ימים: א -ו: 8:00-19:00 ויום ו': 8:00 - 12:00
לייעוץ חייגו עכשיו

072-3945777

תנאים בצוואה

מסמך הצוואה חשוב מהרבה מאוד סיבות אולם, סיבה אחת ממוקמת מעל כל השאר, היכולת של עורך הצוואה לקבוע תנאים לפיהם יפעלו היורשים בצורה מדויקת. כך למעשה, עורך הצוואה, שולט, במידה מסוימת בהונו ונכסיו גם לאחר שנפרד מהעולם.

'תנאים בצוואה - עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות

האם קיימים מקרים בהם חלק מהתנאים שהציב עורך הצוואה יפסלו על ידי שופט? ואם כן מדוע? האם קיים סטנדרט כלשהו לתנאים שניתן להציב בצוואה, שעל עורך הצוואה להכיר?

בואו ננסה להבין מעט יותר אודות התנאים אותם ניתן להציב בצוואה, וכיצד עורכים צוואה שתאושר בצורה חלקה על ידי רשם הירושות, בדרך לקבלת צו קיום ירושה.

החשיבות של מסמך הצוואה

אדם המבקש שהונו ורכושו יחולקו בין היורשים שלו בצורה מסוימת וברורה, שאינה מותאמת להוראות חוק הירושות, חייב להיעזר בעורך דין, ולבצע ניסוח ועריכה של צוואה, בה יוסבר בצורה מדויקת רצונו, ויוצבו אף תנאים לקבלת הירושה.

זאת ועוד, אדם שהונו גדול ומעונין לחלק אותו לא רק לקרובים אליו מקרבה ראשונה אלא, להרים תרומה למוסד כזה או אחר וגם, להימנע מתשלומי מס מיותרים, חשוב שינסח צוואה באמצעות עורך דין, המומחה בצוואות וירושות, כמו עורכי הדין במשרד עקראוי את מזרחי עורכי דין ירושה.

אין צל של ספק, כתיבת צוואה היא הדרך הטובה ביותר להבטיח שרכושו והונו של אדם יגיע לידיים האחראיות והדואגות של קרוביו מדרגה ראשונה. אולם, ניסוח הצוואה יכול להכיל, מעבר לפרוט ההון והרכוש של הנפטר, ופרוט שמות היורשים, הוראות ותנאים של עורך הצוואה, שרק במצב שהיורשים עומדים בתנאים אלו, הם יוכלו לקבל את הירושה שנועדה להם.

משמעותם של התנאים בצוואה

בהתאם לנאמר על ידי עורכי הדין עקראוי את מזרחי ממשרד עורכי הדין עקראוי את מזרחי, העוסק בתחום הירושה, תנאים המצוינים כחלק מהצוואה של אדם מסוים, נועדו להתאים ולהבטיח את הרצון של המצווה, לאפשרויות שונות או נסיבות משתנות, בהווה ובעתיד, ובמטרה להשפיע על אורח חייהם של היורשים.

תנאים מהסוג הזה בצוואות יכולים להיות למשל, העברה של נכס כזה או אחר לאחד היורשים, רק במידה ומתקיים מצב כלשהו או, מגיעים למועד כלשהו, כגון יום החתונה או לידת הילד הראשון.

בנוסף, יתכן מצב שהוא הפוך לחלוטין, שבו עורך הצוואה מבקש להוציא יורש מצוואתו, במצב בו לא יעמוד בתנאי מסוים שנמצא בצוואה, או יימנע מביצוע דרישה מובהקת של עורך הצוואה. במדינת ישראל ניתן לקרא סוגים שונים של תנאים כשהנפוצים שבהם עוסקים בהגבלת מקבל הירושה לחיים בישראל בלבד או, בניהול עסקים והשקעות בישראל בלבד.

