכוונתו של המוריש.

תיקון טעות סופר בצוואה - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'

סוגי טעויות בצוואה

ישנם סוגים שונים של טעויות שיכולות להיכלל בצוואה ואלו נחלקות לטעויות מהותיות ולטעויות סופר. הוכחת קיומה של טעות מהותית במסגרת התנגדות לצו לקיום צוואה עשויה להביא לפסילתה של ההוראה הפגומה או אף לפסילתה של הצוואה כולה.

לעומת זאת תיקון טעות סופר בצוואה הינו הליך שמתאפשר באמצעות הגשת בקשה לבית המשפט במסגרת הבקשה לקבלת צו קיום.

תיקון טעות סופר בבית המשפט

תיקון טעות סופר מתאפשר כאשר ניתן לקבוע את כוונתו האמיתית של כותב הצוואה ובמצב בו המצווה יודע את העובדות כפי שהן במציאות אך טועה בתיאורן בלבד.

בית המשפט במקרה שכזה קובע כי קיים פער בין המציאות הסובייקטיבית של כותב הצוואה לבין ביטויה בלשון הצוואה. והשופט מורה לתקן את לשון הצוואה. תיקון טעות סופר נעשה בכפוף לכך שכוונת של המצווה התבררה כראוי בבית המשפט.

במסגרת תיקון טעות סופר בית המשפט מפרש את הצוואה בהתאם ללשונה המקורית ובמידה והוא מגיע למסקנה שאכן נפלה בה טעות בית המשפט מתקן את הצוואה ולמעשה יוצר בכך טקסט חדש. לאחר מכן חוזר השופט לפונקציה הפרשנית שלו ומפרש את הצוואה המתוקנת בהתאם לתיקונים.

דוגמאות לטעויות סופר

טעות סופר במסמך הצוואה הינה טעות טכנית. דוגמא לכך היא רישום שגוי של מספר תעודת זהות של מי מהיורשים כאשר מתוכן ההוראה ברור לחלוטין למי התכוון המוריש בהוראה בה נפלה הטעות.

גם טעות בתאריך, שגיאה במספר מזהה של נכס או טעות במספר חשבון בנק הינם גם כן דוגמאות לטעות סופר שניתנת לתיקון בהתאם לסעיף 67 א' לחוק הירושה.

קבלת בקשת התיקון

על מנת שהבקשה לתיקון תתקבל, על מבקש הבקשה להוכיח את עצם קיומה של הטעות כמו גם את קיומו של קשר סיבתי בינה לבין הוראה שגויה בצוואה. יש צורך שמבקש הבקשה יוכיח מה הייתה כוונתו המקורית של המצווה וכיצד יש לפרשה לולא התרחשה הטעות.

חשוב להבין כי בית המשפט שואב את סמכותו לתיקון הצוואה מכך שהוא מתאים אותה לרצונו הכנה של המצווה. סמכות זו ניתנת רק במידה וברור לבית המשפט מהו אותו רצון עצמאי ומקורי. במידה ומתעורר ספק באשר לרצונו של המוריש, אין בסמכותו של בית המשפט לתקן את הצוואה ויהיה עליו לפסול אותה.

טענה להשמטת מילה

הטענה כי הושמטה מילה מהצוואה אינה טענה לטעות סופר וטענה זו קשה יותר לתיקון ולהוכחה. טענה למילה שהושמטה יכולה לחסות תחת דיני ההשלמה בצוואות. כך גם כאשר הטענה לטעות היא בכתיבתה של מילה מסוימת בגוף הצוואה המשנה מהותית את אופן החלוקה של העיזבון.

מועד התיקון

כל שגיאה טכנית שעשויה להיחשב כטעות סופר חשוב לתקן מוקדם ככל שניתן וכבר בעת הגשת הבקשה להוצאת צו לקיום צוואה לרשם.

ככל שצו לקיום הצוואה יכלול הנחיות לביצוע התיקונים הנדרשים כך יגדל  הסיכוי לחלוקת העיזבון ומימוש תקין של הצוואה. חשוב לדעת כי גם אם לא הוגשה בקשת תיקון טעות סופר בצוואה לרשם ניתן לעשות זאת גם בהמשך ההליך בפני בית המשפט.

צוואה סתומה

תיקון טעות סופר אינו רלוונטי כאשר מדובר בצוואה סתומה. המונח צוואה סתומה נידון בסעיף 33 לחוק הירושה והכוונה היא שמלשון ההוראות לא ניתן להבין את כוונת המצווה כלל.