תנאי שכיח נוסף הוא, תנאי האוסר על היורשים למכור עסק משפחתי או רכוש משפחתי, לפחות במשך תקופת מינימום שמשכה מצוין באופן מדויק בצוואה. קיים גם התנאי שאומר שעל היורשים לעשות שימוש בהונו של עורך הצוואה, אך ורק למטרות מסוימות או, בהיפוך מסוים, לא לבצע עם ההון פעולות מסוימות.

שאלות המוסר, החוקיות וההיגיון של תנאי הצוואה

ישנם מקרים בהם התנאים אותם דרש המצווה בצוואתו מייצרים התנגדות בקרב יורשיו או, שהתנאים לוקים בניסוח שלהם ואינם ברורים מספיק, ואז, אין מנוס מפניה לבית המשפט לצורך בירור הדברים.

בתי המשפט יקיימו דיון מעמיק בחלק מהמקרים הללו ויגעו בעיקר בדבר מוסריות התנאים, חוקיותם ובסבירות שלהם. במידה ותנאי בצוואה עוסק בקבלת הירושה, אך ורק בהגעת היורש לגיל מסוים, אין בכך, על פי רוב, כל בעיה מבחינת בית המשפט.

לעומת זאת, תנאי הדורש מהיורש להתגרש מבן או בת הזוג או, להימנע מקשר עם בן משפחה כלשהו, נחשב לתנאי בלתי סביר, ועשוי בסבירות גבוהה להיפסל בבית המשפט.

לעיתים, תנאי מתנאי הצוואה עשוי להיקבע כתנאי בלתי חוקי בהגדרה שלו, מפאת דרישה מהיורש לפגוע, בדרך זו או אחרת, באדם כלשהו או, לבצע פעולה המנוגדת לחוקי המדינה, על מנת לקבל את הירושה.

שכירת שירותיו של עורך דין ירושה

כדי שאדם יבטיח, שלאחר פטירתו יבוצע הליך מסודר ומדויק, של חלוקת עזבונו, על פי רצונו, עליו לאתר עורך דין המתמחה בצוואות וירושות או, את משרד קראוי את מזרחי עורכי דין ירושה, שינסחו ויערכו עבורו צוואה כדין, מדויקת, מותאמת לרצונו ומיטיבה עם היורשים.

אדם שנמנע מלהשאיר אחריו מסמך צוואה, לא בהכרח משאיר את רכושו לכל דורש, היות ובמדינת ישראל נוסח חוק הירושות, הקובע על העברת רכושו של אדם לקרוביו מדרגה ראשונה: בני זוג, ילדים, הורים, אחים וכו'.

כלומר, אדם המעוניין לבצע חלוקת עזבון בצורה המשקפת את רצונותיו הכנים והמדויקים ביותר, ולא בהתאם לחוק הירושות, חשוב שינסח ויערוך צוואה, בעזרתו של עורך דין צוואות וירושות. זו הדרך הטובה ביותר שתבטיח שרצונותינו של ערוך הצוואה ימולאו במדויק, מכיוון שצוואה ערוכה וחתומה כחוק, חזקה יותר וגוברת על הוראות החוק (חוק הירושות).

ריבוי צוואות

במקרים מסוימים אדם מקבל החלטה על עריכת צוואה על ידי עורך דין ולאחר זמן מה הוא מעונין לערוך אחרת את צוואתו, ולעשות בה שינויים משמעותיים. לנוכח הישנותם של מקרים מסוג זה, חשוב לציין, על פי החוק במדינת ישראל, תהיה זו תמיד, הצוואה האחרונה שנערכה ונחתמה, על פיה יתבצעו הדברים, היא תקבל תוקף לפני כל מסמך צוואה קודם שנערך ונחתם.

סעיפים בחוק הירושות שכדאי להכיר

  • תנאי יורש על תנאי מפסיק (סעיף 44 בחוק הירושה) – סעיף זה בחוק קובע שלזכותו של המצווה לדרוש שיורש יפסיק להיות זכאי לירושה בהתקיים תנאי כלשהו או, בהגיעו של זמן מסוים שנקצב מראש. במידה ולא ציין המצווה מי יהיו הזכאים בעת סיום זכאותו של אחר, תתחלק הזכאות בין כל היורשים האחרים על פי הדין. דוגמא טובה למצב עניינים כזה, המצווה קובע שאלמנתו תוכל להתגורר בדירתו כל זמן שלא התחתנה מחדש.
  • תנאי חיובי יורש (סעיף 45 בחוק הירושה) – סעיף זה קובע שהמצווה יכול בצוואתו לדרוש ממי מבין היורשים, לבצע או שלא לבצע, דבר כזה או אחר, באמצעות העיזבון. למשל, המצווה מבקש מיורש מסוים לגור באחד מנכסיו שהותיר, למשך תקופה קצובה או, עד שיגיע אירוע מסוים כמו חתונה או, לידת ילד ראשון וכו'. במידה ומדובר בדרישה שיש בה עניין ציבורי, יכול היועץ המשפטי לממשלה לדרוש להיות חלק מההליך והוא אף יוכל לדרוש מהיורש לפעול שלא על פי הרשום בצוואה.
  • יורש על תנאי דוחה את סעיף 43 בחוק הירושות – סעיף זה מציין שהמצווה רשאי לדרוש שיורש יהיה זכאי, רק אם מתקיים תנאי כזה או אחר או, בהגיעו של מועד מסוים. במידה ולא התקיים אחד משניהם, לא תהיה זכאות ליורש. לדוגמא, היורש מותיר סכום כסף מסוים וקובע שסכום זה יועבר ליורש אך ורק לאחר שזה יתחתן. במידה ותנאי זה לא מתקיים, ינוהל העיזבון על ידי מנהל עיזבון, עד שהיורש יגיע ליום חתונתו. במידה והיורש לא מגיע לעמוד תחת חופה וקידושין, והמצווה לא קבע מי הזוכה במצב עניינים זה, יזכו היורשים האחרים על פי חוק. בית המשפט הישראלי קבע שלמרות שסעיף 43 לחוק הירושות מאפשר לרשום התניה, הוא אינו מאפשר למצווה להשתית את "שלטון היד המתה" יותר מהסביר והמקובל, בהתאם לשאר סעיפי החוק. משמעות הדברים הנה שבית המשפט יכול לבטל סעיפים המופיעים בצוואה, ובהם באים לידי ביטוי תנאים לא סבירים שאינם עומדים בקנה אחד עם הוראות החוק הישראלי.
במאמר זה דיברנו על:
המחבר

מייל אישי: yerushonlaw@gmail.com | אודותינו | עורכי דין עקראוי את מזרחי בפייסבוק

קצת על משרדנו

משרדנו עוסק זה שנים רבות בדיני צוואות וירושות תוך מתן דגש על יישום רצונו של הלקוח ועריכת המסמכים המשפטיים לפי רצונו ודעתו בדיוק כפי שרצה.

קו המנחה של משרדנו הוא כי רצונו של אדם כבודו והדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בפעולות אשר יש לבצע לאחר לכתו של המוריש בשיבה טובה לעולם שכולו טוב.
משרדנו נוהג בזהירות יתרה בעריכת צוואות ומוודא כי הלקוח הבין ומודע לתוכן הנרשם בהם וכן שבע רצון מהאופן בו יתקבלו החלטות הנוגעות לענייניו האישיים לאחר פטירתו.

מעבר לעריכת צוואות, למשרדנו ניסיון עשיר ורב בייצוג לקוחות בהליכי התנגדות והגנה על צוואה.

עורך דין צוואות וירושות עקראוי את מזרחי תמונה ראשית - משרד עורכי דין עקראוי את מזרחי ושות'
עוד בנושא:
שתפו אותנו
צרו קשר עכשיו עם
עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ חייגו עכשיו
052-5595831
פתח צ'אט
זמינים לשירותך 24/7
לייעוץ ללא התחייבות שלחו הודעה
דילוג לתוכן