מדובר במצב בו לא ברורים מיהם המוטבים שאמורים לרשת או מהם הנכסים שאמורים לעבור ליורשים. במקרים שכאלה לא ניתן לבצע תיקונים והצוואה בטלה לגמרי.

במידה וקיימת אי בהירות באשר לזהותם של היורשים לא תמיד הצוואה תחשב כסתומה ובית המשפט עשוי להיעזר בכללי הפרשנות המפורטים במסגרת סעיף 54 לחוק הירושה ולבצע תיקון טעות סופר בצוואה ולהגדיר מיהם היורשים השונים בהתאם.

ספונטני או הטעייה

טעות בצוואה יכולה להתרחש באופן ספונטני, אך היא יכולה להיות גם תוצאה של הטעיה. בתי המשפט נדרשים לעיתים לבחון אם היה להטעיה מכוונת תפקיד ביצירת צוואה פגומה. הטעיה שמובילה לטעות מכוונת עשויה להיחשב להשפעה אסורה או השפעה בלתי הוגנת בהתאם לסעיף 30 לחוק הירושה.

כיצד מוגשת הבקשה?

את הבקשה לתיקון טעות סופר יש להגיש בכתב לבית המשפט שנתן את הצו רשם או לרשם. בבקשה יש לציין  את פרטי המנוח ופרטי מבקש הבקשה פרטי, כמו גם את הכתובות של כלל היורשים או הנהנים על פי הצוואה או על פי צו הקיום.

יש לבקשה לצרף תצהיר לאימות עובדות כשהוא חתום על ידי המבקש. יש לצרף גם אישור תשלום האגרה ואת ייפוי הכוח לעורך דין המטפל בתיק.

הוראה בלתי חוקית ותנאים בצוואה

כאשר הצוואה כוללת הוראה שאינה חוקית כלומר שדורשת ממי מהיורשים לבצע מעשה לא חוקי על מנת לזכות בחלקו בעיזבון ההוראה אינה תקפה ובית המשפט יבטלה.

הנושא של תנאים בצוואה הינו מורכב וחשוב להתייעץ עם עורך דין מנוסה טרם הכנסת תנאים לצוואה מכיוון שאלו עשויות להיות מבוטלות על ידי בית המשפט כנוגדות את תקנות הציבור.

ישנם תנאים שאין עימם בעיה כגון יורש אחר יורש או הגעה של המוטב לגיל מוגדר לשם קבלת מנה מהעיזבון. תנאים בעייתיים הם כאלה שמוסריותם בעיתית כגון דרישה להיפרד מבן או בת זוג על מנת לזכות בירושה.

סוג צוואה רלוונטי

בחוק הירושה ישנם ארבעה סוגי צוואות, צוואה בכתב, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות, וצוואה בעל פה. הנושא של תיקון טעות סופר נוגע בעיקר לצוואה בפני עדים שהיא סוג הצוואה הנפוץ ביותר אך גם לצוואה בכתב וצוואה בפני רשות. הנושא פחות רלוונטי לצוואת שכיב מרע שניתנה בעל פה.

סיכום תיקון טעות סופר בצוואה

לסיכום הנושא, במאמר זה עסקנו בתיקון טעות סופר בצוואה. כפי שציינו, הדבר מתייחס לשגיאות טכניות המופיעות בצוואה. בקשת תיקון אפשרית רק כאשר הטעויות או הליקויים הטכניים הינם מינוריים וניתנים לתיקון בין אם בהגשת בקשה לרשם או בדיון המשפטי בבית הדין לענייני משפחה.

המטרה הסופית היא לממש את רצון המוריש ולחלק את העיזבון בהתאם לרצונו. חשוב להבין כי עריכת צוואה באופן מקצועי ויסודי צפויה לייתר את הצורך בביצוע תיקון טעות סופר בצוואה כמו גם  בהשלמת חוסרים טכניים שנפלו בצוואה.

ליווי משפטי לתיקון טעות סופר

במידה ואתם זקוקים לליווי משפטי לשם תיקון טעות סופר בצוואה או לשם הגשת התנגדות למימוש צוואה בשל כל עילה חוקית כדאי לכם להכיר את משרד עורכי דין עקראוי מזרחי המתמחה בתחום. המשרד שם דגש על שירות אישי לכל לקוח. הניסיון של המשרד הן בעריכת צוואות והן בערעור על צוואות יכול לספק לכם את כל הנדרש במקרה האישי שלכם.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו עוסק זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.

קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת צוואות ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

מעבר לעריכת צוואות, למשרדנו ניסיון עשיר ורב בייצוג לקוחות בהליכי התנגדות והגנה על צוואה.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן